چرخه ها و دوره های بازار


هوارد مارکس

استفاده از چرخه تجاري براي پیشبینی بازار چگونه انجام می شود؟

در بخش هاي قبلی ایدهاي را بیان کردیم که شاخص هاي ترکیبی خاصی میتوانند در پیشبینی شرایط چرخه تجاري مفید باشند. با این حال، قیمت هاي سهام یکی از شاخص هاي مهمی است که میتواند وضعیت اقتصادي را از نظر رونق یا رکود نشان دهند. در این حالت سرمایه گذاران براي پیشبینی بازار چه کاري باید انجام دهند؟ این رابطه مهم میان قیمت سهام و اقتصاد باید در پیشبینی تغییرات قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرد. قیمتهاي سهام معمولاً در حالت رکود کاهش مییابند و هرچه میزان رکود بیشتر باشد میزان کاهش نیز زیادتر خواهد بود. با این حال، سرمایه گذاران به منظور پیشبینی تغییرات بازار سهام باید در مورد تغییرات چرخه تجاري مطالبی را بدانند. اگر به نظر برسد که در آینده چرخه تجاري کاهش خواهد یافت بعد از گذشت چند ماه از افول اقتصادي، احتمالاً بازار سهام نیز با افول روبرو خواهد شد. اقتصاد، بازده کل سهام (براساس سالانه) میتواند در شرایط رونق (افول) چرخه تجاري، منفی (مثبت) باشد. وقتی که چرخه تجاري به نقطه پایین خود میرسد قیمتهاي سهام تقریباً همیشه افزایش مییابد. میزان این افزایش زیاد است به طوري که سرمایه گذاران در طول این دوره عملکرد خوبی دارند. به علاوه، وقتی چرخه تجاري وارد اولین مرحله رونق میشود قیمتهاي سهام اغلب ثابت میماند و یا حتی به صورت ناگهانی کاهش مییابد.

1) اگر سرمایه گذاران بتوانند قبل از وقوع رکود اقتصاد آن را تشخیص دهند میتوانند حداقل براساس تجربیات گذشته افزایش در بازار سهام را پیشبینی کنند.

2) هر چه که اقتصاد رونق مییابد قیمتهاي سهام ممکن است کاهش یابد. بنابراین، دومین حرکت مهم در بازار ممکن است براساس تجربیات گذشته قابل پیشبینی باشد.

3) طبق رکودهاي اقتصادي گذشته P/E بازار معمولاً قبل از پایان رکود افزایش مییابد و تقریباً در طول سال آینده بدون تغییر باقی میماند.

برداشتی از کتاب "تسلط بر چرخه بازار" هوارد مارکس

یکی از حقایق بازارهای سهام این است که "آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید". در طول یک دوره از زمان، این حرکات تبدیل به یک بخشی از یک الگوی بزرگتر است و اغلب به عنوان چرخه شناسایی می شوند. در کتاب مارکس، "چرخه ها و دوره های بازار تسلط بر چرخه بازار" هاوارد مارکس به وضوح بیان می کند که چرا همراهی در سیکل ها یکی از مهمترین نکات برای یک سرمایه گذار است. او معتقد است در حالی که چرخه ها ممکن است از رویدادهای بیرونی به وجود بیایند، بیشتر تمایل دارند که تحت تأثیر فراز و نشیب ها روانشناسی انسان و نتیجه رفتار انسان ها است. کتاب به شیوه ای واضح، شفاف و جذاب، بینش ارزشمندی در مورد مفهوم چرخه های بازار، وقوع آنها و چگونگی کسب سود از آنها را توضیح می دهد.

نکات مهم:

• چرخه ها بخش مهمی از بازارها هستند - شناسایی چرخه ها به درستی می تواند برای سرمایه گذاران بسیار سودآور باشد.

• چرخه ها از خوش بینی و بدبینی شدید ناشی می شوند.

• چرخه های اقتصادی بازتابی از روندهای بلندمدت در اقتصاد هستند

• ریسک به شدت بر نوسان بین خوش بینی افراطی و بدبینی افزاطی تأثیر می گذارد

• با ادراک چرخه ها و قرار دادن عملکرد خود بر این اساس، می توانید شانس ها را به نفع خود قرار دهید

• چرخه های اعتباری چرخه های اقتصادی را تغذیه می کند همان طور که اعتبار به عنوان اکسیژن برای اقتصاد عمل می کند.

• اهداف معقول و قابل دستیابی داشته باشید و روی بلندمدت تمرکز کنید

ماهیت و اهمیت چرخه ها

ما در جهانی زندگی می کنیم که تصادفی است و به شدت تحت تأثیر رویدادهای داخلی و جهانی به اضافه کنیم که سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران است و البته ما دستور العملی برای حرکات اشتباه داریم. با این حال، همانطور که شما این حرکات را در طول یک دوره مشاهده می کنید ، شما ظهور الگویی را خواهید دید که از رشد به اصلاح و سپس از اصلاح به رشد تغییر می کنند. یکی از بزرگترین عوامل موثر در شکل گیری چرخه ها، رفتار سرمایه گذار است. روانشناسی سرمایه گذار تمایل دارد مانند آونگ حرکت کند، از خوش بینی افراطی به بدبینی افراطی. در نتیجه، بیشتر روندهای مثبت در نهایت به حد افراط کشیده می شوند و آن افراط ها در نهایت خود به خود اصلاح می شوند. در یک دوره زمانی، این تبدیل به یک چرخه می شود و توانایی شناسایی منطقی مراحل در چرخه می تواند برای سرمایه گذار بسیار سودآور باشد.

"بازگشت به سمت میانگین" یک انتظار قدرتمند و بسیار منطقی است که در بیشتر جنبه های زندگی وجود دارد. چرخه ها تمایل دارند این قاعده جهانی «بازگشت به میانگین» را دنبال کنند و حول نقطه میانی نوسان می کند حتی اگر چرخه های متناوب در یک روند صعودی سکولار باشند. وقایع در طول زندگی یک چرخه را نباید صرفاً به عنوان دنباله قبلی آن ها یا - مهمتر از آن - به عنوان هر یک باعث بعدی می شود، نظر گرفت. البته مهم است که قابل اتکا بودن عوامل ادواری خوش بینی و بدبینی افراطی که دو طرف یک سکه هست، را تشخیص دهیم. اگرچه دینامیک زیربنایی معمولاً مشابه است، زمان، مدت، سرعت و قدرت نوسانات و مهمتر از همه «دلایل» متفاوت است.

چرخه ها عبارتند از:

• اجتناب ناپذیر است

• با ناتوانی سرمایه گذاران در به یاد آوردن گذشته تشدید شده است

• خود اصلاحی هستند.

• اغلب کمتر از آنچه که هستند متقارن دیده می شوند.

رویکرد نسبت به ریسک

هنگامی که در مورد سرمایه گذاری صحبت می شود، اجتناب از موضوع ریسک دشوار است. ماهیت اساسی سرمایه گذاری، تحمل ریسک در تعقیب سود است . سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند به جای اینکه توسط آنها جریمه شوند، از پیشرفت‌های آینده سود ببرند. سرمایه گذار برتر به سادگی کسی است که این کار را بهتر از دیگران انجام می دهد.

"ریسک" بخش متحرک اصلی در سرمایه گذاری است. در هر نقطه ای از زمان، نحوه نگرش جمعی سرمایه گذاران از ریسک بر احساسات بازار تأثیر می گذارد و روند را شکل می دهد. بزرگترین منبع خطر این باور است که هیچ ریسکی وجود ندارد. تحمل ریسک بالا (درجه بالایی از راحتی سرمایه گذار نسبت به ریسک ) بزرگترین عامل تداوم بخش ریزش های بعدی بازار است.

چرخه های معمولی بازار چگونه آشکار می شوند؟

در راه صعود بازار، با شروع بهبود متغییرهای بنیادی و افزایش درآمد و شروع به شکستن انتظارات تحلیلگران، خوش بینی شروع به نفوذ در بازار می کند. رسانه‌ها فقط خبرهای خوب را گزارش می‌کنند و به این خوش بینی بیشتر دامن می‌زند. در نتیجه، انتظارات افزایش می یابد، روانشناسی سرمایه گذار تقویت می شود، مردم فقط تحولات مطلوب را درک می کنند، سرمایه به راحتی در دسترس می شود، قیمت دارایی ها افزایش می یابد و سرمایه گذاران ریسک بیشتری را می پذیرند. این باعث می شود قیمت ها و ریسک به بالاترین حد خود برسند. با این حال، در این مرحله، مردم به شدت سرخوش هستند و تمایل دارند که به شدت ریسک کنند. به همین دلیل است که وقتی قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند، بیشتر سرمایه‌گذاران غافلگیر می شوند.در مسیر نزولی، بنیان های اقتصادی شروع به وخامت می کنند، درآمدها کاهش می یابد و کمتر از انتظارات تحلیل گران می شود. در این سناریو، رسانه‌ها فقط اخبار بد را گزارش می‌کنند و در نتیجه بدبینی سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌کنند. در نتیجه، انتظارات کاهش می یابد، روانشناسی سرمایه گذار ضعیف می شود، قیمت دارایی ها کاهش می یابد و سرمایه گذاران ریسک گریزتر می شوند. قیمت ها در نهایت به کف می رسند، در جایی که ریسک پایین است. این زمان برای اتخاذ استراتژی تهاجمی است. هنگامی که سرمایه گذاران شروع به خرید در کف می کنند، چرخه دوباره تکرار می شود.

هوارد مارکس

هوارد مارکس

انواع چرخه ها

چرخه اقتصادی یا تجاری؛ پایه و اساس رویدادهای دوره ای در دنیای تجارت یا بازارها را فراهم می کند. در زمانی که اقتصاد رشد می‌کند و شتاب بیشتری می‌گیرد، شرکت‌ها شروع به عملکرد خوب می‌کنند و شاهد گسترش سود خود هستند که متعاقباً منجر به رشد بازار سهام می شود. با این حال، تمرکز همیشه باید بر روی "روندهای اقتصادی بلندمدت" باشد. بیشتر چرخه ها و دوره های بازار چرخه‌هایی که توجه سرمایه‌گذاران را جذب می کند ، شامل نوسان‌هایی حول یک روند سکولار یا گرایش مرکزی است. در حالی که آن نوسانات برای شرکت ها و بازارها در کوتاه مدت مهم است، تغییرات در خط روند اصلی اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت. نوسانات حول این روند در درازمدت (بعد از ایجاد کشمکش زیاد و ایجاد انحراف زیاد) از بین خواهند رفت اما تغییرات در روند اساسی، بزرگترین تفاوت را در دراز مدت ایجاد خواهد کرد.
چرخه اقتصادی می تواند تأثیر عمیقی بر فروش برخی از شرکت ها داشته باشد اما بر برخی دیگر تاثیر کمتری دارد. این در درجه اول به دلیل تفاوت در عملیات و اهرم مالی است. این اساساً به این معنی است که درصد معینی تغییر در فروش دارای مقدار زیادی تأثیر بیشتر بر سود برخی از شرکت ها نسبت به سایرین دارد (بستگی به حاشیه سود شرکت دارد). فروش در برخی از صنایع حساس به چرخه اقتصادی است (مواد خام صنعتی، اجزاء و غیره) و در برخی اینطور نیستند (ضرورت های روزمره مانند غذا و نوشیدنی). همچنین سود یرخی شرکت ها برخی بسیار حساس هستند، در حالی که سود دیگران تغییر نمی کند. درک اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت می تواند کمک کند که سرمایه گذاران بهترین شرکت ها را در هر مرحله از چرخه شناسایی می کنند.

با این حال، چرخه اقتصادی شدید نامطلوب تلقی می شود. قدرت بیش از حد می تواند تورم را تحریک کند و اقتصاد را آنقدر بالا ببرد که رکود اجتناب ناپذیر شود. از سوی دیگر، ضعف بیش از حد می تواند باعث کاهش سود شرکت ها شود که به قیمت از دست رفتن شغل مردم تمام شود. اینجاست که دولت، بانک مرکزی و مقامات خزانه داری در مدیریت چرخه ها نقش دارند.

چرخه اعتبار

"اعتبار" شاهرگ حیات یک اقتصاد است. هیچ اقتصادی بدون در دسترس بودن اعتبار نمی تواند کار کند چه رسد به اینکه شکوفا شود. اعتبار مانند اکسیژن به یک اقتصاد می رسد و می توان تصور کرد که وقتی نباشد چه اتفاقی می افتد. فقط نوسان کوچکی در اقتصاد لازم است تا نوسان زیادی در در دسترس بودن اعتبار ایجاد می کند که تأثیر زیادی بر قیمت دارایی ها و متعاقباً خود اقتصاد دارد. تغییرات در دسترس بودن سرمایه یا اعتبار یکی از اساسی ترین تأثیرات بر اقتصادها، شرکت ها و بازارها هستند.

چرخه بدهی مضطرب

هیاهوی عمومی و بی احتیاطی که مشخصه یک چرخه صعودی است که اغلب وام دهندگان را شدیدا درگیر می کند. هنگامی که بازار اعتبار داغ می شود، وام دهندگان مشتاق شروع به غفلت از بهترین روش های وام دهی می کنند. آنها به وام گیرندگان ضعیف وام می دهند و ساختارهای بدهی ضعیف را نیز قبول می کنند- بسیاری از اوراق قرضه که منتشر می شوند که فاقد حاشیه ایمنی مطلوب هستند و این نشان می دهد که در صورت بدتر شدن شرایط عمومی اقتصادی، آنها قادر به بازپرداخت نخواهند بود. این تمدید "ناعاقلانه" اعتبار می تواند فرصت فوق العاده ای در سرمایه گذاری به وجود بیاورد.

یک سرمایه گذار بدهی مضطرب سعی می کند بفهمد:

شرکت ورشکسته چقدر ارزش دارد (یا در زمان خروج از ورشکستگی ارزش خواهد داشت)؟

چگونه این ارزش بین طلبکاران شرکت و سایر مدعیان تقسیم خواهد شد،

این روند چقدر طول می کشد؟

با پاسخ‌های صحیح به این سؤالات، یک سرمایه‌گذار می‌تواند تعیین کند که در صورت خرید با قیمت معین، بازده سالانه بخشی از بدهی شرکت چقدر خواهد بود.

چرخه املاک و مستغلات

چرخه ها جهانی هستند و برای همه طبقات دارایی اعمال می شوند. املاک و مستغلات یک طبقه دارایی بسیار مورد پسند در میان سرمایه گذاران هست. بسیاری از مردم بر این باورند که مزایای بی شماری دارد که مهمترین آنها توانایی آن در محافظت در برابر تورم است. مردمی در نهایت یاد می گیرند که صرف نظر از شایستگی پشت این بیانیه، آنها از سرمایه گذاری که در قیمت خیلی بالا انجام شده است، محافظت نخواهند کرد.

کنار هم قرار دادن همه چیز - شانس به نفع شما

"سه مرحله از یک بازار صعودی" وجود دارد که هر سرمایه گذار باید آنها را بشناسد:

مرحله 1: زمانی که تنها تعداد کمی از افراد دارای درک غیرعادی باور دارند که اوضاع بهتر خواهد شد.

مرحله 2: زمانی که اکثر سرمایه گذاران متوجه می شوند که بهبود در واقع در حال وقوع است،

مرحله 3: زمانی که همه به این نتیجه می رسند که همه چیز برای همیشه بهتر خواهد شد.

شناسایی و درک این مرحله می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سرمایه را به گونه ای قرار دهند که از تحولات آتی بهره مند شوند، یعنی در هنگام رشد بازار نسبت به زمان نزول، سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند.

برای آن، فرد باید بداند که بازار در کجای چرخه خود قرار دارد. چرخه ها به طور کامل – یا گاهی اصلاً – از عملکرد فرآیندهای مکانیکی، علمی یا فیزیکی ناشی نمی شوند. اگر این کار را انجام دهند بسیار قابل اعتمادتر و قابل پیش بینی تر خواهند بود - اما بالقوه سود بسیار کمتری دارند. بیشترین سود از دیدن چیزهایی بهتر از دیگران به دست می آید، و اگر چرخه ها کاملاً قابل اعتماد و قابل پیش بینی بودند، چیزی به نام برتری در دیدن آنها وجود نداشت. کل ایده پشت چرخه های مطالعه این است که چگونه پورتفولیوی خود را برای نتایج احتمالی پیش رو قرار دهید.

تعیین موقعیت و انتخاب دو ابزار اصلی در مدیریت پورتفولیو هستند. فرمول موفقیت سرمایه گذاری باید در سه جفت اصلی در نظر گرفته شود:

 • موقعیت یابی چرخه و انتخاب دارایی
 • تهاجمی و دفاعی
 • مهارت و شانس

چگونه شانس ها را به نفع خود جمع می کنید؟

1- از انتظارات معقول شروع کنید: در سرمایه گذاری، دستیابی به نتایج متوسط بسیار آسان است و به طور مداوم بالاتر از حد متوسط بودن بسیار دشوار است. این مهم است که تصمیم بگیرید آیا این کار را انجام خواهید داد:

 • سعی کنید بالاتر از حد متوسط باشید، که هزینه دارد و مطمئن نیست که کار کند، یا
 • عملکرد متوسط را بپذیرید، از این هزینه‌ها اجتناب کنید، اما مجبور شوید به این فکر کنید که برندگان گهگاه موفقیت‌های چشمگیری را گزارش می‌کنند.

2- اهداف خود را واضح بیان کنید: هر برنامه سرمایه گذاری منسجمی باید از یک هدف بازده صریح و یک چارچوب زمانی مشخص شروع شود.

3- مطمئن شوید که اهداف شما واقع بینانه و قابل دستیابی هستند: اهداف شما باید منعکس کننده و مطابق با محیط سرمایه گذاری باشد.

4- در مورد موقعیت یابی چرخه ای نظر خود را تنظیم کنید: هدف در موقعیت یابی چرخه این است که چیزی را زمانی که ارزان است بیشتر نگه دارید و زمانی که ارزان است کمتر در زمانی که گران است، و در زمان های مناسب قدرت تهاجمی و تدافعی را افزایش دهید. نکته کلیدی در این زمینه در آگاهی از جایگاه بازار، تضاد گرایی، رفتار ضد چرخه ای و پیگیری ارزش نسبی نهفته است.

5- ماهیت اصلی تضاد را درک کنید: گله سرمایه‌گذار معمولاً در حد نقاط اوج و قعر اشتباه می‌کند.

 • وقتی دیگران حریص هستند بترسید
 • وقتی دیگران می ترسند حریص باشید

6- تمرکز بلندمدت را انتخاب کنید: حرکات کوتاه مدت فقط سر و صدا هستند. روند سکولار تنها در دراز مدت آشکار می شود. اگر می‌خواهید از شناسایی چرخه‌ها سود ببرید، باید یک چشم‌انداز بلندمدت اتخاذ کنید.

اگرچه تلاش برای بهبود نتایج سرمایه‌گذاری بلندمدت با تغییر موقعیت‌ها بر اساس درک چرخه بازار کاملاً منطقی است، اما همچنین ضروری است که فرد محدودیت‌ها و همچنین مهارت‌های مورد نیاز و دشواری آن را درک کند.

چرخه در موفقیت

در سرمایه گذاری، رابطه پیچیده ای بین انسانیت و اطمینان وجود دارد.

"موفقیت برای اکثر مردم خوب نیست"

این افراد را تغییر می دهد و معمولاً برای بهتر شدن نیست. موفقیت باعث می شود مردم فکر کنند باهوش هستند. موفقیت همچنین باعث می شود افراد ثروتمندتر شوند و این می تواند منجر به کاهش سطح انگیزه آنها شود. هر چیزی که سودآوری غیرمعمول ایجاد می کند، سرمایه افزایشی را جذب می کند تا زمانی که بیش از حد شلوغ و کاملاً اشباع شود، در این مرحله بازده تعدیل شده با ریسک احتمالی آن به سمت میانگین (یا بدتر) حرکت می کند.

آینده چرخه ها

مردم همیشه به سمت «افراط» گرایش خواهند داشت. در حالی که برخی از افراد از چرخه‌های گذشته درس می‌گیرند، همیشه متخلفان تکراری و تازه واردانی وجود خواهند داشت که بار دیگر افراط و تفریط می‌کنند. از آنجایی که انحرافات چرخه‌ای از خط روند عمدتاً توسط مازاد و اصلاح نهایی آن ایجاد می‌شوند، چرخه‌ها همیشه به وجود می آیند. اقتصادها و بازارها هرگز در گذشته در یک خط مستقیم حرکت نکرده اند و در آینده نیز چنین نخواهند کرد.

مشاهدات کلیدی

سرمایه گذار برتر کسی است که:

 • به چرخه ها توجه دارد
 • درک بهتری از بلیط های موجود در کاسه دارد و بنابراین ارزش شرکت در قرعه کشی را دارد
 • دارای بینش بالاتر از حد متوسط در مورد "گرایشات" آینده است که به او اجازه می دهد شانس را به نفع خود تغییر دهد.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند زمان خود را با سودآوری بیشتر در سه حوزه کلی بگذراند:

 • در تلاش برای دانستن بیشتر از دیگران در مورد آنچه که "قابل شناخت" است مانند مبانی صنایع، شرکت ها و اوراق بهادار
 • رعایت انضباط در مورد قیمت مناسب برای مشارکت در اصول بنیادی
 • درک محیط سرمایه گذاری موجود و تصمیم گیری در مورد چگونگی موقعیت استراتژیک پورتفولیوی خود.

برای تحلیل های بیشتر اقتصادی من را در اینستاگرام PeymanMedia دنبال کنید.

بازار گاوی (Bullish Market)

تشخیص و در نظر گرفتن روند بازار از اساسی ترین جنبه هایی است که سرمایه گذاران و معامله گران در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال است. روند بازار را می توان به عنوان جهت کلی که یک دارایی یا یک بازار در آن در حال حرکت است تعریف کرد. روند بازار همواره به صورت دقیق توسط تحلیل گران تکنیکال و فاندامنتال در نظر گرفته می شود. بازارهای گاوی یا صعودی برای معامله بسیار ساده هستند، زیرا می توانند با استفاده از آسانترین استراتژی های معامله و سرمایه گذاری فرصت های بالقوه سود آوری را فراهم کنند. حتی معامله گران بی تجربه نیز ممکن است در شرایط کاملا مناسب بازار گاوی ارز دیجیتال موفق عمل کنند. نکته مهم این است که درک چگونگی حرکت بازارها در چرخه ها بسیار مهم است. پس چه چیز هایی در مورد بازار گاوی لازم است بدانید؟ چگونه تریدر ها می توانند از بازارهای گاوی در جهت سودآوری معاملات خود استفاده کنند؟ پاسخ به این سوالات را در ادامه این مقاله بخوانید.

بازار گاوی ارز دیجیتال

بازار گاوی یعنی چه؟

بازار گاوی (Bull/ Bullish market) وضعیتی از بازار مالی است که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند. اصطلاح بازار گاوی ابتدا در بازار معاملات سهام رایج بوده است. با این حال، می توان از آن در هر بازار مالی، از جمله فارکس، اوراق قرضه، کالاها، املاک و مستغلات و ارزهای رمزپایه استفاده کرد.

در بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار گاوی ممکن است به دارایی خاصی مانند بیت کوین، اتریوم یا بایننس کوین و یا هر دارایی دیجیتال دیگری نیز اشاره داشته باشد.

ممکن است شنیده باشید که برخی از تریدر های ارز دیجیتال از اصطلاحات “بولیش” و “بریش” استفاده می کنند. وقتی یک تریدر می گوید که بولیش است، به این معنی است که انتظار دارد قیمت ها افزایش پیدا کند. به همین ترتیب زمانی که یک تریدر بریش است یعنی انتظار دارد قیمت ها کاهش یابند.

لازم به ذکر است که بازار گاوی به معنای عدم وجود افت یا نوسان قیمت ها نیست. به همین دلیل در نظر گرفتن بازارهای گاوی در بازه های زمانی بزرگتر معقولتر است. این یعنی، بازارهای گاوی حاوی دوره های افت یا ادغام بدون شکسته شدن روند عمده بازار نیز خواهند بود.

برای درک بهتر این موضوع نگاهی به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در بازه زمانی 10 ساله (2010 تا 2020) در تصویر زیر بیندازید. در حالی که دوره های افول وجود دارد و چند مورد از سقوط های شدید بازار نیز ثبت شده است، این بازار از زمان پیدایش تاکنون در یک روند صعودی بزرگ قرار دارد.

بنابراین، تعریف بازار گاوی به این بستگی دارد که درباره چه بازه زمانی صحبت می کنیم. به طور کلی، وقتی از اصطلاح بازار گاوی استفاده می شود، در مورد یک بازه زمانی چند ماهه یا چند ساله صحبت می شود. مانند سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار، روندهای بازه های زمانی بزرگتر اعتبار بیشتری نسبت به روندهای بازه زمانی کوچکتر دارند.

به همین ترتیب، ممکن است دوره های طولانی مدت افول در بازار گاوی نیز وجود داشته باشد. این حرکات ضد روند نشان دهنده بی ثبات بودن بازار است که ویژگی اصلی بازار ارزهای دیجیتال می باشد.

مثال های بازار گاوی

برخی از معروف ترین نمونه های بازار گاوی در بازار معاملات سهام و بورس آمده است که قیمت سهام و شاخص های بازار (مانند Nasdaq 100) به طور مداوم در حال افزایش هستند.

تا آنجا که به اقتصاد جهانی مربوط می شود، بین بازارهای گاو و خرس در نوسان است. این چرخه های اقتصادی می توانند سالها، حتی دهه ها به طول انجامد.

برخی می گویند که آخرین بازار گاوی از دوران پس از بحران مالی 2008 آغاز شده و تا زمان شیوع ویروس کرونا ادامه داشته است. این “طولانی ترین بازار گاوی در طول تاریخ” است. این دیدگاه ممکن است درست باشد یا نباشد – همانطور که گفتیم، بازارهای گاوی در بازه زمانی بالا می تواند یک دیدگاه باشد.

حتی در این صورت، بیایید نگاهی به عملکرد طولانی مدت میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) بیندازیم. می توانیم ببینیم که این بازار گاوی یک قرن است که ادامه دارد. مطمئناً در طول این یک قرن دوره هایی از افول نیز وجود داشته است که حتی سالها ادامه داشته ، مانند 1929 یا 2008 ، اما روند کلی همچنان صعودی است.

تصویر زیر نمودار DJIA را از سال 1915 نشان می دهد:

برخی معتقدند که می توان روند مشابهی را برای بیت کوین مشاهده کرد. با این حال اکثر ارزهای دیجیتال دیگر (یعنی آلت کوین ها) احتمالاً هرگز افزایش قیمت چرخه ها و دوره های بازار مشابه را تجربه نخواهند کرد، بنابراین اطمینان حاصل کنید که از آنچه در آن سرمایه گذاری می کنید کاملا آگاه هستید.

بازار خرسی و گاوی

تفاوت بین بازار خرسی و بازار گاوی ارز دیجیتال چیست؟

دو مفهوم بازار خرسی و بازار گاوی ارز دیجیتال مفاهیم متضادی هستند، بنابراین حدس زدن تفاوت آنها دشوار نیست. قیمت ها در بازار گاوی به طور مداوم در حال افزایش هستند، در حالی که قیمت ها در بازار خرسی به طور مداوم در حال کاهش اند.

این امر منجر به تفاوت در نحوه ترید می شود. در بازار گاوی ارز دیجیتال، معامله گران و سرمایه گذاران معمولاً دوست دارند موقعیت لانگ یا خرید داشته باشند. در حالی که در بازار خرسی هستند ، یا موقعیت شورت یا فروش باز می کنند و یا ترجیح می دهند پول نقد خود را نگه دارند.

در برخی موارد ، نگه داشتن پول نقد یا استیبل کوین نیز ممکن است به معنای شورت کردن در بازار باشد ، زیرا انتظار داریم قیمت ها کاهش یابد. تفاوت اصلی در این است که نگه داشتن پول نقد بیشتر در مورد حفظ سرمایه است در حالی که شورت کردن در مورد کسب سود حاصل از کاهش قیمت دارایی است. اگر دارایی را می خواهید بفروشید که انتظار دارید آن را در قیمت کمتری خریداری کنید، اساساً در موقعیت شورت قرار دارید.

یک نکته اضافی که باید در نظر گرفت بحث کارمزد ها است. نگهداری پول نقد یا استیبل کوین مشمول پرداخت کارمزد نمی شود. با این حال ، برای موقعیت های شورت در بسیاری از موارد به منظور باز نگه داشتن موقعیت نیاز به پرداخت کارمزد بودجه (funding fee) یا نرخ بهره (interest rate) دارید.

ترید در بازار گاوی

معامله گران چگونه می توانند از بازار گاوی بهره مند شوند؟

ایده اصلی در پشت معاملات بازارهای گاو نسبتاً ساده است. قیمت ها در حال افزایش است، بنابراین موقعیت لانگ و خرید در کف به طور کلی یک استراتژی منطقی در این بازار است.

مثل معروفی در میان تریدر ها وجود دارد که می گوید “روند دوست شماست، تا زمانی که دیگر نیست.” این به این معنی است که معامله در جهت روند بازار معقول است. در عین حال، باید در نظر داشته باشید که هیچ روندی برای همیشه ادامه نخواهد یافت و ممکن است یک استراتژی واحد در همه زمان های یک چرخه بازار عملکرد خوبی نداشته باشد.

تنها قطعیت این است که بازارها می توانند تغییر کنند و تغییر هم خواهند کرد. همانطور که به عنوان ملموس ترین مثال با شیوع بیماری کرونا مشاهده کردیم، روند های گاوی چند ساله در عرض چند هفته از بین رفتند.

به طور طبیعی، بیشتر سرمایه گذاران در بازار گاوی اقدام به خرید می کنند. این موضوع کاملا منطقی است. زیرا قیمت ها در حال افزایش هستند، بنابراین احساس کلی سرمایه گذاران و تریدر ها نیز باید صعودی باشد.

با این حال ، حتی در بازار گاوی، دیدگاه برخی از سرمایه گذاران نزولی خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی آنها متناسب با این دیدگاه باشد ، حتی ممکن است در معاملات شورت با در نظر گرفتن روند های نزولی کوتاه مدت موفق عمل کنند و به سودآوری برسند. با این حال ، اینها استراتژی های پیشرفته ای هستند و به طور کلی بیشتر مناسب معامله گران حرفه ای هستند. به عنوان یک تریدر کم تجربه تر، معمولاً معقول تر است که در جهت روند بازار معامله کنید.

سخن پایانی

در این آموزش به بررسی کامل ماهیت بازار گاوی ارز دیجیتال پرداختیم و توضیح دادیم که چگونه معامله گران می توانند در شرایط بازار گاوی معاملات سودآور داشته باشند. به طور معمول، ساده ترین استراتژی معاملاتی در هر روند بازار پیروی از جهت کلی روند است. به خصوص در بازار گاوی که حتی برای مبتدیان یا سرمایه گذاران بی تجربه نیز می تواند فرصت های معاملاتی خوبی داشته باشد. با این وجود، همیشه مدیریت صحیح ریسک و ادامه یادگیری برای جلوگیری از اشتباهات تا حد ممکن ضروری است.

ستاره شناسی مالی

دانش ستاره شناسی به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال در دنیا جایگاه خود را تثبیت کرده است و این در حالی ست که این دانش مدرن ساخته شده توسط دانشمندان ایرانی از جمله ابوریحان بیرونی و خواجه نصیر طوسی ،در بین تحلیل گران بازارهای مالی ایران همچنان ناشناخته است . یکی از دلایل این ناشناختگی دیدگاه شک و تردیدی ست که لازمه ی آن، پژوهش و آزمون است.

هدف از این مقاله بررسی و آشنایی با تعاملاتی است که توسط پژوهشگران غربی انجام شده و نتیجه آن طی سالها در حوزه مالی و بازارهای سهام اثبات گردیده.

در بررسی چرخه های تجاری و معاملاتی که نوسانات فعالیت اقتصادی کشورها را در سطح کلان نشان میدهد در سالهای 1946 مشخص گردیده که چرخه های فصلی ،چرخه های سیاسی و چرخه های کسب و کار در بازارهای سهام تاثیرگذارند.

یکی از این چرخه ها معروف به چرخه ی کندراتیف ، در دوره های ۵۰ تا ۶۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته که شامل دوره های اقتصادی بالا و دوره های رکود اقتصادی ست ودارای شکل سینوسی می باشد.نکته ی جالب توجه این چرخه مقارنه یا زاویه ی صفر ژوپیتر -سترن است.

بدین ترتیب مبحث علمی جدیدی در تحلیل زمان در بین پزوهشگران بازارهای مالی آغاز گردیده که در آن به بررسی چرخه های معاملاتی و ارتباط آنها با چرخه های نجومی می پردازند.

در ستاره شناسی مالی از چرخه های حرکت سیارات و تعاملات ترکیبی زاویه ای آنها برای تعیین سقف ها،کف ها و حرکات بی نظمی قیمت استفاده میشود.

بررسی پژوهشگران آمریکایی بر بازارهای سهام این کشور ،نشان داده که در زمان توفان های ژئومغناطیسی بر اثر احساسات ناخوشایند در معامله گران ،آنها دچار قضاوتهای ناصحیح گشته و تمایل به فروش سهام خود داشته اندو ریشه ی این نگرانی و حس ناخوشایند را بجای شرایط محیطی در نشانه های منفی اقتصاد جستجو کرده اند.این امر در قالب کاهش قیمت دارایی های پر ریسک و افزایش قیمت دارایی های کم ریسک یا بدون ریسک دیده میشود.

در روشهای مطلق نیز چندین ترکیب معرفی شده که از جمله ی آنها میتوان به تغییر نشان ماه در دو روز یکبار و یا تغییر سرعت‌مرکوری و زوایای خورشید،سترن،مارس و ونوس اشاره کرد.

چرخه اقتصادی به چه معناست؟

 چرخه اقتصادی به چه معناست؟

یک چرخه اقتصادی (Economic Cycle) شامل اُفت‌وخیزهای یک بازار (حالت انبساط و یا رشد و حالت انقباض) می‌باشد. فاکتورهایی مانند تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product – GDP) نرخ بهره (Interest Rate) اشتغال کل (Total Employment) و میزان مصرف در جامعه (Consumer Spending) همگی می‌توانند در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد مثمرثمر واقع شوند.

چرخه اقتصادی چگونه کار می‌کند؟

چهار مرحله از چرخه اقتصادی را به‌عنوان چرخه ‌‌کسب‌و‌کار (Business Cycle) نیز می‌نامند.‌‌‌ این چهار مرحله شامل مرحلهٔ گسترش (Expansion)، قله (Peak)، جمع‌شوندگی (Contraction)، و نقطهٔ قعر (Trough) می‌باشد. در دوران گسترش اقتصاد رشدی سریع را تجربه می‌نمایند، نرخ‌های بهره پایین می‌باشند، میزان تولید در جامعه بالا است و تورم خود به عاملی برای رشد تبدیل می‌شود. پس از گذر مدت زمانی، اقتصاد ما به مرحلهٔ قله (Peak) می‌رسد که رشد در آن در حداکثر خود قرار دارد. در قله شاهد عدم وجود تعادل در اقتصاد هستیم که‌‌‌ این باید تصحیح شود.‌‌‌ این اصلاح با ورود اقتصاد به دوره‌ای از انقباض رخ می‌دهد. در‌‌‌ این دوره رشد کند شده، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، و قیمت‌ها در بازار وارد فاز کسادی می‌گردند.

زمانی اقتصاد به قعر خود می‌رسد که تمامی‌ موارد ذکر شده به نقطه حداقلی رسیده و دوباره چرخه از اول تکرار شود، یعنی دوباره اقتصاد شروع به رشد کند و ویژگی‌های حالت رشد را نشان دهد.

نکات کلیدی چرخه اقتصادی:

 • چرخه اقتصادی اشاره به وضعیت کلی اقتصادی کشورها و یا صنایع دارد که شامل چهار مرحلهٔ دوره­‌ای می‌باشند.
 • چرخه‌های اقتصادی محل تمرکز اصلی تحقیقات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌باشند، اما همواره در مورد موارد ‌‌ایجادکنندهٔ‌‌‌ این ‌‌چرخه‌ها بحث زیادی وجود دارد و هر یک از دانشکده‌های معتبر اقتصادی، نظری متفاوت دارند.
 • بررسی چرخه‌های اقتصادی می‌تواند برای ‌‌کسب‌و‌کارها و ‌‌سرمایه‌گذاران بسیار مفید باشند.

هیأت ملی تحقیقات اقتصادی (National Bureau of Economic Research – NBER) منبع اصلی تعیین‌کنندهٔ تاریخ‌های رسمی‌ در چرخه‌های اقتصادی ‌‌ایالات متحده آمریکا می‌باشد. هیأت ملی تحقیقات اقتصادی پول، چرخه‌های اقتصادی را از یک کف‌به‌کف دیگر (Trough to trough) و یا از یک سقفی به سقف دیگر (Peak to Peak) با در نظر گرفتن تغییرات در تولیدات ناخالص داخلی (Gross domestic product – GDP) اندازه‌گیری می‌نماید.

از دههٔ پنجاه میلادی تا به امروز، اقتصاد ‌‌ایالات متحده آمریکا شاهد چرخه‌های اقتصادی به‌مدت تقریبی 5/5 سال بوده است. هر چند، شاهد تنوع زیادی در طول چرخه اقتصادی هستیم.‌‌‌ این تنوع شامل چرخه‌های اقتصادی 18 ماهه در بین سال‌های 1981 تا 1982، و چرخهٔ بسیار طولانی‌مدّتِ رشد اقتصادی که از سال 2009 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد می‌گردد.‌‌‌ این گستردگی تنوع در چرخه‌های اقتصادی‌‌‌ این افسانه را که «چرخه‌های اقتصادی پس از گذر مدت‌زمان معین از بین می‌روند، و یا مانند یک ریتم طبیعی و یا موج‌های فیزیکی رفتار می‌کنند» از بین می‌برد. با‌‌‌ این وجود، بحث‌هایی در مورد تعیین طول‌‌‌ این ‌‌چرخه‌ها و همچنین عوامل ایجادکنندهٔ‌‌‌ این چرخه‌ها وجود دارند.

مثال‌هایی از یک چرخه اقتصادی

مدرسه اقتصادی مانِتاریست (Monetarist School of Economics) چرخه‌های اقتصادی را به میزان چرخه‌های اعتباری (Credit Cycle) مرتبط می‌داند. تغییر در نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش یا افزایش فعالیت‌های اقتصادی گردد.‌‌‌ این تغییر در نرخ‌های بهره می‌تواند وام‌ها را برای کسب‌وکار با دولت و… ارزان‌تر یا گران‌تر کند.

 چرخه اقتصادی به چه معناست؟

برای‌‌‌ این که هرچه بیشتر به‌پیچیدگی محاسبهٔ چرخه‌های کسب‌وکاری بیفزاییم، می‌توانیم به نقطه‌نظر اقتصاددان مشهور و دانش‌آموختهٔ پیشینِ مدرسهٔ اقتصاد Monetarist، اروینگ فیشر (Irving Fisher) اشاره کنیم. نظر او در مورد چرخه‌های بازاری بدین شکل است: «‌‌چرخه‌ها وجود ندارند، بلکه بازار از حالتی تعادلی (Equilibrium) به حالت عدم تعادلی (Disequilibrium) می‌رسد و بین‌‌‌ این دو حالت همواره در حال نوسان می‌باشد، و در همین حین نیز تولیدکنندگان به‌طور مداوم بیش از حد انتظار یا کمتر از حد مورد نیاز ‌‌سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا بیش از حد مورد نیاز و یا کمتر از حد مورد نیاز به تولید می‌پردازند و با‌‌‌ این معاملات نوسانی، سعی در برابری با مقدار تقاضای مصرف‌کنندگان خود دارند.»

نکتهٔ مهم چرخه اقتصادی

مهم است که ‌‌کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاران بتوانند از اموال خود در برابر چرخه‌های مختلف اقتصادی محافظت نمایند، نه‌‌‌ اینکه با‌‌‌ این ‌‌چرخه‌ها مبارزه کنند، بلکه بتوانند از آنها جان سالم بدر برده و در صورت امکان از آنها کسب سود نمایند. نظریهٔ اقتصادی کینزی به ما می‌گوید تغییر در مقدار تقاضای کل، تحت تأثیر عدم ثبات ذاتی و نوسانی بودن مقدار تقاضا در بازار صورت می‌گیرد. بنابراین‌‌‌ این مسائل در شکل‌گیری چرخه‌های اقتصادی دخیل می‌باشد. زمانی که به هر دلیلی، احساسات سرمایه‌گذار نسبت به ‌‌کسب‌و‌کاری منفی شده و مقدار ‌‌سرمایه‌گذاری در آنها کم می‌شود، یک کساد در روند اقتصادی می‌تواند مشاهده شود.

هرچه در جامعه خرج‌ها کمتر شود مقدار تقاضا نیز کمتر می‌گردد، که‌‌‌ این خود موجب می‌شود که ‌‌کسب‌و‌کارها کارگرانِ خود را از کار برکنار کرده و حتی تعدادی از خطوط تولید خود را از کار بیندازند. کارگران بیکار نیز بر جمعیت افرادی که تقاضای پایینی دارند می‌افزاید و بدین ترتیب کل اقتصاد به حالتی رکودی فرو می‌رود. در‌‌‌ این حالت شاهد خواهیم بود که هیچ ارگان دولتی نیز راه‌حلی برای تغییر در‌‌‌ این شرایط اقتصادی ندارد، و بنا بر نظریهٔ اقتصادی کینزی (Keynesian Theory) اقتصاد وارد حالت رکودی (Recession) می‌گردد.

اقتصاددانان اتریشی بر‌‌‌ این باور هستند که مقدار اعتبار و نرخ بهره توسط بانک‌ مرکزی می‌تواند موجب ‌‌ایجاد عدم ثبات و انحراف در ساختار ارتباطی بین صنایع و ‌‌کسب‌و‌کارها شود که تمامی‌‌ اینها باید در یک دورهٔ رکود اقتصادی اصلاح شوند. هر زمانی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را ‌‌پایین‌تر از سطح مورد انتظار جامعه بیاورند، ‌‌سرمایه‌گذاری‌­ها دوباره به سمت ‌‌کسب‌و‌کارها برمی‌گردند و نرخ تولید بالا می‌رود. در‌‌‌ این حالت، بسیاری از ‌‌کسب‌و‌کارها از‌‌‌ این نرخ بهرهٔ پایین استفاده خوبی می‌برند. در همین زمان نیز، مقداری نقدینگی ذخیره شده مورد نیاز است تا مبلغ پول مورد نیاز‌‌‌ این ‌‌سرمایه‌گذاری‌ها که با نرخ بهرهٔ پایین مصنوعی انجام شدند را تأمین نمایند. در نهایت، افزایش میزان ‌‌سرمایه‌گذاری‌های ناپایدار باعث وقوع تعدادی از شکست‌های ‌‌کسب‌و‌کاری می‌گردند در‌‌‌ این حالت قیمت کالاها پایین‌تر آمده و یک روند نزولی در اقتصاد شروع می‌شود.

موارد مهمی که باید آنها را مدنظر چرخه ها و دوره های بازار داشته باشیم

دولت‌ها و مراکز مالی اصلی و بزرگ از ابزارهای مختلفی برای بررسی اثرات تغییرات چرخه‌های اقتصادی استفاده می‌نمایند. یکی از‌‌‌ این ابزارها که در دست دولت می‌باشد، سیاست‌های مالی (Fiscal Policies) است. برای به پایان رساندن یک دورهٔ رکودی در یک کشور، دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی انبساطی (expansionary fiscal policy) استفاده نماید.‌‌‌ این سیاست باعث ایجاد کسری بودجه در کشور می‌گردد. در حالت عکس، دولت‌ها می‌توانند از سیاست‌های مالی انقباضی (contractionary fiscal policy) جهت جلوگیری از رشد بیش‌ازحد و انفجاری بازار استفاده نمایند، در‌‌‌ این حالت نرخ مالیات بالا رفته و شاهد مازاد بودجه (Budget Surplus) خواهیم بود. همچنین شایان ذکر است که در‌‌‌ این حالت مقدار کل مخارج (Aggregate Spending) در بازار کاهش می‌یابند. بانک‌های مرکزی سعی در اعمال سیاست‌های کلی برای کمک به مدیریت و کنترل چرخ‌های اقتصادی دارند.

زمانی که چرخه در حالت نزولی خود قرار می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند نرخ‌های بهره را ‌‌پایین‌تر آورده و یا از سیاست‌های پولی انبساطی برای افزایش مخارج و ‌‌سرمایه‌گذاری‌ها در بازار استفاده نماید. در دوران صعودی و گسترش بازار، بانک‌های مرکزی می‌توانند از سیاست‌های مالی استفاده نمایند که نرخ‌های بهره را در طی آنها افزایش داده و باعث کاهش جریان نقدینگی در اقتصاد می‌گردند و بدین ترتیب فشار تورمی در بازار کاهش می‌یابد و حالت اصلاحی برای بازار به‌وجود می‌آید. در دوران رشد اقتصادی، ‌‌سرمایه‌گذاران به دنبال ‌‌سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی، کالاهای اساسی و انرژی‌های پایه می‌باشند. در دوران رکودی بازار، ‌‌سرمایه‌گذاران به دنبال ‌‌سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی می‌باشند که در دوران رکودی رشد می‌یابند، مانند شرکت‌های تأمین‌کنندهٔ آب برق و گاز، شرکت‌های مالی و شرکت‌های فعال در حوزه سلامتی. ‌‌

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصلاح قیمت می‌توانید از مطلب آموزشی «اصلاح قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

رابط کسب‌وکار در چرخه اقتصادی

کسب‌و‌کارها می‌توانند رابط بین عملکردشان و چرخه‌های ‌‌کسب‌و‌کاری طی زمان را در نظر گرفته و استراتژی‌هایی برای محافظت از خود در دوران رکودی بازار، و قراردادن خود در حالت کسب حداکثر سود در دوران صعودی بازار قرار دهند. برای مثال، اگر ‌‌کسب‌و‌کار شما، چرخهٔ کسب‌و‌کاری به‌مانند چرخه اقتصادی کل را طی می‌کند، علامت‌های هشداردهنده یک رکود اقتصادی قریب‌الوقوع به‌شما‌‌‌ این سیگنال را می‌دهد که در حال حاضر، زمان مناسبی برای توسعهٔ کسب‌و‌کارتان نیست و بهتر است که در‌‌‌ این دوران به‌جای توسعهٔ کسب‌و‌کاری، یک ذخیره نقدی برای دورانِ سختِ پیشِ رویتان آماده سازید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.