معرفی تریگر پرایس‌اکشن


ستاپ های پرایس اکشن لنس بگز

آموزش معامله‌گری با پرایس اکشن گامی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این روش، ماهیت حقیقی بازار درک می‌شود و علت اصلی حرکات قیمت مشخص خواهد شد.

در این راستا آقای لنس بگز گام‌هایی را برای بررسی گذشته بازار طبق پرایس اکشن تدوین نموده تا با شناسایی حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای شمع‌های حاضر، نسبت به شناسایی وضعیت بازار اقدام نمائیم و پیش‌بینی برای روند آتی بازار داشته باشیم.

با این روش می‌توان ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن را برای حرکات قیمت پیدا و مدیریت نمود که شامل فرصت‌های معاملاتی کم‍خطر و با احتمال بالا است. از انواع این ستاپ‌های معاملاتی می‌توان به ستاپ تست حمایت و مقاومت، ستاپ شکست ناموفق و انواع مختلف ستاپ پولبک اشاره نمود.

واژه‌هاي كليدي: پرایس اکشن، ستاپ‌های معاملاتی، تست، پولبک، شکست ناموفق.

1- مقدمه

به منظور بررسی ستاپ‌های پرایس اکشن، در ابتدا ضروری است ساختار بازار مشخص گردد. ساختار بازار با تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم معاملاتی و یک تایم فریم بالاتر (ساختار) به دست می‌آید و سپس روند در حال حرکت داخل ساختار ارزیابی و شناسایی می‌شود.

روندها در پرایس اکشن در یک دسته‌بندی کلی به روندهای صعودی، نزولی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شوند. با مشخص کردن روند داخل ساختار، میدان نبرد مشخص می‌شود. در ادامه با بررسی ضعف و قدرت روند موجود، جهت احتمالی روند آینده را بررسی می‌کنیم و دائما این ارزیابی در روند بازار ادامه خواهد داشت.

برای موفقیت دائم در معامله‌گری پرایس اکشن ضروری است که درصد معاملات موفق افزایش یابد که برای این منظور ضروری است به هر یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط بود و مانند یک پازل از هر کدام آن‌ها در زمان و موقعیت مناسب استفاده نمود.

2- فرصت‌های معاملاتی در پرایس اکشن

یکی از نکات مهم در پرایس اکشن این است که بازارها در واقع حرکت قیمت نیستند و این تصمیمات معامله‌گران در فضای ترس و طمع است که قیمت را به حرکت در می‌آورد. برای این منظور باید همسو با معامله‌گران موفق شد، معامله‌گرانی که تصمیمات درست و به موقع اتخاذ می‌کنند. در یک زمان قابلیت تشخیص رفتار معامله‌گران راحت‌تر خواهد بود و آن زمانی است که فشار و استرس ناشی از ضرر معاملات به وجود می‌آید.

لذا پرایس اکشن روش کسب سود مستمر و دائم، شناسایی محدوده‌ها و زمان‌هایی است که معامله‌گران برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. موقیت‌هایی که آن‌ها متوجه می‌شوند اشتباه کرده و مجبور به خروج از معاملات می‌شوند. لذا فرصت‌های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله‌گران به دام افتاده به دست می‌آید.

هدف اصلی، معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت عکس آن است.

3- ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت و معامله‌گران گرفتار به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

در ادامه انواع این ستاپ‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:

1- ستاپ تست حمایت و مقاومت پرایس اکشن

2- ستاپ شکست ناموفق پرایس اکشن

3- ستاپ پولبک بعد از شکست پرایس اکشن

4- ستاپ پولبک ساده در روند پرایس اکشن

5- ستاپ پولبک پیچیده در رون پرایس اکشن

4- ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت پرایس اکشن در شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند و این سطوح مهم حفظ می‌شوند. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت‌های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد. در شکل 1 ستاپ تست حمایت یا مقاومت ارائه شده است.

در این ستاپ قیمت محدوده حمایت و مقاومت را تست می‌کند و حتی ممکن است اندکی به داخل آن‎ها نفوذ نماید ولی از آن نمی‌تواند عبور کند.

معامله‌گران پرایس اکشنی که دیر هنگام وارد معامله شده‌اند، با تست قیمت در محدوده مقاومت و یا حمایت، حد ضررهایشان فعال می‌شود و حرکت در جهت عکس را تقویت می‌کند.

1 21

شکل 1- ستاپ تست حمایت یا مقاومت

5- ستاپ شکست ناکام (ناموفق) (BOF) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند اما نمی‌تواند در موقعیت جدید تثبیت شود معرفی تریگر پرایس‌اکشن و مجدد به داخل محدوده فعلی باز می‌گردد.

2 13

شکل 2- ستاپ شکست ناموفق BOF در پرایس اکشن لنس بگز

در شکل بالا مشاهده می‌شود که قیمت به محدوده حمایت و مقاومت نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی حرکت خود را ادامه دهد و مجدد به داخل محدوده باز می‌گردد. در این ستاپ تعدای از معامله‌گران هنگام شکست قیمت وارد معامله شده، لیکن این بازار دارای توانایی کافی برای ادامه مسیر نمی‌باشد و برای ادامه مسیر در راه شکست ضعف نشان می‌دهد. عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود، معامله‌گران ذکر شده به دام بیافتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد. هدف معاملاتی در این ستاپ ورود به بازار در هنگام بازگشت قیمت به محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران پرایس اکشن باید در این امر، توانایی کسب کنند.

6- ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیمت از یک محدوده حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در سمت جدید قیمت پذیرش می‌شود و پولبک ضعیف در سطح جدید شکل می‌گیرد که نشان ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در معرفی تریگر پرایس‌اکشن مسیر جدید است. در هر عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت، حرکات قیمت را با دقت بررسی می‌کنیم تا نشانه‌های ضعف را مشاهده نمائیم. در صورت مشاهده ضعف در شکست به دنبال فرصت معاملاتی BOF خواهیم بود و در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB خواهیم بود. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود[10] خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍فروشی LWP فراهم باشد.

در شکل 3 ستاپ پولبک بعد از شکست BPB پرایس اکشن لنس بگز ارائه شده است.

3 17

شکل 3- ستاپ پولبک بعد از شکست BPB

تعداد بسیاری از معامله‌گران، پرایس اکشن همواره تمایل دارند در خلاف روند و ابتدای روندهای جدید وارد شوند اما زمانی که حمایت کافی از این معامله‌گران صورت نگیرد، حرکت در مسیر پولبک با ضعف همراه خواهد بود و لذا فرصت معاملاتی BOF شکست خورده و فرصت معاملاتی BPB ایجاد خواهد شد.

7- ستاپ پولبک ساده در روند(BP)

این ستاپ پرایس اکشن، ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های ساده(اصلاح) در مسیر روند می‌باشد.

در یک دسته‌بندی کلی پولبک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- پولبک‌های ساده BP

ب- پولبک‌های پیچیده که پولبک همراه با چند نوسان یا اصلاح زمانی طولانی مدت است.

زمانی‌که انتظار ادامه روند کنونی بازار وجود دارد، می‌توان با مشاهده ضعف در پولبک‌ها و اصلاح‌های موقت بازار به دنبال ستاپ‌های معاملاتی PB در پرایس اکشن لنس بگز بود.

یعنی ستاپ پولبک پرایس اکشن لنس بگز، یک ستاپ در راستای روند است.

4 10

شکل 4- ستاپ پولبک ساده PB

مهم‌ترین نکته تحلیل پرایس اکشن و بازار این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. ما از این پولبک‌های ضعیف برای یافتن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنیم.

تحلیل کندل به کندل پرایس اکشن کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل 5 اهمیت توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

5 11

شکل 5- توجه به کف و سقف نوسا‌ن‌های پیشین در پرایس اکشن

8- ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده است که متشکل از چندین نوسان بوده و یا اصلاح زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که هنوز قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

6 7

شکل 6- وقوع ستاپ معاملاتی اصلاحی با سه نوسان یا اصلاح زمانی

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB پرایس اکشن لنس بگز ایجاد می‌نماید.

9- نتیجه‌گیری

در پرایس اکشن، نقاط قوت و ضعف بازار شناسایی شده و جهت احتمالی روند آینده بازار تعیین می‌شود. روند آتی بازار در مسیر قدرت و عکس مسیر ضعف آن حرکت می‌کند. روند در مسیری ادامه پیدا خواهد کرد که کمترین تنش و حداقل مقاومت برای آینده حرکتی آن وجود داشته باشد.

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز بر پایه همین الگو طراحی شده است. ارزیابی قدرت و ضعف در محدوده حمایت‌ها و مقاومت‌ها که گام‌های اصلی حرکات قیمت را برای آینده شکل می‌دهد.

با شناسایی دقیق و به موقع هر یک از این حرکات می‌توان معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را در پرایس اکشن طراحی نمود.

مقدمه ای بر تریگر پرایس اکشن

تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر

تریگر پرایس اکشن ، در سال های اخیر یکی از واژه هایی که بین فعالان بازار دهان به دهان میشود اصطلاح پرایس اکشن بوده که یکی از پر طرف دار ترین روش های تحلیلگری در زمان حاضر را به خود اختصاص داده است .

استراتژی پرایس اکشن

سوال اصلی این است که چرا در بازه های زمانی مختلف نگاه فعالان بازار معطوف به یک سبک تحلیلی خاص میشود و آنها به دنبال چه چیزی هستند که سبک تحلیلی قبلیشان نتوانسته است نظر آنها را جلب کند و اینگونه هر روز از یک شاخه به شاخه دیگر کوچ می کنند؟ ایا روش های تحلیلی جدید حرف جدیدی برای گفتن دارند؟ یا اینکه ارتباط افراد با روش های تحلیلگری به خاطر متفاوت بودن روحیات آنها باعث میشود تا به دنبال پیدا کردن یک روش بهینه با توجه به ساختارهای روحی و شخصی هر روز دنبال یک روش و سبک خاص باشند تا بتوانند به آنچیزی که با روحیات آنها سازگار است دست پیدا کنند. و آیا واقعای یک سبک تحلیلی بر دیگری میتواند اولویت داشته باشد؟

اشتباهات معامله گران

مطمئناً اکثریت افراد حقیقی که وارد بازارهای مالی میشوند، به دنبال معامله گری بوده و متاسفانه به خاطر دلایل متفاوتی که اصیل ترین آن میتواند عدم وجود یک چارچوب مشخص و تدوین شده باشد، باعث سر در گمی آنها شده و به جای آنکه بتوانند به اصول معامله گری بپردازند توسط افراد خاصی با حجم بالایی از اطلاعات بی ارزش و شاید بهتر باشد بگوییم پراکنده مواجه شده و در آن غرق میشودند و از مسیر اصلی خود منحرف شده و نه تنها اصول اصلی معامله گری را هرگز یاد نمیگیرند بلکه حتی اصول اصلی تحلیلگری را هم نمی آموزند و متاسفانه اینگونه هر روز به دنبال پیدا کردن آن مدینه فاضله و چراغ جادو معرفی تریگر پرایس‌اکشن در تو در توی این بازار مکاره برای همیشه گم میشوند و هرگز دری برای خروج پیدا نمی کنند .

در حالی که هرگز به این نتیجه نخواهند رسید برای معامله گر شدن احتیاج نیست تا هر روز به دنبال یک سبک تحلیلی خاصی باشند و تسلط بر فقط یک سبک تحلیلی میتواند برای انجام معامله کفایت کند و آن چیزی که برای معامله گری نیاز است و به عنوان کلید موفقیت از آن نام برده میشود کنترل احساسات بوده که معامله گر باید بداند که چگونه در فرایند معامله میتواند احساسات خود را کنترل کند و این نیز هرگز اتقاق نمی افتد مگر اینکه وی بتواند رفتار مارکت را بشناسد و از دانش کافی برخوردار باشد تا بتواند قدرت کنترل ریسک معامله های خود را در دست بگیرد.

آنچه در دوره تریگر پرایس سعید خاکستر خواهیم دید

ما در این بحث سعی خواهیم کرد تا کمی در مورد تاریخچه سبک تحلیلگری پرایس اکشن صحبت کنیم و شاید نظری متفاوت تر از آن چیزی که شما آن را به عنوان پرایس اکشن میشناسید را بیان کنیم. بله، بایدعرض کنیم که دیدگاه ما کمی متفاوت تر از آن چیزی هست که شما تا کنون در مورد آن مطالعه داشته اید. چون مطمئن هستیم که وقتی صحبت از پرایس اکشن میشود بسیاری از شما تعدادی از اسامی را برای ما لیست خواهید کرد که مثلا من با سبک آقایان: ال بروکس، آلفونسو مورنو، لنس بگز، ایف، نایل فولر، اندروجیکن، گالن وودز وتعداد اندکی هم شاید به سم سیدن و غیره اشاره کنید و با آنها آشنایی داشته و در مورد آنها مطالعه کرده باشید و حتما خواهید گفت که میدانید: پرایس اکشن بررسی تاریخچه قیمت بوده و باید تحلیل بر اساس چارتی خالی از
اندیکاتور و بررسی نوسانات قیمت صورت گیرد .
با تمام احترام باید عرض کنیم، آن چیزی را که شما فکر می کنید پرایس اکشن نبوده و شما در واقع یک تحلیلگر تکنیکال کلاسیک هستید که بر اساس سطوح و رفتار قیمت در حمایت و مقاومت ها و شاید در برخی موارد هم با کمک چند الگوی چارتی درحال تحلیل کلاسیک هستید و بسیاری از این عزیزان که به عنوان پرایس اکشن کار معرف حضور شما هستند همان تحلیگران کلاسیک بوده و در دوره زمانی که دسترسی دانش پرایس وجود نداشته، جایگزین مناسبی برای آن بوده اند .

انواع Price action

اما به خاطر احترام به تمامی دیدگاه های موجود و پیشکسوت هایی که در این زمینه فعالیت داشته اند ما نیز بر آن هستیم تا پرایس اکشن را به دو زیر گروه تقسیم کنیم که بخش اول آن مربوط به پرایس اکشن بر اساس دیدگاه های تحلیل کلاسیک بوده و بخش دوم بررسی رفتار قیمت و جریان سفارشات و شناخت سطوح عرضه و تقاضا می باشد که توسط تعدادی از اساتید نامبرده گسترش یافته است.
شاید بهتر باشد که بگوییم تحلیل کلاسیک بخش عمومی پرایس اکشن و جریان سفارشات بخش تخصصی این مبحث آموزشی بوده و شما دوستان که با کتاب ها و فیلم ها و سایت های آموزشی اساتید نام برده شده آشنایی دارید تا کنون با بخش عمومی پرایس اکشن آشنا شده اید.
اما به خاطر وجود یک تراژدی تاسف بار و غم انگیز که هر روز در حال تکرار بوده و آن عدم وجود یک دیدگاه منسجم و منظم که مطابق با یک سیستم کامل بتواند از ابتدا تا انتهای کار راهنمای مناسبی برای فعالان بازارهای مالی باشد سعی کردیم تا با ارائه یک مجموعه آموزشی تریگر معرفی تریگر پرایس‌اکشن پرایس اکشن در واقع به طرز فکر شما نظم ببخشیم تا بتوانید در مرحله اول درست تحلیل کنید و ویک دیدگاه درست نسبت به اصول تحلیلگری داشته باشید و این می تواند کمک بسیار مهمی باشد تا در یک سیستم مناسب درست هدایت شده و در جریان سوددهی قرار بگیریم و این موضوع آنقدر اهمیت دارد که معتقد هستیم با داشتن حتی 5 درصد علم تکنیکال درست که آن را بکار بگیرید.

تدریس شده توسط سعید خاکستر

مدت زمان دوره : 12 ماه
تعداد فیلم های آموزشی : 26 فیلم
تعداد پرسش های پاسخ داده شده : 1254

چگونه از تریگر پرایس اکشن استفاده کنیم تا معاملات بهتری انجام دهید؟


پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

برای موفقیت در امر سرمایه‌گذاری، باید دانش داشت، اما از آنجاییکه علم سرمایه‌گذاری نیاز به سال‌ها تحصیل و کسب تجربه داشته و بسیاری از افراد زمان کافی برای کسب دانش بنیادین از علم اقتصاد ندارند، روش‌های ساده‌تری برای انجام معاملات معرفی شده‌اند. این روش‌ها که عموما از مدل تحلیل تکنیکال هستند (فقط به چارت قیمتی و روند تغییرات دقت می‌کنند)، هم بسیار ساده‌تر بوده و هم یادگیری آن‌ها سریع‌تر است. پرایس اکشن، یکی از روش‌های ساخت استراتژی معاملاتی فردی است که همانند تحلیل تکنیکال، تنها برروی تغییرات قیمتی و حجمی هر آیتم معاملاتی تمرکز کرده تا بتواند روند آتی قیمت را تحلیل نماید. پرایس اکشن، یک سبک و استراتژی معاملاتی است که در سرتاسر دنیا طرفداران بسیار زیادی داشته و از آنجاییکه کاربردی بودن خود را اثبات کرده است، مورد علاقه‌ی تریدرهایی است که به تازگی قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری همانند بورس، رمزارزها، فارکس، طلا و . را دارند. جالب است بدانید که هر کجا که نموداری از قیمت و حجم معاملات انجام گرفته وجود داشته باشد، از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می‌توان برای تحلیل آینده‌ی قیمت استفاده کرده، بنابراین، دامنه‌ی کاربرد این روش صرفا محدود به بازارهایی که پیشتر مطرح شد نبوده و در هر بازار آزادی که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، می‌توان با این دانش، اقدام به معاملات کرد.

تریگر پرایس اکشن چیست؟

تریگر به معنای ماشه بوده و اصطلاحی است که منظور آن، محرک ورود به معامله در استراتژی معاملایت پرایس اکشن است. هنگامیکه تریدر با استفاده از روش پرایس اکشن قصد انجام معاملات را داشته باشد، حتما باید یک محرک یا سیگنال مثبت دریافت نموده و بعد از آن اقدام به خرید یا فروش نماید. به همین جهت نیز، دوره‌هایی برای آموزش محرک ورود به معامله یا همان تریگر پرایس اکشن معرفی شده‌اند. در سرتاسر دنیا، افراد متعددی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را توضیح داده‌اند. اما از آنجاییکه اکثر این دوره‌ها به زبان انگلیسی بوده، عموما نتوانسته که به اندازه‌ی کافی، تریدرهای ایرانی را به خود جلب کرده و در میان ایرانیان طرفدار پیدا کند. چند سالی است که یکی از اقتصاددانان موفق ایرانی، توانسته یک دوره جامع بر مبنای پرایس اکشن معرفی نموده و تریدرهای ایرانی را به خود جلب کند. این دوره، با عنوان تریگر پرایس اکشن در میان تریدرهای ایرانی شناخته شده که از این لینک قابل بررسی است.

بهترین دوره پرایس اکشن به زبان فارسی

در دوره‌های پرایس اکشن، بنیاد بر ساده دیدن همه‌ی نمودارها است. در این استراتژی معاملاتی، افراد به دنبال الگوهایی هستند که اگرچه ظاهرا کاملا تصادفی ایجاد می‌شوند، اما در حقیقت بر مبنای عرضه و تقاضا ایجاد شده و در ادامه، به دلیل تغییر در این عرضه و تقاضا، روند آتی قابل تحلیل و پیش بینی است. هر چقدر که پیدا کردن الگوها با دقت بیشتری انجام شود، قاعدتا تحلیل آتی نیز دقت بالاتر خواهد داشت. از این رو، بهترین دوره پرایس اکشن، دوره‌ای است که بتواند الگوهای کاربردی بیشتری را به مخاطبان خود آموزش دهد. در میان تمامی مدرسان این سبک معاملاتی، فردی با نام سعید خاکستر توانسته یک دوره جامع و کاربردی را به مخاطبان خود ارائه دهد و به عنوان بهترین دوره پرایس اکشن شناخته شود.

پرایس اکشن سعید خاکستر

سعید خاکستر کیست؟

سعید خاکستر در سال 1396، یک دوره آموزش پرایس اکشن را ارائه کرد که با استقبال بی نظیری روبرو شد. به دلیل سهولت بیان و کاربردی بودن آموزش‌های ارائه شده توسط این استاد فعال در بازارهای مالی، به سرعت نام سعید خاکستر بر زبان تریدرها افتاد که با گذشت نزدیک به چهار سال، هنوز هم تریدرها معتقدند که بهترین استراتژی معاملاتی به سبک پرایس اکشن، توسط ایشان آموزش داده شده است. ایشان در سال 1398 نیز مجددی دوره‌ی دیگری برای تکمیل مباحث قبلی ارائه کرده است که به آن دوره‌ی دوم سعید خاکستر گفته می‌شود. اگر چه بسیار از افراد فکر می‌کنند که ایشان همین دو دوره را ارائه کرده است، اما در حقیقت یک دوره‌ی اختصاصی دیگر نیز از سعید خاکستر ارائه شده که به صورت کاملا خصوصی برای یکی از شاگردان ارائه شده بود و در حال حاضر، تنها در سایت تجارت اف ایکس قابل مشاهده است.

متاسفانه بعد از گذشت مدتی از دوره‌ی دوم، سعید خاکستر اعلام کردند که دیگر هیچ آموزشی ارائه نخواهند کرد و آموزش‌های خود را که رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفته بود را از وبسایت و کانال تلگرام خود حذف کردند. به همین دلیل نیز بسیاری از سایت‌های سودجو که این دوره‌ها را کاملا رایگان دانلود کرده بودند، با قیمت‌های عجیبی برای فروش قرار دادند. این در حالی است که دوره اول و دوم این استاد، هنوز هم به صورت رایگان در سایت تجارت اف ایکس قابل دریافت است. برای آشنایی بیشتر با سعید خاکستر به این مقاله مراجعه کنید.

پرایس اکشن سعید خاکستر

پرایس اکشن سعید خاکستر در دوره در سال‌های 1396 و 98 ارائه شده است. در دوره اول، 28 ویدئو ضبط شده که مربوط به 23 جلسه‌ی آموزشی است. در دوره‌ی دوم نیز 30 ویدئو ضبط شده که مربوط به 26 جلسه‌ی آموزشی است. اما آنچه که اکثر تریدرها از آن خبر ندارند، دوره‌ی سوم یا همان دوره‌ی خصوصی سعید خاکستر است که در اسکایپ برگذار گردیده است. در دوره سوم، سعید خاکستر به صورت اختصاصی، آموزش‌هایی را برای یکی از شاگردان خود ارائه کرده که یکی از جامع‌ترین و کاربردی‌ترین دوره‌های پرایس اکشن است. ویدئوهای این 9 جلسه‌ی آموزشی در قالب 25 ویدئو، در سایت تجارت اف ایکس ارائه شده است.

دانلود رایگان پرایس اکشن سعید خاکستر

همانطور که بیان کردیم، متاسفانه بسیاری از سایت‌ها، آموزش‌های رایگان سعید خاکستر را به صورت پولی قرار داده و می‌فروشند. اما تمامی این فایل‌ها به صورت رایگان در وبسایت تجارت فارکس ارائه شده است. برای مشاهده پرایس اکشن سعید خاکستر برروی این لینک کلیک کرده تا این فایل‌ها و آموزش‌ها را مشاهده نمایید.

سعید خاکستر

سرفصل‌های آموزشی پرایس اکشن

اولین قدم در معامله‌گری به سبک پرایس اکشن، شناخت کندل‌ها است. کندل‌ها و تفسیر صحیح از آن‌ها، اولین گام برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای است. از آنجاییکه کندل‌های استیک یا همان شمع‌های ژاپنی، بهترین مدل نمایش نمودار بوده و قابلیت نمایش چهار پارامتر مختلف را دارند، عموما تریدرها از این مدل نمایش چارت استفاده می‌کنند. کندل‌های شمعی ژاپنی نقطه شروع قیمت در هر تایم فریم، روند در طول تایم فریم (بالا و پایین کردن) و نقطه‌ی بسته شدن قیمت را با یک نگاه ساده، نمایش می‌دهند. کندل‌های شمعی ژاپنی، خود می‌توانند به انواع الگوهای تک کندلی استفاده شوند. برای مثال، کندل چکش، مرد آویزان و . از الگوهای تک کندلی هستند که در نمایش چارت به صورت شمعی ژاپنی قابل تشخیص هستند.

پس از شناخت کندل‌ها و نحوه‌ی استفاده از کندل‌های ژاپنی، نوبت به شناخت انواع الگو رسیده و در این مسیر، الگوهای ستاره دنباله دار، مرد آویزان، دوجی، هارامی، چکش و . به عنوان مهمترین الگوها به تریدر آموزش داده خواهند شد. از آنجاییکه الگوها می‌توانند به کمک یک الی چندده کندل ساخته شوند، در درس‌های بعدی نوبت به بررسی انواع الگوهای تک، دو و یا سه کندلی معرفی تریگر پرایس‌اکشن خواهد رسید و این روند تا الگوهای بسیار طولانی‌تر ادامه خواهد یافت. با یاد گرفتن الگوها و نحوه تشخیص هر یک، نوبت به چیزی به نام تایید ورود به معامله خواهد رسید. برای گرفتن تایید ورود به معامله، باید ابتدا از ادامه‌ی روند مطمئن بود که خود، بخشی از دوره‌ی آموزش پرایس اکشن است.

اما برای تشخیص روند، ابتدا باید با مفهومی به نام عرضه و تقاضا که بستر اصلی پرایس اکشن است، آشنا گردید. ترکیب دانش کسب شده در خصوص عرضه و تقاضا، شناسایی روند و تایید ورود به معامله به تریدر اجازه می‌دهد تا اولین گام‌ها برای تبدیل شدن به معامله‌گر به سبک پرایس اکشن را درست برداشته باشد. در مرحله بعد، نوبت به شناخت دو الگوی مهم با نام‌های پین بار و انگلفینگ می‌رسد. سپس تریدر به سراغ مفهومی با عنوان سطوح حمایت و مقاومت رفته و نوع شناخت آن‌ها در استراتژی پرایس اکشن را فراخواهد گرفت. یکی از مفاهیم مهم که عموما تریدرها از آن غفلت می‌کنند، روند خنثی است. عموما تریدرها فکر می‌کنند که بازار یا صعودی و یا نزولی است. اما در حقیقت، شرایطی وجود داشته که بازار در یک روند خنثی قرار دارد. با شناخت روند خنثی، تریدر از انجام معامله در زمان اشتباه اجتناب خواهد کرد. شناسایی روندها (صعودی، نزولی و خنثی) می‌تواند از طریق کندل‌ها و بسته به تایم فریم انجام شود که خود، بخشی از پرایس اکشن است.

در مرحله‌ی بعدی، نوبت به شناخت دستورات معاملاتی رسیده و مفاهیم مهم و عملیاتی (در پلتفرم‌ها) به تریدر آموزش داده می‌شود. یکی دیگر از مفاهیمی که در این دوره آموزش داده می‌شود، مفهوم عمده فروشی و خرده فروشی بوده که پس از آن، تازه نوبت به تریگر ورود به معامله در پرایس اکشن و یا در حقیقت، همان سیگنال شروع معامله خواهد رسید. پس از یادگیری این مباحث، حال نوبت به بالا بردن دقت در تحلیل‌ها با استفاده از مفاهیم و ابزارهایی همانند خط روند، کانال کشی قیمت، انواع فیبوناچی (پروجکشن، ریتریسمنت، اکستنشن و . ) می‌رسد.

دوره آموزشی معامله گری به سبک پرایس اکشن

دوره آموزشی معامله گری به سبک پرایس اکشن

پرایس اکشن به بیان ساده یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. پرایس اکشن یا «بررسی عملکرد قیمت» قدمتی دیرینه دارد و به نظریه داو برمی‌گردد ولی در دهه اخیر، تحقیقات گسترده آل بروک در رابطه با پرایس اکشن، منجر به یک سیستم تحلیلی- معاملاتی منسجم و مستقل گردید. بروک ماحصل تحقیقات گسترده خود را ابتدا در یک کتاب و بعد در یک دوره ۳ جلدی ارائه کرد که امروزه مرجع بزرگ پرایس اکشن کاران محسوب می‌گردد و در آن رویه تحلیلی را ارائه کرد که متکی بر تحلیل رفتار قیمت بر اساس ابزاری ساده و عمدتاً خود چارت است. نتایج پایدار و مطمئن این روش تحلیلی به‌سرعت منجر به استقبال گسترده تکنیکالیست‌ها از آن در سراسر جهان‌گشته است.

معرفی دوره

قاعده کلی پرایس اکشن

در این روش تحلیلی مبنای کار، بر اساس تجزیه‌وتحلیل جزییات رفتاری قیمت در چارت است و در آن از هیچ‌گونه ابزار تحلیلی پیچیده‌ای استفاده نمی‌کنیم بر اساس مووینگ ها خطوط مقاومت و حمایت داینامیک شناسایی‌شده و با ترسیم خطوط ساپورت و رزیستنس استاتیک، بر اساس تریگرهای خاص پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم.

مزایای معامله‌گری به سبک پرایس اکشن

 • معامله‌گران پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزار اضافی ندارند! هر نموداری می‌تواند اطلاعات لازم را به آن‌ها بدهد.
 • در هر بازار و هر موقعیتی کاربرد دارد (اعم از فارکس، بورس تهران، آتی سکه …)
 • سریع است! درواقع اطلاعات تاریخ گذشته نقشی در معاملات نخواهند داشت!
 • همه‌کاره است! روشی است که همه‌چیز را باهم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
 • با استفاده از هر نرم‌افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

هدف دوره

ارائه یک سیستم تریدینگ جامع بر مبنای تحلیل خود چارت فارغ از اندیکاتورها جهت شناسایی نقاط کلیدی بازار برای ورود و همراهی با روند جاری است که در این راستا تکنیک‌های لازمه ارائه و تریگرهای خاص روش پرایس اکشن معرفی می‌شوند.

هزینه و مدت دوره

حضوری
آنلاین
مدت دوره ۱۸ ساعت (۶ جلسه ۳ ساعته)
۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره ۳۴۰,۰۰۰ تومان
پیش‌نیاز دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

سرفصل‌ دوره

تاریخچه پرایس اکشن و روش تحلیل عملکرد قیمت

 • تاریخچه و نحوه شکل‌گیری روش‌های تحلیلی پرایس اکشن امروزی
 • بررسی اصول و مبانی پایه در این روش تحلیلی شامل :شناسایی ساختار روند ها و جهت روند،
  قدرت روند، مبحث مهم ریتم حرکتی، شناسایی سطوح عرضه و تقاضای دارای پتانسیل ترید و یادگیری شیوه ی ترسیم صحیح آن، تمایل کندلی و مفهوم ریجکشن

طراحی سیستم معاملاتی بر اساس مولتی تایم فریم

طراحی ستاپ معاملاتی شامل یافتن موقعیت های معاملاتی سودده، تعیین حد زیان کم ریسک، نحوه ی ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج به موقع از معامله

معرفی استراتژی های مهم و یادگیری تریگرهای پرایسی ورود به معامله

معرفی ۵ تریگر کندلی پرایسی و ۶ استراتژی اصلی Ftr, fl, QM, CanCan, Swap/Flip, Caps

بررسی چارت‌های متعدد روزانه و میان‌روزی جهت شناسایی پتانسیل‌های جاری بازار

ارائه مثال‌های عملی متعدد جهت درک صحیح کاربرد مفاهیم تکنیکال در پرایس اکشن

نمونه‌هایی از مباحث تکنیکال ارائه‌شده در طول دوره

 • Double Pressure
 • Support and Resistance
 • False Break, Tease Break, Proper Break
 • False Highs and Lows
 • Pullbacks Reversals
 • Ceiling Test
 • Round Number Effect

معرفی دیگر استراتزی های معاملاتی پرایس اکشن

 • Pattern Break
 • Pattern Break Pullback
 • Pattern Break Combi
 • Pullback Reversal
 • Inside bars-Pin bars-Fakey pattern

شرایط خروج از پوزیشن

 • خروج بر اساس گزارش اخبار
 • خروج بر اساس ریزستنس
 • خروج بر اساس ریورسال

تشخیص نادیده گرفتن برخی موقعیت‌های ترید

 • ترید بروی موقعیت‌های شکسته شدن کاذب سطوح مقاومتی

مدرس دوره: ساسان امیری

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
 • ۱۵ سال سابقه کار در بورس بین المللی و داخلی
 • مدرس دوره های آموزشی امواج الیوت و الگوهای هارمونیک
 • برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد در زمینه معامله گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پرایس اکشن در بازار سرمایه، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

معرفی دوره سریع و آسان برای یادگیری سرمایه گذاری و یک سایت اصلی

اگر به دنبال انتخاب بروکری هستید که در ایران حضور داشته و کیفیت خدماتش در سطح جهانی باشد، بهتر است لیست بهترین بروکرهای معرفی شده در سایت تجارت اف ایکس را مطالعه کنید و از تجربیات تیم پشتیبانی آن و همچنین افرادی که در این سایت کامنت گذاشته‌اند، استفاده کنید.

سعید خاکستر

سرمایه گذاری

در کشورهایی که اقتصاد ضعیفی دارند، ارزش پول ملی روز به روز کاهش یافته و به همین جهت، مردم چاره‌ای جذب خرید ارز خارجی و یا سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف ندارند. ترکیه و ایران از جمله کشورهایی هستند که در حال حاضر، فشارهای اقتصادی برروی مردم بالا رفته و به همین جهت، تب و تاب سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف (مسکن، ارز، طلا، فارکس، بورس و . ) بسیار بالا گرفته است. اما همانطور که تجربه‌ی ریزش بورس ایران به ما یاد داد، وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری نیاز به دانش داشته و نمی‌توان بی گدار به آب زد. از همین رو، در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه ابتدا دانش خود را تکمیل کنید و سپس وارد این دنیای پرریسک و بزرگ شوید.

بازارهای سرمایه گذاری

بسته به میزان سرمایه، افراد با انتخاب‌های متفاوتی روبرو هستنند. اگر سرمایه‌ی فرد اندک باشد، چاره‌ای جز خرید مقدار کمی طلا و ارز وجود ندارد. اگر سرمایه بیشتر باشد، فرد می‌توان در پیش ثبت نام خودرو شرکت کرده و از محل فروش آن، درآمد خوبی کسب کند. اگر سرمایه‌ی بیشتری وجود داشته باشد، می‌تواند زمین یا مسکن خریده و از این طریق سرمایه‌گذاری کند. اما شاید سرمایه گذاری، چیز بیشتری از این خرید و فروش‌ها باشد. مثلا یکی از روش‌های کسب درآمد، سرمایه گذاری در بازارهای جهانی است. افراد می‌توانند از هر کجا که هستند، سهام شرکت‌های معتبر جهانی همانند اپل، متا، گوگل، آمازون، تسلا و . را خریده که بر پایه‌ی قیمت دلار هستند. بدین ترتیب، نه تنها اصل موجودی به شکل دلاری حفظ می‌شود (با تورم کشور، قیمت دلار نیز افزایش خواهد یافت)، بلکه به دلیل سودآوری این شرکت‌های بزرگ، میزان سود افراد نیز چند برابر خواهد شد.
اما ورود به بورس‌های بزرگ دنیا یا فارکس، نیازمند دانش بوده و بسیاری از افراد، شاید زمان یا دانش کافی برای آن را نداشته باشند. اگر به دنبال یادگیری اصول ورود به بازارهای مالی هستید، دوره‌های اموزشی مختلفی وجود دارد، اما یکی از ساده‌ترین و در عین حال جامع‌ترین آموزش‌ها برای ورود به بازارهای مالی با عنوان پرایس اکشن ارائه شده است. پرایس اکشن، یک سلسله دروس آموزشی بر مبنای چارت قیمتی/حجمی بوده که یادگیری آن نیاز به زمان زیادی ندارد. این دوره، توسط اساتید بزرگ دنیا و مراجع مختلفی ارائه شده است که شناس‌ترین آن‌ها، دوره‌ی پرایس اکشن پیشرفته در سایت تجارت اف ایکس و همچنین دوره‌ی تریگر پرایس اکشن به تدریس استاد ایرانی به نام سعید خاکستر است. برای آشنایی با سعید خاکستر برروی این لینک کلیک نمایید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، یکی از روش‌های تحلیلی برای بازارهای سرمایه گذاری است. در این روش، تنها به قیمت و حجم معاملات تکیه شده و از این جهت، محدودیتی برای استفاده در بازارهای مختلف وجود ندارد. هر کجا که نمودار قیمتی و حجمی معاملات مشخص باشد، این روش می‌تواند به تحلیل روند قیمت آتی کمک نماید. از همین رو، چه در بازار بورس ایران، چه بورس جهان و حتی فارکس، یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل صحیح بازار، استفاده از روش پرایس اکشن است.
پرایس اکشن توسط افراد مختلفی و با سرفصل‌های مختلفی ارائه شده است. اما شاکله و زیربنای تمام آن‌ها، بدست آوردن اطلاعات دقیق از دل نمودارها است. یعنی افرادی که به این روش معامله می‌کنند، نیازی به اطلاع از عقبه و زیربنای دارایی‌های مختلف نداشته و تنها با نگاه به نمودار و پیدا کردن الگوهای مختلف، می‌توانند روند آتی قیمت را مشخص کنند. دوره‌ی ارائه شده توسط استاد سعید خاکستر، اگرچه به سبک پرایس اکشن است، اما عموما از آن با نام تریگر پرایس اکشن یاد می‌شود. از آنجاییکه این دوره کاملا فارسی و رایگان است، اجازه دهید این دوره را بیشتر به شما معرفی کنیم.

تریگر پرایس اکشن

تریگر پرایس اکشن همان پرایس اکشن سعید خاکستر است. سعید خاکستر در سال‌های 1396 و 1398 دو دوره‌ی آموزشی برگذار کرد که در آن، تمامی سرفصل‌های مربوط به Price Action به صورت کامل و جامع آموزش داده شد. این دوره به حدی موفق بود که به سرعت تبدیل به انتخاب اول ایرانیان برای یادگیری پرایس اکشن بدل شد. دوره‌ی اول ایشان در 23 جلسه برگذار شد و ویدئوی این جلسات (28 ویدئو) به صورت رایگان در وبسایت و کانال تلگرام ایشان منتشر شد.
دو سال بعد و در سال 1398، سعید خاکستر دوره‌ی دوم خود را 26 جلسه برگذار شد که فایل‌های این جلسات در قالب 30 جلسه ارائه گردید. این بار نیز ویدئوها به صورت رایگان در سایت و کانال تلگرام ایشان ارائه شد. اما مدتی بعد، سعید خاکستر اعلام کرد که دیگر هیچ آموزشی ارائه نخواهد کرد و ویدئوها را از سایت و تلگرام خود حذف کرد. به همین دلیل نیز بسیاری از سایت‌ها، همان ویدئوهای رایگان را با قیمت‌های بسیار بالا، برای فروش قرار دادند. متاسفانه با اینکه اصل فایل کاملا رایگان بود، اما بعضی از سودجوها از این فرصت بدست آمده استفاده کرده تا آن را بفروشند.

دوره سوم تریگر پرایس اکشن

اگرچه بیشتر تریدرها هیچ اطلاعی از سومین دوره تریگر پرایس اکشن ندارند، اما سعید خاکستر برای یکی از دانشجویان خود، کلاس خصوصی در اسکایپ برگذار کرد. این دوره خصوص در قالب 25 ویدئو وجود داشته که به صورت رایگان در سایت تجارت اف ایکس Tejaratfx.com ارائه شده است. سعید خاکستر در مدتی که مشغول به تدریس بود، به بیش از 4،000 سوال تخصصی پاسخ داد که همه‌ی آن‌ها به صورت دسته‌بندی شده در سایت قبلی ارائه شده است.
بنابراین، یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری سریع و کوتاه مدت نحوه‌ی سرمایه گذاری در بازارهای مالی، گذراندن دوره پرایس اکشن سعید خاکستر است. این روش، به دلیل دقت بالا، نیاز به زمان کم، عدم نیاز به اندیکاتورهای پولی و . یکی از محبوب‌ترین روش‌هایی است که ایرانیان می‌توانند با تکیه بر آن، وارد دنیای سرمایه گذاری شوند.
اما تجربه نشان داده است که یادگیری روش‌های مختلف تحلیلاتی، بدون دانستن شرایط روز جهان، نمی‌تواند باعث کسب سود شود. به همین جهت نیز در دنیای سرمایه‌گذاری، چیزی به نام تقویم اقتصادی وجود دارد. به بیان ساده، هنگامیکه اوپک یک نشست داشته باشد، احتمال تغییر بهای نفت در سرتاسر جهان وجود دارد. به عنوان مثال دیگر، اگر فدرال رزرو آمریکا سیاست جدیدی را برای اقتصاد در نظر بگیرد، احتمال کاهش یا افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای جهان وجود دارد. منتشر شدن چنین اخباری، می‌تواند به سادگی روند قیمت یک دارایی را تغییر دهد. به همین دلیل نیز اکثر تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران، همواره نگاهی به تقویم اقتصادی جهان خواهند داشت.

فارکس فکتوری

هنگامیکه در خصوص تقویم اقتصادی جهان صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم نام فارکس فکتوری را نادیده بگیریم. این وبسایت قدرتمند، لیست تمامی اتفافات آتی دنیا را به افراد نشان داده تا آن‌ها خود را برای تغییرات آنی قیمت آماده نگهدارند. اگر به عنوان یک سرمایه گذار در بازار فارکس فعالیت می‌کنید، حتما باید منتظر نشست‌های فدرال رزرو بوده و سخنان وزرای مختلف این کشور را دنبال کنید. همانطور که می‌دانید، یک توییت ساده از سمت رییس جمهور آمریکا، به سادگی قیمت طلا در بازارهای جهانی را تغییر خواهد داد. سایت فارکس فکتوری مرجعی است که بتوان این اخبار را به سادگی دنبال کرد و همواره آماده بود و اجازه‌ی غافلگیر شدن را نداد.
فارکس فکتوری از شش قسمت اصلی تشکیل شده است:

● انجمن: این انجمن فضایی برای به اشتراک گذاشتن و شور و مشورت کردن افرادی است که در دنیای سرمایه‌گذاری حضور دارند. شما می‌توانید با خواندن نظرات افراد، دید خود را به اتفاقات فعلی و آتی جهان تغییر دهید.
● معاملات: در این بخش، افراد در خصوص معاملاتی که انجام داده‌اند اظهار نظر کرده و قطعا می‌تواند برای تریدرهای بازار فارکس، دانشی را به همراه داشته و یا از تجربه‌ی دیگران درس بگیرند.
● بخش اخبار: مهمترین بخش سایت فارکس فکتوری، همین بخش اخبار بوده که مهمترین و بروزترین اخباری که بر فارکس و دیگر بازارهای مالی اثرگذار است را به سرعت منعکس می‌کند.
تقویم اقتصادی: این بخش، کاربردی‌ترین بخش فارکس فکتوری است. در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، افراد تاریخ دقیق تمامی رخدادهای مهم و اثرگذار بر بخش اقتصادی را بررسی می‌کنند تا از تغییر آنی روند و قیمت‌ها غافلگیر نشوند.
بخش مارکت: در این قسمت، نمودارها و چارت‌های دارایی‌های مختلف نمایش داده شده و تقریبا مشابه با سایت تریدینگ ویو است.
● بخش بروکر: این قسمت مختص بررسی عملکرد بروکرها (واسطه‌های ورود به بازار فارکس) بوده و به آن‌ها امتیاز داده می‌شود.

بخش بروکر


بنابراین، اگر قصد سرمایه گذاری و ورود به بازارهای جهانی را دارید، ابتدا مطمئن شوید که دانش کافی دارید. برای کسب دانش، می‌توانید دوره‌های آموزش سرمایه گذاری و خصوصا تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر را مطالعه کنید. بعد از آن، نوبت به انتخاب کارگزار بین‌المللی می‌رسد. برای انتخاب کارگزاری، می‌توانید به سایت تجارت اف ایکس یا فارکس فکتوری مراجعه نمایید. بهتر است بدانید که اکثر بروکرهایی که در سایت فارکس فکتوری معرفی می‌شوند، بروکرهای معتبر جهانی بوده، اما متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، در ایران حضور ندراند.
به همین جهت نیز اگر به دنبال انتخاب بروکری هستید که در ایران حضور داشته و کیفیت خدماتش در سطح جهانی باشد، بهتر است لیست بهترین بروکرهای معرفی شده در سایت تجارت اف ایکس را مطالعه کنید و از تجربیات تیم پشتیبانی آن و همچنین افرادی که در این سایت کامنت گذاشته‌اند، استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.