خروج سرمایه از دو راه


واحد زیرین لیر ترکیه، کروش است که هر لیر برابر است با ۱۰۰ کروش. هنگام سفر به استانبول، خرید لیر از دو راه امکان‌پذیر است:

خروج سرمایه از دو راه

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

کاهش سرمایه زمانی مفید است که شرکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد و یا در شرکتی که سود ده است و شرکت به سبب زیان های وارده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا ضرر وارد شده جبران نشود تقسیم سود امکان پذیر نیست که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند.

کاهش اجباری سرمایه

در صورتی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد مطابق با ماده 141 ل ا1347 هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را برای کاهش یا انحلال شرکت دعوت نماید که مجمع مذکور یا باید رای به انحلال شرکت بدهند و یا اینکه در همان جلسه کاهش قرارداد را اعلام کنند.

در ادامه ماده 141 ل بیان داشته در صورتی که هیئت مدیره مجمع مذکور را دعوت نکند یا اینکه مجمعی که دعوت می شوند نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در قسمت اخیر ماده به عبارت ذینفع اشاره شده است که می تواند منظور مشتریان ,مدیران یا سهامداران شرکت باشد که هرکدام به تنهایی می توانند از دادگاه بر طبق مدارکی که در رابطه با از بین رفتن حداقل نصف سرمایه ارائه می دهد انحلال شرکت را از دادگاه بخواهند.

کاهش اجباری از دو روش ممکن است صورت بگیرد:

1.از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به طورمثال اگر ارزش ریالی هر سهم 1.000.000 ریال باشد می توانیم آن را به ارزش ریالی 100.000 یا کمتر کاهش دهیم

2.از طریق کاهش تعداد سهام به طور مثال شرکتی که 100.000 سهم 1000 ریالی دارد می توانیم سرمایه شرکت را از طریق کاهش تعداد سهام به 10.000 سهم 1000 ریال یا کمتر کاهش دهیم .

ماده 141- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رای واقع شود

هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد.

باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

کاهش اختیاری سرمایه

ممکن است برآورد شرکا از سرمایه مورد نیاز شرکت اشتباه بود و باشد و بیش از حد نیاز برای شرکت سرمایه گذاری کرده باشند و به این جهت بخواهند سرمایه شرکت را تقلیل و بخشی از آورده خود را مسترد کنند و در امر دیگری به کار گیری نمایند.

در مورد کاهش اختیاری سرمایه می توان گفت که ماده 189 ل ا1347 جواز آن را صادر کرده است.مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند در رابطه با کاهش سرمایه تصمیم گیری نماید (ماده 189 ل 1347 ) اما عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است و مجمع عمومی به پیشنهاد هیئت مدیره تصمیم گیری می نماید که در ماده 189 ل 1347 این امر وابسته به دو شرط است :

1.تساوی حقوق صاحبان سهام (بدین معنا که سهم کلیه شرکا به یک نسبت کاهش یابد.) 2.سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 کمتر نگردد که مطابق با ماده 5 ل 1347 سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از5 میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و در صورتی که از سرمایه مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه اقدام شود در غیر این صورت مطابق با ماده 5 ل ا 1347 هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاظای انحلال شرکت را بنماید.

در حقوق ما مطابق با ماده 189 تنها روش کاهش سرمایه اختیاری از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی است که پس از ان مبلغ کاهش یافته هر سهم باید به صاحب آن مسترد شود.

ل 1347ا تشریفاتی را نیز جهت کاهش سرمایه مقرر کرده است که شامل مواد 190 الی 197 ل ا1347 می باشد و در ماده 198 نیز خرید سهام شرکت توسط خود آن شرکت را صراحتا ممنوع کرده است.همچنین می توان گفت که مواد 195,194,193,192 علاوه بر تشریفات کاهش اختیاری سرمایه ناظر بر حفظ حقوق طلبکاران نیز هست که به صورت خلاصه انها را بیان می نماییم.

-تکلیف هیئت مدیره مبنی بر آگهی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه (ماده 192 )

-حق اعتراض طلبکاران به دادگاه در مورد کاهش سرمایه ( ماده 193 )

عند اللزوم الزام شرکت به سپردن وثیقه و یا پرداخت طلب معترض قبل از کاهش سرمایه ( ماده 194 و 195 )

البته باید به این نکته توجه کرد که مواد فوق الذکر در مورد کاهش اختیاری سرمایه می باشد و در نهایت آخرین اقدامی که در رابطه با کاهش سرمایه باید صورت بگیرد ارسال یک نسخه از صورتجلسات کاهش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها مطابق با بند 3 ماده 106 ل ا1347 ارسال شود و در موردی که کاهش سرمایه اختیاری باشد پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مدیر یا مدیران شرکت اجازه دارند سرمایه اضافی شرکت را به شرکا باز پس دهند.

به هر حال به صورت خلاصه نحوه کاهش سرمایه اختیاری به این صورت است :

1-درج اگهی توسط هیئت مدیره در روزنامه کثیر النتشار مبنی بر کاهش سرمایه و طی شدن حداقل یک ماه از تاریخ چاپ.

2- عدم ارجاع طلبکاران که منشا طلبشان قبل از نشر اگهی بوده و یا مصاله و رفع و رجوع مطالبات طلبکاران.

3- تایید و صدور حکم قطعی دادگاه صالحه در خصوص اجرایی شدن مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه.

ادامه تبعات سفر پلوسی به تایوان؛ خروج همزمان ۵ شرکت بزرگ چینی از بازار آمریکا

پنج شرکت بزرگ دولتی چین برنامه خروج بازار سهام و سرمایه آمریکا را در بحبوحه افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین اعلام کردند؛ اقدامی که می تواند یکی از تبعات مداخله جویی اخیر واشنگتن در امور داخلی چین و سفر نانسی پلوسی به تایوان باشد.

 خروج همزمان ۵ شرکت بزرگ چینی از بازار آمریکا

به گزارش ایرنا از روزنامه «گلوبال تایمز»، اعلام خروج ۵ شرکت چینی از فهرست سهام نظارتی آمریکا درمیانه افزایش تنش‌ها میان دو کشور و سختگیری‌های دائمی آمریکا بر روی تمامی شرکت‌های چینی به عنوان آنچه " جدایی مالی " می‌نامید، اتفاق افتاد.

دقایقی کوتاه پس از انتشار بیانیه‌ها از سوی شرکت‌های چینی، «کمیسیون نظارت امنیتی چین» (CSRC) که ناظر ارشد سهام این کشور است با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی شرکت‌های چینی بدون درنظر گرفتن ملاحظات تجاری گرفته شده است و این نهاد ارتباط خود را با آژانس‌های نظارتی خارجی مربوطه حفظ خواهد کرد تا به شکل مشترک از حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران محافظت شود.

برپایه این گزارش نظارت‌کنندگان آمریکایی و چینی از پیش درباره قوانین بازرسی شرکت‌های چینی در فهرست سهام نظارتی آمریکا به گفت‌وگو مذاکره کرده ‌اند.

باوجود این کارشناسان معتقدند با توجه به کوچک بودن نسبی مسائل سهام نظارتی آمریکا خروج از فهرست تاثیری محدود برروی عملیات شرکت‌ها خواهد گذاشت. تحلیلگران نیز باور دارند درهرحال موج انتشار این بیانیه‌ها که نشان می‌دهد این روند در حال افزایش است نشانگر بدتر شدن شرایط بازار آمریکا به دلیل سختگیری بی‌امان و پیوسته دولت آمریکا بر روی شرکت‌های چینی است.

بدین ترتیب گروه شرکت‌های «چاینا پترو» از غول‌های انرژی چین در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد به بازار مبادله بورس نیویورک اعلام کرد به شکل داوطلبانه از فهرست سهام نظارتی آمریکا خارج می‌شود. این شرکت افزود مایل است پرونده‌ای را با «کمیسیون نظارت امنیتی آمریکا» ۲۹ اوت (۷ شهریور) تنظیم کندو بدین ترتیب تا ۱۰ روز بعد از فهرست خارج شود. این شرکت دلایل بسیاری را برای اتخاذ این تصمیم عنوان کرده است از جمله این موضوع که شرکت با " موانع اجرایی قابل توجهی " برای اجرای شفاف سازی مقررات و تعهدات برای باقی ماندن در فهرست سهام نظارتی آمریکا روبه رو شده است.

به علاوه ۴ شرکت دیگر نیز با بیانیه‌های مشابه خروج خود از فهرست سهام نظارتی آمریکا را اعلام کردند.

کارشناسان معتقدند اعلام خروج همزمان شرکت های چینی در یک روز از بازار آمریکا می‌تواند با تاثیری بزرگ بر بخش دارایی آمریکا، منجر به تاثیری در سراسر جهان شود. تحلیلگران همچنین از دو کشور خواستند تا با تقویت ارتباطات برای این مناقشه راه حلی پیدا کنند و نظارت‌کنندگان آمریکایی باید به پیامدهای درازمدت به جای رویکردهای کوتاه مدت در برابر چین فکر کنند چرا که جدایی مالی به شکلی که در حال اتفاق افتادن است برای بازارهای هر دو کشور خساراتی به همراه خواهد داشت. حدود ۲۵۰ شرکت چینی مستقیم یا غیرمستقیم در فهرست سهام نظارتی آمریکا قرار دارند.

در روزهای اخیر به جز تلاش‌ها برای جداسازی مالی، سلسله اقدامات تحریک‌آمیز از سوی آمریکا در برابر چین انجام شده است که در نهایت به افزایش تنش‌ها و تیره خروج سرمایه از دو راه شدن روابط دو کشور منجر می‌شود.

راهنمای کامل هزینه سفر به استانبول

سفر حساب‌وکتاب دارد، مخصوصا مسافرت‌های خارجی مثل سفر به استانبول. از قبل باید بدانید چه هزینه‌هایی برای قبل از سفر در نظر بگیرید و برای خرید بلیط و رزرو هتل برنامه داشته باشید. هزینه سفر به استانبول به عوامل مختلفی بستگی دارد، اینکه با چه وسیله نقلیه‌ای سفر کنید و کجا اقامت کنید…چقدر خرید کنید یا در چه رستورانی غذا بخورید…به هر حال داشتن اطلاعات کافی پیش از سفر به شما کمک می‌کند تا سفر بهتری را تجربه کنید.

در این مقاله از مجله گردشگری علی‌بابا راهنمای کاملی از هزینه سفر به استانبول به شما ارائه خواهیم داد تا بی‌حساب‌وکتاب سفر نکنید.

توجه داشته باشید که هزینه‌های اعلام‌شده در مقاله به‌صورت تقریبی است و همان‌طور که می‌دانید عوامل متعددی در هزینه‌های نهایی نقش دارند.

واحد پول ترکیه چیست؟

واحد پول کشور ترکیه لیر است که با نماد (₺) شناخته می‌شود. اولین چیزی که هنگام سفر به استانبول یا هر کشور خارجی دیگر با آن مواجه خواهید شد، واحد پول ترکیه است. شاید صحبت کردن درباره واحد پول کشور شناخته‌شده‌ای مانند ترکیه کاری پیش‌پاافتاده به نظر برسد اما این مقاله برای اطلاع‌رسانی همگانی افراد، با هر سطح دانش است، بنابراین بهتر است از جزییات شروع کنیم.

لیر واحد پول ترکیه

واحد زیرین لیر ترکیه، کروش است که هر لیر برابر است با ۱۰۰ کروش. هنگام سفر به استانبول، خرید لیر از دو راه امکان‌پذیر است:

 • تهیه لیر از صرافی‌های ایران به صورت مستقیم
 • تهیه دلار از صرافی‌های ایران و تبدیل آن به لیر در صرافی‌های ترکیه

راه حل میا‌ن‌بر: در طول سفر بخشی از پول خود را به صورت لیر و بخشی را به صورت دلار همراه داشته باشید و در مواقع ضروری هرکدام که نیاز بود استفاده کنید. این کار به مدیریت هزینه سفر به استانبول کمک می‌کند.

اطلاعات ضروری قبل از سفر به استانبول

معرفی شهر استانبول سر دراز دارد اما اگر بخواهیم در حد اولیه اطلاعات کلی این شهر را در اختیار شما قرار دهیم:

 • زبان رایج در استانبول، زبان ترکی است اما اکثر مردم توانایی مکالمه انگلیسی در حد اولیه را دارند.
 • واحد پول ترکیه لیر است.
 • ساعت رسمی ۳۰ دقیقه عقب‌تر از ساعت ایران است.
 • دین اکثر مردم ترکیه اسلام است اما اقلیت‌های مذهبی دیگری نیز در این شهر زندگی می‌کنند.
 • آب شهری استانبول برای آشامیدن مناسب نیست و بهتر است از آب معدنی استفاده کنید.

هزینه سفر به استانبولهزینه‌های پیش از سفر به شهر زیبای ترکیه

پیش از سفر به ترکیه، تعدادی هزینه ثابت وجود دارد که به‌هرحال باید آن‌ها را برای سفر خود در نظر بگیرید که هزینه سفر به استانبول را محاسبه کنید. توجه داشته باشید که این هزینه‌ها ممکن است سالانه تغییر کنند، در این مقاله آخرین نرخ مربوط به هرکدام از این موارد در سال ۱۴۰۰ ذکر شده است. لازم به ذکر است که سفر به ترکیه نیازی به ویزا ندارد، بنابراین هزینه‌های پیش از سفر به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

 • هزینه صدور یا تمدید پاسپورت: خروج از کشور با هر مقصدی که در نظر داشته باشید، نیازمند پاسپورت است. اگر قبلا سفر خارجی نداشته‌اید، باید برای دریافت آن اقدام کنید، اگر هم زمان زیادی از صدور پاسپورتتان گذشته باید به فکر تمدید آن باشید. تمدید یا صدور پاسپورت طبق هزینه‌های سال ۱۴۰۰ شامل هزینه‌های زیر است:

هزینه صدور گذرنامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

هزینه عوارض شهرداری: ۶۲,۵۰۰ ریال

خدمات گذرنامه: ۷۳۱,۵۲۰ ریال

هزینه عکاسی و احراض هویت که در کیوسک‌های مستقر در دفاتر خروج سرمایه از دو راه به صورت جداگانه انجام می‌شود: ۴۳۰,۰۰۰ ریال

هزینه سفر به استانبول پاسپورت

 • عوارض خروج از کشور: عوارض خروج از کشور، مبلغی است که هر فرد هنگام خروج از کشور به دولت پرداخت می‌کند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱، مبلغ عوارض خروج از کشور برای هر نفر در بار اول ۴۰۰ هزار خروج سرمایه از دو راه تومان، برای بار دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای دفعات سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان است. این هزینه از طریق سامانه‌های الکترونیکی قابل پرداخت است.

هزینه سفر به استانبول برای بلیط

شما می‌توانید با در نظر گرفتن بودجه خود، برای سفر به استانبول از وسایل نقلیه مختلفی استفاده کنید که در ادامه هزینه بلیط هرکدام از این موارد شرح داده شده است:

هزینه بلیط هواپیما به استانبول

هواپیما اولین و راحت‌ترین گزینه برای سفر به استانبول است. اگر ساکن شهری غیر از تهران هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم برای کاهش هزینه‌های خود ابتدا خود را به تهران یا تبریز برسانید و برای سفر خود، بلیط هوایی مستقیم به استانبول را از یکی از این دو شهر تهیه کنید. بهتر است بدانید که معمولا هزینه بلیط‌ چارتری کم‌تر از بلیط سیستمی است.

بهترین پیشنهاد این است که برای سفر به استانبول اول به تبریز بروید و از آنجا بلیط تهیه کنید؛ چراکه هزینه بلیط هواپیما استانبول از تبریز ارزان‌تر از سایر شهرهای ایران است.

هزینه سفر به استانبول

هزینه بلیط قطار به استانبول

هزینه سفر به استانبول با قطار کمتر است، اما طبیعتا زمان‌بر خواهد بود و برای انتخاب زمان سفر خود گزینه‌های محدودی خواهید داشت. برای سفر با قطار باید بلیط قطار تهران به آنکارا را تهیه کنید و پس از رسیدن به آنکارا، سوار قطار سریع‌السیر یا معمولی آنکارا به استانبول شوید که هزینه آن در بازه ۷۵ تا ۹۰ لیر قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که فعالیت خطوط قطار تهران به وان و تهران به آنکارا از زمان شیوع ویروس کرونا متوقف شده است و این گزینه برای سفر به استانبول روی میز نیست.

هزینه سفر به دیدنی‌ترین شهر ترکیه با وسیله نقلیه شخصی

هزینه سفر به استانبول با ماشین شخصی در نگاه اول کم‌ به نظر می‌رسد، اما اگر کمی با دقت به جزییات سفر نگاه کنید، متوجه هزینه‌های ریزودرشت این روش خواهید شد. سفر با ماشین شخصی از طریق مرز بازرگان امکان‌پذیر است اما هزینه بالای بنزین در ایران و پس از مرز ترکیه (هر لیتر بین ۷ تا ۸ لیر) نیز بسیار زیاد خواهد شد. علاوه‌بر هزینه بنزین، عوارض‌های متعدد پس از مرز ترکیه و نیاز به گواهینامه و پلاک ماشین بین‌المللی هم باید حتما در نظر داشته باشید.

اگر دوست دارید، اطلاعات بیشتری در مورد سفر زمینی به استانبول بخوانید.

سفر زمینی به استانبولرزرو هتل در کل هزینه سفر به استانبول چطور است؟

استانبول به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در ترکیه، گزینه‌های زیادی برای اقامت توریست‌ها دارد. تعداد هتل های استانبول بسیار زیاد است و همین موضوع فرآیند انتخاب را کمی سخت می‌کند. اولین کاری که در چنین موقعیتی باید انجام دهید، در نظر گرفتن بودجه خود برای هزینه سفر به استانبول و مبلغی است که ترجیح می‌دهید برای هتل هزینه کنید.

با این کار، راحت‌تر می‌توانید هتلی مناسب با سلیقه و شرایط خود تهیه کنید.

رزرو هتل در استانبول

هزینه سفر به استانبول که تا الان گفتم، کاملا تقریبی است، طبیعتا هزینه رزرو هتل به شرایط و امکانات هتل نیز بستگی دارد و ممکن است هتل‌های گران‌تری هم در لیست رزرو به چشمتان بخورد. اگر می‌خواهید هزینه کم‌تری صرف هتل بکنید دو راه حل برای شما دارید:

سفر در زمستان: ترکیه در فصل زمستان به خاطر آب‌وهوای سردی که دارد، مسافر کم‌تری دارد، بنابراین امکان رزرو ارزان بلیط استانبول در زمستان بیشتر است.

رزرو هتل از قبل: اگر هتل مورد نظر خود را از چند ماه قبل شناسایی و رزرو کنید، قطعا با هزینه کم‌تری موفق به رزرو بلیط خواهید شد و اقامتتان در استانبول به‌صرفه‌تر خواهد بود.

هزینه سفر به استانبول و شکم‌گردی در رستوران

همه می‌دانند که استانبول شهر خوش‌گذرانی و خرید و شکم‌گردی است که همین هزینه سفر به استانبول را زیاد می‌کند! کافه‌ها و رستوران‌های رنگارنگ با غذاهای خوش‌عطر و طعم شما را به سمت خود می‌کشانند. از جمله غذاهای معروف ترکیه می‌توان به انواع کباب، پیده، لاح‌معجون، مانتی، بورک، سیمیت و… اشاره کرد که از خیر هیچ‌کدام نمی‌توان به‌راحتی گذشت.

هزینه سفر به استانبول که برای صرف غذا در نظر می‌گیرید، بسته به نوع رستوران و غذایی که انتخاب می‌کنید متفاوت است. اگر بخواهیم به‌طورکلی هزینه خوردوخوراک در رستوران‌های استانبول را دسته‌بندی کنیم:

 • هزینه رستوران‌های ارزان در استانبول برای هر نفر از ۵۰ لیر شروع می‌شود.
 • هزینه رستوران‌های متوسط در استانبول برای هر نفر از ۱۰۰ لیر شروع می‌شود.
 • هزینه رستوران‌های لوکس در استانبول برای هر نفر از ۱۵۰ لیر شروع می‌شود.
 • هزینه فست‌فود مثل مک‌دونالد برای هر نفر تقریبا ۳۵ لیر است.

هزینه سفر به استانبولهزینه سفر به استانبول برای خورد و خوراک

با توجه به اینکه گاهی ممکن است برنامه سفر از مسیر خود خارج شود، علاوه‌بر هزینه‌های رستوران، بهتر است از رنج قیمتی برخی از خوراکی‌های اساسی در استانبول باخبر باشید.

 • یک بطری آب ۱.۵ لیتری: حدود ۲ لیر
 • نان: حدود ۳.۵ لیر
 • برنج یک کیلویی: شروع قیمت از ۱۵ لیر
 • سینه مرغ یک کیلویی: شروع قیمت از ۴۵ لیر
 • تخم‌مرغ ۶ عددی: ۱۴ لیر
 • موز (یک کیلو): ۹ لیر
 • پرتقال (یک کیلو): ۷ لیر
 • سیب (یک کیلو): ۶.۵ لیر
 • خیار (یک کیلو): ۱۵ لیر
 • گوجه‌فرنگی (یک کیلو): ۵ لیر
 • هویج (خروج سرمایه از دو راه یک کیلو): ۷ لیر

هزینه سفر به استانبولهزینه بازدید از جاهای دیدنی استانبول

استانبول پر از مکان‌های تاریخی و جاهای دیدنی است که حتما باید بخشی از سفر خود را به بازدید از آن‌ها اختصاص دهید. هزینه سفر به استانبول برای بازدید از اماکن گردشگری استانبول مهم است، چون باید بلیط ورودی تهیه کنید. قیمت بلیط ورودی برخی از جاهای دیدنی مهم استانبول عبارت است از:

 • کاخ توپکاپی: هزینه ورودی کاخ ۶۰ لیر و هزینه بازدید از بخش‌های مختلف آن ۴۰ و ۳۰ لیر است.
 • مسجد ایاصوفیه: ورودی با توجه به اینکه این محل به عنوان مسجد بازگشایی شده، دیگر هزینه ورودیه ندارد.
 • کاخ دولمه باغچه: هزینه ورودی و بازدید از بخش‌های مختلف این کاخ ۴۰ و ۵۰ لیر است.
 • باسیلیکا سیسترن: ۳۰ لیر
 • آکواریوم سی لایف: ۷۹ لیر

جاهای دیدنی استانبولهزینه خرید و سوغاتی در استانبول

هزینه سفر به استانبول به خاطر خاطر بازارها و مراکز خرید زیادی که دارد گاهی بالا می‌رود؛ درواقع می‌توان خرید کردن را یکی از تفریحات اساسی در سفر به استانبول دانست. فروشگاه‌های رنگارنگ از برندهای مهم و مغازه‌هایی با خوراکی‌ها و سوغاتی‌های متنوع یکی از نقاط قوت استانبول به عنوان مقصدی برای گردشگری است.

بهتر است مقدار از بودجه سفر خود را برای خرید و تهیه سوغاتی کنار بگذارید. البته اگر در ماه‌های حراج به استانبول سفر کنید، می‌توانید همه‌چیز را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنید.

سوغات و خرید هدیه

به‌طورکلی متوسط هزینه خرید برخی از اقلام مصرفی در استانبول به شرح زیر است:

 • یک جفت کفش با برند معمولی: شروع قیمت از ۲۰۰ لیر
 • شلوار جین: شروع قیمت از ۸۰ لیر
 • تی‌شرت مردانه: شروع قیمت از ۴۰ لیر
 • پیراهن زنانه: شروع قیمت از ۷۰ لیر

هزینه حمل‌ونقل درون شهری در استانبول

برای گشت‌وگذار در استانبول می‌توانید از وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو، قطارهای شهری، تراموا، کشتی، تاکسی دریایی و… استفاده کنید. پرداخت هزینه تمام وسال حمل‌ونقل درون‌شهری به کمک استانبول کارت امکان‌پذیر است.

هزینه سفر به استانبول

استانبول کارت در واقع بلیط الکترونیکی قابل شارژی است که هزینه سفر به استانبول را کمتر می‌کند. شما می‌توانید از باجه‌های بلیط مخصوص در کنار ایستگاه‌های وسایل نقلیه تهیه کنید. هزینه خرید استانبول کارت ۱۳ لیر است که قابلیت شارژ مجدد دارد. هر شخص باید استانبول کارت جداگانه داشته باشد و کودکان زیر شش سال نیازی به بلیط ندارند.

علاوه‌بر بر این موارد امکان استفاده از تاکسی و سیستم آنلاین گرفتن تاکسی مثل اوبر نیز وجود دارد. تاکسی گران‌ترین وسیله نقلیه است که هزینه آن بر اساس تاکسی‌متر محاسبه می‌شود و روی هزینه سفر به استانبول اثر می‌گذارد؛ هزینه سوار شدن تاکسی معمولی حدودا ۵.۵۵ لیر و هزینه هر کیلومتر ۳.۴۵ لیر است. معمولا هزینه اوبر حدود ۲۰ درصد کم‌تر از تاکسی است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شما می‌رسد.

استانبول‌گردی با علی‌بابا

گاهی اوقات دردسرهای تهیه بلیط و رزرو هتل زیاد است، شما هم زمان و حوصله کافی برای انجام این کارها را ندارید؛ در این شرایط به راحتی می‌توانید با خرید تور استانبول تمام مشکلات پیش‌رو را همواره کرده و سفری راحت و دلپذیر تجربه کنید. تور استانبول هم به شکل هوایی و هم زمینی قابل رزرو است؛ طبیعتا هزینه تور زمینی کم‌تر از تور هوایی خواهد بود.

هزینه سفر تور علی بابا

هزینه سفر به استانبول با تور به عوامل مختلفی بستگی دارد. هنگام تهیه تور استانبول حسابی حواستان را جمع کنید تا تور خود را از مراکز معتبر تهیه کنید. مراکز نامعتبر فروش تور ممکن است با ارائه خدمات بی‌کیفیت و عدم پایبندی به تعهدات خود، شما را از سفرتان پشیمان کند.

با توجه به امکاناتی که علی‌بابا در زمینه فروش بلیط استانبول، رزرو هتل و یا خرید تور در اختیار مشتریان خود قرار داده است، شما هم می‌توانید با مقایسه شرایط و قیمت‌های مختلف ارائه‌شده در سایت، تنها با چند کلیک سفر رویایی خود را به واقعیت تبدیل کنید.

یک جایی خوانده بودم که زندگی واقعی زمانی است که متوجه گذر زمان نشوی. در تمام سال‌هایی که زنده بوده‌ام، فقط وقتی که در حال نوشتن بودم متوجه گذر زمان نشدم. حیف از لحظه‌هایی که ننوشتم، نشنیدم، نخواندم و زندگی را لمس نکردم.

تداوم بحران خروج سرمایه از بورس تهران

اکوایران: در روز دوشنبه شاخص‌ کل بورس صعود کرد، تعداد نمادهای سبزپوش بیش از قرمزهای بازار بود و شاخص هم وزن رشد کرد.

تداوم بحران خروج سرمایه از بورس تهران

به گزارش اکوایران، امروز از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی بیش از 3 هزار واحد رشد داشت. در پایان معاملات شاخص کل در سطح یک میلیون و 507 هزار واحد ایستاد خروج سرمایه از دو راه که نسبت به روز یکشنبه 4 هزار و 169 واحد افزایش داشته است.

شاخص هم وزن در پایان معاملات امروز 2 هزار و 286 واحد نسبت به روز یکشنبه بالا آمد و در رقم 420 هزار و 652 واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس هم سبزپوش شد و 44 واحد رشد کرد خروج سرمایه از دو راه و به رقم 20 هزار و 240 واحد رسید.

بورس

دو سمت سبز و قرمز بازار

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 377 نماد رشد قیمت داشتند و 274 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 58 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 42 درصد بازار افت قیمت داشتند.

خروج پول حقیقی

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پانزدهمین روز متوالی منفی شد و 264 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 28 میلیارد تومان بود. پس از شپنا، نمادهای بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

لیدرهای بازار سهام

امروز نمادهای «شستا»، «کگل» و «بفجر» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند و نمادهای «فارس»، «بوعلی» و «شاراک» بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «دماوند»، «بمپنا» و «بساما» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «فغدیر»، «فزر» و «فجهان» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس سآبیک صدرنشین است و شستا و خزامیا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، ددانا و کرمان پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

مازاد تقاضا در پایان معاملات دوشنبه

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت و 8 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 3 درصد رشد کرد و در رقم 77 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نماد فاذر (شرکت صنایع آذر آب) با صف‌ خرید 15 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از فاذر، نمادهای قثابت (شرکت قند ثابت خراسان) و بالبر (شرکت کابل البرز) بیشترین صف خرید را داشتند.

در پایان معاملات اغلب صف‌های فروش جمع آوری شد و تنها 5 نماد صف فروش داشتند. نماد فمراد (شرکت آلومراد) بیشترین صف فروش را داشت و پس از آن، ثفارس، فلوله، ساروج و غپاک صف فروش داشتند.

افت معاملات خُرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 52 هزار و 490 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی خروج سرمایه از دو راه در بازار ثانویه 48 هزار و 256 میلیارد تومان بود که 92 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 5 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 97 میلیارد تومان رسید.

جدول معاملات

در معاملات امروز نماد کگل (خروج سرمایه از دو راه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 200 میلیارد تومان بود.

پس از کگل، وکار بیشترین ارزش معاملات را داشت و خزامیا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد وساپا و شپنا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام دی (بانک دی) با تعداد 536 میلیون و 975 هزار و 972 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وکار تعلق داشت. دو نماد خودرو و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

راه‌اندازی بورس‌ بین‌الملل راهی به سوی تامین منابع ارزی و رشد بازار سرمایه

راه‌اندازی بورس‌ بین‌الملل راهی به سوی تامین منابع ارزی و رشد بازار سرمایه

ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس بین‌الملل از طریق انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی اسلامی می‌تواند زمینه تزریق منابع مالی ارزی به پروژه‌های تولیدی، زیرساختی و بزرگ کشور را فراهم آورد که این موضوع باعث رشد بازار سرمایه و ارتقاء استانداردهای شرکتی و فراهم شدن شرایط برای ورود به فاز دوم و معاملات بازار ثانویه می‌شود.

بهنام صمدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مزایای راه‌اندازی بورس‌ بین‌الملل در ایران اظهارکرد: راه‌اندازی بورس بین‌الملل می‌تواند زمینه جذابیت بازارهای مالی ایران را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم آورد. با توجه به ویژگی‌های خاصی که این بورس دارد، چنین بازاری می‌تواند شیوه‌های کسب‌ و کار جدیدی را وارد کشور ‌کند.

وی افزود: بازار سرمایه کشور به درجه‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند افزون بر محصولاتی که اکنون در این بازار وجود دارد و به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، محصولات جدیدتری را نیز بر اساس آخرین تحولات روزی که در دنیا رخ داده، معرفی کند.

صمدی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری توکنیزه کردن(tokenization) از ابزارهای جدید در بورس بین‌الملل ایران است، تصریح‌کرد: این فناوری امکان تسویه غیر متمرکز را فراهم می‌کند. حضور متولی دارایی(Custodian) بین‌المللی نیز از شروط راه‌اندازی این بورس است زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشور نیاز به یک متولی دارایی یا همان کاستودین دارند تا از جانب آن‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند.

بورس بین‌الملل راهی به سوی خروج سرمایه از دو راه جهانی شدن

این تحلیل‌گر بازار بورس در پاسخ به اینکه تصویب طرح بورس بین‌الملل مناطق آزاد به عنوان پنجمین بورس در ایران چه تحولاتی را برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد، افزود: با تاسیس بورس بین‌الملل و پیروی از الزامات آیسکو به سمت جهانی شدن حرکت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: با امضای برجام در دولت قبل عملا نتوانستیم سرمایه‌های خارجی را وارد بازارهای مالی ایران کنیم چرا که زمینه آن فراهم نشده بود. تاسیس بورس بین‌الملل منجر به فراهم شدن شرایطی خواهد شد تا با توسعه روابط خارجی و رفع تحریم‌ها بتوان در راستای تامین مالی به ویژه تامین مالی ارزی برای پروژه‌های بزرگ کشور بهره‌مند شویم.

این کارشناس بازار سرمایه به نقش دولت در توسعه و ارتقاء بورس بین‌الملل در کشور اشاره‌ کرد و افزود: نقش دولت برای تقویت جایگاه بورس بین‌الملل بسیار پررنگ است و بایستی با ارائه مشوق‌های جذاب و ضمانت‌های دولتی ریسک حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را کاهش دهد. همچنین باید با تفویض اختیارات کافی به مدیران این بورس به آن‌ها در زمینه جذب سرمایه‌ها و تامین مالی تولید و اقتصاد کشور کمک کند.

وی در خصوص موانع و مشکلات راه‌اندازی بورس بین‌الملل در ایران تصریح کرد: در سال‌های قبل صدور مجوز اقامت پنج‌ ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری توسط دولت به تصویب رسید اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد ایران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری وضعیت اقتصادی این مساله رخ نداد.

صمدی افزود: به همین دلیل رقم تعیین شده به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافت. همچنین در هفته‌های گذشته صندوق سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان توسط افغانستانی‌ها در بورس ایران سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه تجربه تلخ دعوت عمومی مردم به بورس در سال ۹۹ و عرضه ناموفق ۲ صندوق پالایش و دارایکم سبب شد سرمایه‌ها از بازار سهام کشور فراری باشد، عنوان‌کرد: زمانی می‌توان برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد که فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای مردم خود کشور امن باشد.

وی افزود: منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد مردم به سمت بازارهای غیر مولد و سوداگری هدایت شده‌اند و افراد معدودی تمایل به کارهای تولیدی دارند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیرات ناهنجاری‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌ها بر وضعیت بورس داخلی و خارجی اظهار کرد: ورود و خروج سرمایه خارجی به کشور صرفا تابع قوانین بازار سرمایه نیست و عمدتا از نحوه سیاست‌گذاری‌های کلان که مرتبط با فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی است سرچشمه می‌گیرد.

صمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی ایران تحریم است؛ بنابراین در حال حاضر نقل و انتقال پول بین بانک‌های جهان با بانک‌های کشور ما که به عنوان شاهراه ورود سرمایه به کشور تلقی می‌شود، دچار چالش است.

وی افزود: بخش زیادی از حواله پول به کشور از طریق شبکه صرافی‌ها انجام می‌شود. البته ابزار توکنیزه کردن راه حلی است که مدیران سازمان بورس برای دور زدن تحریم‌ها طراحی کرده‌اند و باید دید از آن استقبال می‌شود یا خیر؟

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش کلیدی روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها در به نتیجه رسیدن طرح راه‌اندازی بورس‌ بین‌الملل مناطق آزاد در ایران عنوان‌ کرد: بسیاری از طرح‌ها در ایران در حد کاغذ باقی می‌ماند و به نتیجه نمی‌رسد. امیدوارم به ابهامات کلان سیاسی و اقتصادی این طرح نیز مانند بسیاری از ایده‌های جذاب دیگر بایگانی نشود. قطعا توسعه روابط بین‌المللی می‌تواند در به نتیجه رسیدن این پروژه نقش کلیدی ایفا کند. در غیر این صورت عملا طرح راه‌اندازی بورس بین‌الملل مناطق آزاد در کشور شکست می‌خورد.

وی بورس بین‌الملل را زمینه‌ساز تقویت و توسعه بورس داخلی دانست و بیان‌ کرد: مدل کسب‌ و کار بورس بین‌الملل به گونه‌ای طراحی شده که رقیبی برای بورس‌های داخلی نباشد و در مرحله نخست اوراق و سپس سهام وارد آن خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همزمان با راه‌اندازی بورس بین‌الملل به واسطه حضور شرکای خارجی معتبر، تکنولوژی جدید نیز وارد بازار سرمایه کشور می‌شود؛ به طوری که با معرفی محصولات جدید توسط این بورس در سال‌های آتی در بورس‌های فعلی نیز شاهد راه‌اندازی ابزارهای جدید خواهیم بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.