معامله گر حسی یا شهودی


چشم انداز جهان شناسي سنتي

معامله گر حسی یا شهودی

سال های 98 و 99 را می توان سال های ورود عموم مردم به بازار سهام دانست. تعداد کدهای معاملاتی جدید در این دوسال قابل مقایسه با سال های پیش نیست. در این میان، نقش پویایی های روانی و اجتماعی در تبیین نوسانات قیمتی در بازار سهام پررنگ تر می شود. مطالعاتی که در دانش مالی رفتاری انجام شده اند، نشان می دهند که تازه واردان، مستعد ناسازگاری رفتاری بیشتری نسبت به افراد خبره هستند(Andrey Kudryavtsev et. Al., 2013). این ناسازگاری رفتاری به این معناست که افراد تازه وارد، هنوز فرآیند یادگیری عملی را طی نکرده اند و تکلیف خودشان را در خصوص استفاده از روش های یابنده گرایانه (Heuristic) و شهودی مشخص نکرده اند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

شرح ماده 1248 قانون مدنی

شرح ماده 1248 قانون مدنی

متن ماده چنین است » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

متن ماده چنین است : » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند : » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

در تعریف قانون مدنی و تعریف اخیر الذکر کلمه (نوشته ) ذکر شده که مسلم می دارد کتبی بودن سند صفت ذاتی و جزء لانفک آن است بنابراین آوردن کلمه » کتبی « بعد از کلمه اسناد بصورت » اسناد کتبی « در ماده 1258 قانون مدنی و نیز درماده 2 قانون بیمه مصوب اردبیهشت 1316 که می گوید : عقد بیمه و شرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد … و نیز در ماده 135 قانون دریائی مصوب 29/6/1343 که می گوید ( قرار داد اجاره کشتی سندی است کتبی … ) حشو قبیح است.

می توان گفت سند دلیل کتبی است . قانون مدنی ایران با اینکه جلد سم را بشرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده و لی ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا چنین تعریف نموده است:

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بان استناد می نمایند.

از نظر رعایت اصول قانون گذاری بهتر بود که تعریف دلیل در قانون مدنی مدون گرددر زیار وظیفه قانون آئین دادرسی مدنی فقط این است که معین کند چگونه دلایل بقاضی عرضه می شود؟

بهر تقدیر نویسندگان قانون مدنی با این امر توجهی نکرده اند اما تعریفی که بشرح ماده 1284 از سند کرده اند جامع تر از تعریفی است که قانون آئین دادرسی مدنی از دلیل بعمل آورده است.

فرق بارز سند با سایر دلایل اثبات دعوی صفت کتبی بودن ان است این صفت نه تنها سند را برسایر دلایل برتری می دهد بلکه سند می تواند سایر ادله اثبات دعوی را مستهلک در خود اسزد بعبارت دیگر وقتی سایر ادله اثبات دعوی در مرجع قانونی و با رعایت قانون بصورت نوشته در آمد در واقع بصورت سند متبلور و مورد استناد قرار می گیرد چنانکه سند گاهی حاکی از اقرار کتبی است و صورت مجلس تحقیقات و معاینات محلی و استماع شهادت شهود در محضر دادگاه سند قابل استناد در پرونده مطروحه یا پرونده دیگر می باشد.

بنابراین صفت کتبی بودن سند حائز اهمیت فراوان است و چون در صدر ماده نیز قید شده ابتدا بشرح آن و بعد بتوضیح مقام دعوی یا دفاع و در پایان بایضاح مسأله قابلیت استناد می پردازیم .

ظاهر سند- مقصود از ظاهر سند آن جسم قابل لمس و رویت است که در بادی امر بنظر می رسد باید کاغذی باشد محتوی الفاظ و عبارات که دلالت بر اراده و قصد قبلی نویسنده و یا مسجلین آن کند و چون قانون برای ایران وایرانی است حتماُ باید بزبان فارسی باشد در صورتکیه علاوه بر الفاظ و عبارات فارسی بر روی کاغذ الفاظ و عبارات در هر زبان و خطوط و نقوش و تصاویر و اثر انگشت بر روی کاغذ یا فیلم یا چرم معامله گر حسی یا شهودی یا پارچه یا سنگ یا لاستیک یا سرب یا فلز دیگر بوسیله قلم معمولی یا حکاکی یا حروف چاپ یا گراور و یا دوربین فیلمبردایر از زمین و هوا منقوش و مرتسم گردد مورد نظر قانون گذار از کلمه نوشته در ماده 1284 قانون مدنی است اینکه بشرح اجمالی هر یک می پرداریم :

الفاظ- جمع لفط و آن کلمه ایست که از دو یا چند واحد الفبائی تشکیل یابد و در زبان مورد نظر دارای معنی باشد محتوی سند ممکن است یک لفط باشد حتی یک حرف از حروف الفباء ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی مصوب تیرماه 1310 و یا چند لفط مانند نام و نام خانوادگی

عبارات – عبارت یا جمله یا کلام از یک یا چند کلمه بوجود می اید بشرطی که بیان مقصود کند و خواننده را در انتظار نگذارد و برای این منظور باید دارای یک فعل باشد یا خود فعل مانند فروختم خود ماده 224 قانون مدنی یک جمله یا عبارت است الفاظ عقود محکمول بر معانی عرفیه

اعداد-گر چه عدد لفظ یا کلمه است اما اگر با جروف نوشته نشود شکلی جدا از لفظ دارد . عدد در سند موقعیت خاصی دارد شماره اسناد رسمی شماره پلاک املاک شماره شناسنامه و تعیین وزن و کیل و مساحت و ذرع ماده 342 قانون مدنی و مهمتر از همه تاریخ تنظیم سند ماده 1305 ق.م. و تعیین بهای معامله و صدها نظائر اینها نیازمند ذکر عدد است. بدیهی است کسوت عبارات و الفاظ برای حفظ معانی و مفاهیم است.

خطوط و نقوش – گاهی خطوط و نقوش دارای آنچنان مفاهیم گسترده می باشد که الفاظ و عبارات تاب تحمل آنها را ندارد مانند اشکال و نقشه های اراضی و ساختمانها و کروکی تصادفات نقلیه که وسیله کارشناس ترسیم و مورد استناد قرار می گیرد و نیز مانند خطوط نامنظم و در هم بر هم و ناخوانا که ذیل سند رکن اساسی آنرا تشکیل داده و امضاء نامیده می شود و اثر انگشت که مبین خطوط طبیعی سر انگشت است که در مقام رسیدگی بجعل و ای انکار و تردید طول و زوایای همان خطوط مورد استناد و اظهار نظر قرار میگیرد.

تصاویر-مقصود از آن تصویر و عکس اشخاص و حیوانات و اشیاء منقول و غیر منقول مانند اراضی مزروعی و باغ و غیره می باشد که سندیت پیدا می کند فرد اعلای تصاویر عکس هوای می باشد که در تاریخ معنی یاغ و اراضی مزروعی را از زمین های بایر متمایز می سازد

قانون ثبت علائم و اختراعات که در 1310 از قانون فرانسه اقتباس گردید در ماده اول می گوید : علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش تصویر –رقم-حرف-عبارت –مهر –لفاف وغیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

علائم تجارتی وقتی مطابق قانون به ثبت رسید مورد حمایت قرار میگیرد و سندی است که قابلیت استناد در مراجع حقوقی و کیفری رقابت مکارانه Frauduleuse پیدا می کند.

اشیائیکه نوشته روی آن قرار می گیرد – ممکن است کاغذ معمولی باشد اما برای تنظیم اسناد رسمی و ثبت شرکتها و ازدواج و طلاق سازمان کل ثبت اسناد باید اوراق و دفاتر مخصوصی را در اختیار مراجع رسمی قرار دهد

و نیز ممکن است فیلم یا عکس باشد چنانکه بند د از ماده 79 قانون بانیک و پولی کشور مصوب خرداد 1339 در مقام احصاء اختیارات شورای پول و اعتبار می گوید:

بجای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز می نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکس برداری شده و در این صورت فیلم یا عکس های مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت. «و نیز ممکن است چوب خط Tailles و یا سرب و فلز دیگر و لاستیک و منگنه انتخاب شود که روی آنها نام وعلامتی حک شده باشد.

حک سند بر روی سنگ در زمانهای قدیم معمول بوده چنانکه فرمان شاه سلطان حسین صفوی در مورد منع استعمال شراب و قمار بازی و فحشاء و گرگ دوانی و غیره با قید مجازات در لوحه سنگین نفر و در مسجد هر شهر نصب گردید فرمان مذکور فعلاُ در مسجد جامع سمنان و لاهیجان باقی مانده است.

وسیله تحریر در زمان حاضر قلم- خودکار – ماشین تحریر – چاپ –فتوکپی –پلی کپی – فیلم برداری و ماشین الکترونیکی و تلگرام و تلکس و امثال اینها ست فقط وصیت نامه خود نوشت است که باید با قلم روی کاغذ یا پارچه نوشته شود و چاپ و ماشین تحریر آنرا از اعتبار می اندزد.

زبان- در زمان سابق که ارتباط ملل عالم مانند امروز برخوردار از تسهیلات مدرن نبود اسناد در میان هر قوم و قبیله بزبان رایج محلی نوشته می شود حتی دیوان کشور فرانسه در تاریخ 4 مه سال 1807 رأی داده است که اگر در فرانسه اسناد رسمی بزبان فرانسه نباشد محکوم به بطلان است اما امروز رویه فرانسه تنظیم سند بغییر زبان فرانسه را باطل نمی شمارد و قبول کرده که نکاحنامه در کورس بزبان ایتالیائی باطل نیست.

در ایران اسنادی که در داخل کشور تنظیم می شود و برای استناد در مراجع رسمی ایران بکار می رود اصولاُ باید بزبان فارسی باشد.

هر گاه یکی از طرفین دعوی یا شهود اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ماده 28 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد. 131 می گوید :

شرکتهای بیمه از هر قبیل اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قرار دادهای مربوط به بیم راب زبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت. اما چون خارجیان مقیم ایران را نمی توان مجبور کرد که اسناد خود را بزبان فارسی تنظیم نمایند لذا ماده دوم بخشنامه شماره 2655 1/2/1311 وزارت عدلیه می گوید:

در کلیه معاملات بیمه هر گاه مشتری خارجه باشد سند بیمه ممکن است بزبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.

قانون آئین دادرسی مدنی اسناد بزبان خارجی را قابل استناد دانسته منتهی پیوست کردن ترجمه آن را ضروری اعلام کرده است ماده 75 ولی صحت ترجمه باید گواهی شود و نیز ممکن است اسناد فارسی در مراجع خارجه مورد استناد قرار گیرد ترجمه گواهی شده آن نیز بزبان خارجه صرورت دارد لذا برای حل این مشکلات مترجمان رسمی در جنب وزارت دادگتسری بانجام وظیفه ترجمه از متن خارجی بفارسی و بالعکس می پردازند و در وزارت امور خارجه اداره سجلات مأمور تصدیق اسناد و اوراق است.(10)

1-حقوق مدنی جلد دوازدهم چاپ پاریس 1985 ص 126
2- حقوق مدنی کاپیتان جلد اول 449
3-با اینکه دلیل اعم از سند است بایستی تعریف دلیل هم جامعتر از تعریف سند می بود ولی تعریف سند در ماده مورد بحث قانون مدنی بقدری جامع الاطراف است که حتی مقام دعوی یا دفاع مندرج در متن ماده می تواند بمراجع بین المللی و محاکم جزا و ادارات دولتی و محاضر اسناد رسمی تسری یابد و نوشته قابل استناد می تواند شامل قانون اساسی و قوانی هادی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و احکام محاکم جزائی و حقوق ی و قرار دادها و عهد نامه ها باشد . در مقابل تعریف دلیل در ماده 353 ق –آ-د-م- مضیق و ناقص است زیرا دلیل منحصراُ مورد استناد اصحاب دعوی نیست بلکه در حکم دادگاه نیز باید جهات و دلایل و موارد استناد قید شود بند 9 از ماده 159 ق –آ-د-م- چنانکه رأی داور نیز باید موجه و مدلل باشد ماده 658 همان قانون .
نویسندگان قانون آئین دادرسی مدنی از خطای حشو قبیح نیز مصون نمانده اند ماده 129 آن قانون می گوید : در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی شود مثل اینکه سند جدید غیر از دلیل است.
4-بموجب رأی مورخ 28/6/1350 شورای عالی ثبت پرونده 1526 پس از آنکه دعوی دولت بعنوان اراضی موات منتهی برأی قطعی مرجع قضائی و محکوم برد شده بود اما قسمتی از اراضی مذکور از روی عکس هوایی باغ و مزروعی تشخیص گردید شوری برذ خلاف تصمیم مرجع قضائی دستور داد طبق نقشه هوائی عمل شود
5-ماده یک قانون مربوط به دفاتر و اوراق اداره کل ثبت مصوب دیماه 1331
6-نقل از مقاله آقای مجد العلی در مجله کانون و کلا شماره 110 و 11 ص 62
7-ماه 278 قانون امور حسبی
8-نقل از جلد اول کتاب reperetoir general alphabertique du drot francais این کتاب برای طلاب حقوق مفید ترین کتاب است که در کتابخانه دانشکده حقوق بشماهر 3135 و در کتابخانه کانون وکلا بشماهر 999 مضبوط است
9-ماده اول قانون راجع بترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب خرداد 1316
10-علاوه بر قانون فوق الاشعار مصوب 1316 آئین نامه مخصوصی مربوط به تنظیم اسناد در خارجه در تاریخ 6/11/1327 بتصویب هیئت وزراء رسیده و نیز آئین نامه مترجمان رسمی در اردیبهشت 1348 تصویب شده است.
بهرام یاری
وکیل پایه یک دادگستری
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله : 1357

چشم انداز جهان شناسي سنتي

چشم انداز جهان شناسي سنتي

چشم انداز جهان شناسي سنتي

 چشم انداز جهان شناسي سنتي

نويسنده: تيتوس بوركهات
مترجم: سيدحسن آذركار


« هنرهاي هفت گانه ي آزادمردان » (1) در قرون وسطي، موضوع رشته هايي بود كه بشر متجدد به طور طبيعي آنها را به عنوان «علوم» مي شناسد، رشته هايي نظير حساب، نجوم، فن جدل و هندسه. يكي دانستن علم و هنر در قرون وسطي، كه كاملاً با ساختار تدمل گرايانه علوم سه گانه (2) و چهارگانه (3) منطبق است (4)، به روشني سرشت بنيادين چشم انداز جهان شناختي سنتي را بيان مي كند.
وقتي مورخان جديد جهان شناسي سنتي را بررسي مي كنند ( خواه آموزه هاي جهان شناختي تمدن هاي باستان و شرق باشد و خواه آموزه هاي جهان شناختي قرون وسطاي غرب )، عموماً در آن به جز تلاش هاي كودكانه و ناشيانه به منظور تبيين رابطه علت و معلولي پديدارها چيزي نمي يابند. بدين سان اينان در شيوه ي نگرش خود به امور خطايي را مرتكب مي شوند كه شبيه به خطاي كساني است كه اثار هنري قرون وسطي را، با نوعي تعصب « طبيعت گرايانه » مطابق با معيارهاي مشاهده ي دقيق« طبيعت و خلاقيت » هنرمندانه داوري مي كنند. از اين روي عدم درك متجددان از هنر قدسي و جهان شناسي تأمل گرايانه (5) از خطاي واحدي نشأت مي گيرد؛ و اين سخن منافاتي با اين واقعيت ندارد كه برخي از پژوهشگران ( و اغلب همان ها كه به جهان شناسي هاي شرقي يا قرون وسطايي با آميزه اي از تأسف و ريشخند مي نگرند ) به تعظيم و تجليل هنرهاي مزبور زبان مي گشايند و به هنرمند اجازه مي دهند كه در حق برخي از مشخصه هاي مدل هاي طبيعي خود « اغراق » كند و برخي ديگر از آن مشخصه ها را پنهان دارد تا واقعياتي را با سرشتي دروني تر اظهار كند. اين رواداري تنها ثابت مي كند كه، نزد بشر متجدد، رموز هنري به جز نوعي ارتباط فردي يا روان شناختي ( و يا حتي صرفاً احساسي ) نيست. پژوهش گران متجدد به وضوح از اين نكته غافلند كه انتخاب هنرمندانه ي صورت ها، آن گاه كه با اصول الهامي كه به طور منظم انتقال يافته است مرتبط باشد، قابليت آن را دارد كه به طرز آشكار و ملموسي محمل مقدورات جاويدان و پايان ناپذير روح (6) گردد، و غافلند از اين كه هنر سنتي بدين سان متضمن نوعي« منطق » به معناي عام اين اصطلاح است. (7) روحيه متجدد، از طرفي، به سبب دلبستگي به جنبه هاي احساسي صورت هاي هنري بصيرت خود را از دست داده است( و اغلب تا حد زيادي از روي نوعي توارث رواني بسيار خاص واكنش نشان مي دهد )؛ از طرف ديگر، با اين پيش داوري آغاز مي كند كه شهود هنري و علم به دو قلمرو كاملاً متفاوت تعلق دارند. و الّا مي بايد در كمال انصاف آنچه را كه به نظر مي رسد در باب هنر مي پذيريم در باب جهان شناسي هم بپذيريم، يعني بدان اجازه دهيم كه در قالب اشارات و تلميحات ظاهر گردد و از صور محسوس به عنوان تمثيلات استفاده كند.
با اين حال، از نظر بشر متجدد، هر علمي كه ساحت واقعياتي را كه به طور فيزيكي قابل تأييد است ترك بگويد، مشكوك خواهد بود، و اگر از آن نوع تعقل كه، به عبارتي، كاملاً به گونه اي از پيوستگي شكل پذير(8) قوه ذهني متكي است منفك گردد، مقبوليت خود را از دست خواهد داد. توگويي اين فرض موجه تواند بود كه كل جهان هستي چنان بنا شده است كه صرفاً جوانب « مادي » و يا كمي تخيل بشري را منعكس سازد. وانگهي، اين وجهه ي نظر حق كل حقيقت بشري را ادا نمي كند؛ بيشتر نمايانگر محدوديتي ذهني ( ناشي از اقدامي كاملاً يك جانبه و تصنعي ) است تا موضعي فلسفي، زيرا هر علمي، هرچند نسبي يا موقت باشد، نوعي تطابق ضروري بين نظمي است كه به طور طبيعي ذاتي ذهن عالِم است و هم امكاني (9) اشيا را فرض مي گيرد، والا هيچ حقيقتي از هيچ سنخ پديد نمي آمد. (10) باري از آنجا كه همانندي ميان عالم كبير و عالم صغير را انكار نمي توان كرد و نيز از آنجا كه اين موضوع در همه جا مؤيد يك وحدت بنيادي است ( بسان محوري كه همه اشيا نسبت معامله گر حسی یا شهودی به آن منظم شده اند)، عجيب است كه مي بينيم چگونه علم (يعني شناخت) « طبيعت »، در وسيع ترين معناي ممكن آن، تكيه گاه هايي را كه كم و بيش از تجربه كمّي فراهم آمده است به كنار نمي نهد و چگونه همه استبصارهاي عقل كلي(11) را ( كه تو گويي واجد نوعي نظر كلي و از بالا به امور است) مي بايست به عنوان فرضيات غيرموجه بلادرنگ كنار نهد. اما دانشمندان متجدد هر آن چيزي را كه فراتر از سرشت به ظاهر رو به زمين« علوم دقيق» باشد، به شدت منفور مي دارند. از نظر اين دانشمندان توسل به خصوصيت شاعرانه يك آموزه، باعث بي اعتبار شدن آن آموزه به عنوان علم مي شود. اين بدگماني شديد « علم گرايانه » نسبت به شكوه و زيبايي يك دريافت خاص، نشانگر عدم درك مطلق سرشت هنر ازلي(12) و نيز طبيعت اشيا است.

جهان شناسي سنتي همواره متضمن جنبه اي از « هنر»، به معناي ازلي اين كلمه، است: آن گاه كه علم از افق عالم جسماني فراتر مي رود و يا آن گاه كه جهان شناسان سنتي توجه خود را تنها به ظهورات كيفيات متعالي، در همين عالم، معطوف مي دارد، نمي توان متعلق شناخت را بسان حدود و جزئيات يك پديدار حسي« ثبت و ضبط » كرد. نمي گوييم كه كشف و شهود واقعيات والاتر از عالم جسماني ناقص خواهد بود؛ اشاره ما تنها به « ثبت » (13)ذهني و زباني آن است. هركدام از اين ادراكات واقعيت كه قابل انتقال باشد، ناگزير به شكل كليدهاي نظري درخواهد آمد كه به كشف مجدد نگرش « تركيبي » مذكور ياري خواهد رساند. استفاده صحيح از اين «كليدها » در كثرت بي پايان واقعيت هاي عالم به چيزي بستگي دارد كه به راستي آن را « هنر» مي توان ناميد، يعني مستلزم نوعي تحقق معنوي خاص و يا لااقل مستلزم نوعي تبحّر در برخي « ابعاد مفهومي» است. (14)

اما علم جديد، نه تنها در مطالعه طبيعت تنها به يكي از ساحات وجودي آن ( و از اين روي به تفرقه «عَرْضي» آن كه با روح تأمل گر در تضاد است ) محدود شده است، بلكه مضامين طبيعت را نيز تا حد ممكن تشريح و تحليل مي كند، تو گويي با اين كار هرچه بيشتر بر « خودمختاري مادي » اشيا تأكيد مي ورزد؛ و اين تجزيه نظري و هم تكنيكي واقعيت اساساً با سرشت هنر در تضاد است؛ چرا كه هنر تهي از وحدت، فاقد ريتم و عاري از تناسب به منزله هيچ است.
به ديگر سخن، علم جديد زشت است، و زشتي آن از رهگذر در تصرف گرفتن نفس مفهوم « واقعيت » (15) و به خود بستن شأن داوري « عيني » اشياء به نهايت رسيده است (16) و به همين سبب است كه وقتي انسان هاي متجدد همه چيز را، در علوم سنتي، به سخره مي گيرند جنبه اي از زيبايي بي آلايش آشكار مي گردد. به عكس، زشتي علوم جديد سبب مي شود كه از همه ارزش هاي علوم تأمل گرايانه و الهامي محروم گردد، زيرا موضوع اصلي اين علوم وحدت همه موجودات است، وحدتي كه در واقع دانشمندان متجدد را ياراي انكار آن نيست( زيرا همه چيز به طور ضمني مؤيد آن است )، اما مع ذلك به سبب رويكرد تشريح و تحليل كننده اي كه اختيار كرده است، خود را از «چشيدن» طعم آن محروم داشته است.

1.The seven liberal arts
2.Trivium
3.Quadrivium
4. منظور از علوم سه گانه، صرف و نحو، منطق و فن خطابه، و منظور از علوم چهارگانه، حساب، موسيقي، هندسه و نجوم است؛ براي آگاهي بيشتر در اين باره، ر جوع كنيد به: فصل پنجم.(مترجم).
5.contemplative cosmology
6. منظور بوركهارت از روح در اينجا همان روح اعظم در حكمت اسلامي است كه جرجاني در تعريف آن آورده است:
الروح الاعظم [عبارت است از] روح انساني كه مظهر ذات الهي از حيث ربوبيّت ذات است. بنابراين ممكن نيست كه چيزي به دور آن بگرد و يا جوينده اي وصل آن را بجويد. جز خداوند هيچ كس از كُنه آن آگاه نيست و جز او به اين مطلوب نائل نمي گردد. روح اعظم، همان عقل اول و حقيقت محمديه، نفس واحده و حقيقت اسمائيه است. روح اعظم نخستين موجودي است كه خداوند او را به صورت خود خلق كرده است. روح اعظم خليفه اكبر و جوهر نوراني است و جوهريت او مظهر ذات و نورانيتش، مظهر علم ذات است. به اعتبار جوهريت، نفس واحده و به اعتبار نورانيت، عقل اول ناميده شده است، همان گونه كه در عالم كبير مظاهر و اسمائي از عقل اول، قلم اعلي، نور، نفس كلي، لوح محفوظ و غير از آن دارد. به تعبير اهل الله، در عالم صغير انساني نيز روح اعظم مظاهر و اسمائي به حسب ظهورات و مراتب خود دارد. روح اعظم، سرّ، خفا، روح، قلب، كلمه، روع، دل، صدر، عقل و نفس است ( ميرسيد شريف جرجاني، تعريفات، ترجمه حسن سيدعرب و سيما نوربخش، فرزان روز، تهران، چاپ اول، 1377، صص 82-83). (مترجم).
7.See: Frithjof Schuon,The Transcendent Unity of Religions, chapter 4,"Concerning Forms in Art" (Perennial Books, Bedfont, Midd 1986)
8.plastic continuity
9.compossibility
10. اگر انديشه به ميزاني كه حقيقي و مطابق با واقع است، در طبيعت اشيا سهيم است، بدان سبب است كه، به عكس، خود شيء ‌نيز در طبيعت انديشه سهيم است.»رك:
Rene Gue non,Introduction to the Study of the Hindu Doctrines,(Luzae,London,1945).
11.intellectual vision
12.primordial art
13.flaxtion
14. زايجه ي طالع نمونه اي از اين "كليد"هاي نظري است. اين زايجه به طور رمزي همه نسبت هاي ميان عالم صغير انساني و عالم كبير را در خود جمع مي آورد. تفسير يك طالع متضمن كاربردهاي بي شماري است كه، ‌با اين حال، آن را فقط به واسطه « صورت » يگانه هستي، صورتي كه طالع آن را عيان و هم نهان مي سازد، به طور صحيح مي توان استنباط كرد.
15.كه كاربرد اصطلاح « رئاليسم » در زيبايي شناسي جديد از آنجا سرچشمه مي گيرد.
16.در نظر اكثريت عظيم متجددان علائم و مشخصه هاي علم عبارت است از قطعات پيچيده دستگاه ها و تجهيزات، گزارش هاي بي شمار، نوعي رويكرد « باليني» و غيره.

منبع مقاله :
بوركهارت، تيتوس، (1389)، جهان شناسي سنتي و علم جديد، ترجمه ي سيدحسن آذركار، تهران، حكمت، چاپ اول

۲۱ پاراگراف برتر از کتاب ذهن زیبا در بورس

کتاب ذهن زیبا در بورس

کتاب ذهن زیبا در بورس توسط دو نفر نوشته شده است که هر یک در حوزه تخصصی خود از تجارب عملی و نیز دانش های بنیادی کافی برخوردارند. آندریاس فریچ، کارآفرین، مدرس و مربی تعالی ذهن و توماس فیتنر، معامله گر حرفه ای در بورس و مولف کتاب های پرفروش آموزش معامله گری است.

مولفین کتاب ذهن زیبا در بورس به دنبال پاسخ این سوال هستند که: چرا پس از گذشت ۱۰۰ سال از کشف فرمول موفقیت، تنها عده معدودی می‌توانند به آن دست یابند؟ در این کتاب مبانی نظری مشکلات روانشناختی، علل پشت پرده شکست، مبانی نظری راه حل ها و روش های عملی برای پیاده سازی آنها با تاکید روی بورس و بازارهای مالی بیان شده است.

برنامه ریزی پس از خواندن مقاله

در بخش پایانی کتاب ذهن زیبا در بورس، یک برنامه مدون پیش روی شما قرار می‌گیرد تا با کار مستمر و مداوم، آنچه در کتاب فرا گرفته اید را در عمل پیاده کنید. این برنامه آموزشی ۲۱ روزه مخصوص فعالان بازار بورس بهینه‌سازی شده است و طوری طراحی شده که اجرای آنها روزی ۱۰ الی ۳۰ دقیقه بیشتر از وقت شما را نگیرد. استفاده از برنامه موجود در کتاب ذهن زیبا در بورس توانایی تمرکز، آرامش و خلاقیت شما را بهبود می بخشد. به نوبه خود موفقیت شما در بورس را به طرز چشمگیری بهبود می‌بخشد.

کتاب ذهن زیبا در بورس

۱- چگونه راه دراز بورس را در پیش گرفتم.

هدفی نداشتم جز اینکه از فرصت‌هایی که در بورس پیدا می شود مخارج زندگی‌ام را تامین کنم و دیگر برای حقوق کار نکنم، بلکه اجازه دهم تا پس‌اندازهایم برایم کار کند و شروع کردم به اینکه هر جا امکانش هست بیشتر پس انداز کنم. هر کتابی را که فکر می‌کردم که مرا در هدفم یعنی تبدیل شدن به یک بورس کار موفق یاری می‌کند، می‌خواندم.

سال‌های اولیه کار و بار در بورس آنطور که تصور می کردم پیش نرفت. هرچند سریعاً از دنبال کردن شایعات داغ در بازار دست کشیدم، اما باز موفقیت پایداری نصیبم نمیشد. لذا بیشتر می آموختم و هر مطلبی در مورد معاملات بورس به دستم می‌رسید را مثل اسفنج جذب می‌کردم. آخر هفته ها خود را در خانه حبس می کردم و یکی پس از دیگری کتاب‌ها را می‌خواندم، اما پیشرفت چندانی در خود احساس نمی‌کردم. با خود فکر می کردم که آیا چیزی از چشم من پنهان مانده است؟

۲- ذهن زیبا در بورس

فراموش نکنید که: موفقیت در ذهن تشکیل می شود. بسیاری از ستاره‌های عرصه ورزش و مدیران موفق، سال‌هاست این موضوع را به رسمیت شناخته اند. انگار فقط معامله گران بورس هستند که روی چارت‌ها، اندیکاتور ها و ترازنامه ها چمباتمه می زنند و همیشه هم در تعجب هستند که پس چرا پیشرفتی حاصل نمی‌کند! باید به این شیوه پایان داد. موفقیت حق شماست و راه رسیدن به آن از تربیت و پرورش هدفمند ذهنتان می گذرد.

۳- کار با پول

سومین نکته شایان ذکر در کتاب ذهن زیبا در بورس این است که:

پول چیزی نیست جز اعتماد قابل لمس و بورس هم جایی است برای معامله بر اساس احساس. ترکیب پول و بورس با هم معجونی می‌شود که برای کسی که طرز تهیه آن را نمی دارد بسیار خطرناک خواهد بود.

هر کس خود را سزاوار نوشیدن از این معجون می‌پندارد باید بداند که چه ریسک هایی را به جان می‌خرد. اما آیا یک معامله‌گر تازه کار بورس این را می‌داند؟ خیر. در عوض او کتاب‌های تخصصی تهیه می‌کند تا یاد بگیرد. چرا که عادت کرده و اعتقاد راسخی هم برین دارد که راه صحیح غلبه بر مشکلات همین است.

لذا تا آنجا که بتواند مطلب می‌خواند، در سمینارها شرکت می‌کند و کتاب هایی می خواند که ادعا می کنند راه موفقیت در بازار بورس و اوراق بهادار را می‌دانند. این فعالیت ها نادرست نیستند ولی به هیچ وجه کفایت نمی‌کنند.

۴- دنبال دلیل نباشید

یاد بگیرید که در بورس تمرکز خود را فقط به چیزهایی اختصاص دهید که واقعاً مهم باشند. از تجسس برای یافتن خطر در هر گوشه و کنار بازار دست بکشید. دقت کنید که بازار نمی‌تواند دشمن شما باشد بلکه این طرز فکر تان است که می‌تواند دشمن شما باشد.

بازار نمی تواند صدمه ای به شما بزند بلکه این خودتان هستید که می توانید خودآگاه یا ناخودآگاه بر ضد خود شورش کنید و تصمیماتی بگیرد که به ضررتان تمام شود.

۵- دنیای موازی بورس

برخی ترجیح می دهند سهامی بخرند که نوسان قیمت نداشته باشد. اما خبر بد این که تاکنون کسی موفق به جلوگیری از نوسان قیمت‌ها در بازار نشده است و ما نیز باید به آن گردن نهیم. اما این کار برای من سخت است. چون عادت کرده‌ایم در محیطی زندگی کنیم که بر مبنای قوانین، ممنوعیت ها، مجوزها، استانداردها، خودکارسازی ها، قانون علیت و قواعد عرف کار می‌کند.

همه ی این چیزها را به وجود آورده ایم که به ما کمک کنند در این دنیای پیچیده راه خود را پیدا کنیم. اما آیا این ها راه ما را در بورس هم نشان می‌دهند؟

۶- جنگل بی قانون بورس

نویسندگان کتاب ذهن زیبا در بوری معتقدند:

کتاب ذهن زیبا در بورس

بورس کسی را بازنده نمی‌کند، بلکه این خود شخص است که زحمت شکست خود را می‌کشد! چون تلاشی برای آشنا شدن با اصول متفاوت حاکم بر بورس نمی کند. چرا؟ چون آمادگی این کار را ندارد. مثلاً طبق عادت سعی می کند در جنگل بی قانون بورس هم به گونه‌ای رانندگی کند که انگار در نیویورک یا برلین است: با دقت به تابلوها نگاه می کند، مراقب ماشین های دیگر هست، به ماشینی که می‌خواهد از سمت راستش سبقت بگیرد راه می دهد، در حالی که آن راننده قصد دارد که راه او را پس ندهد تا با ماشین مقابل شاخ به شاخ شود و تمام! ” بله، اما… “. اما ندارد! در اینجا قوی‌تر برنده می‌شود، بازار جامعه نیست، ضد جامعه است. حتی اگر من و شما خوشمان نیاید!

۷- بی صبری در بورس

مشکل عمده‌ای که معامله گر در آن گرفتار می‌شود این فرض است که امروز حتماً باید کاری بکند. با این فرض بازار را تار و کدر می بیند و فقط به این فکر می‌کند که امروز هر طور شده مشارکتی در معاملات داشته باشد. فردا نه، پس فردا نه، همین امروز و همین الان!. از نظر من بی صبری یکی از بزرگترین مشکلات فعالان بورس است که در کتاب ذهن زیبا در بورس به آن اشاره شده.

رفتار بسیاری از سرمایه‌گذاران شبیه به کودکانی است که شب هسته سیب را در خاک گلدان فرو می‌کنند و صبح با اشتیاق فراوان به سراغ آن می‌آیند تا ببینند نهال سیب شان چقدر رشد کرده است. بسیاری دیگر نیز معاملات خود را با حال و هوای دیگری هماهنگ می‌کنند.

غافل از اینکه حال و هوا و احساسات مرتباً در حال عوض شدن هستند. این افراد با شنیدن نظر مثبت دیگران در مورد سهمی خریداران می شوند و به محض مشاهده نظرات نا مساعد، بی درنگ فروشنده اند.

۸- خیرمقدم به اشتباهات

پس از ارتکاب اشتباه یا کشف آن در رفتار خود، چگونه عکس العملی نشان می دهیم؟ خشمگین می شویم، عصبانی می شویم یا ناراحت؟ یا نه، با آغوشی باز هر اشتباه را به عنوان یک گام به سوی پیشرفت می پذیریم؟ فکر می کنید چرند گفتم؟

نه خیر! ما چاره ای جز کنار آمدن با اشتباهات و پذیرش آنها با آغوشی باز نداریم. خوش گفته اند: ” از خطاهاست که می آموزیم” ، اما فقط وقتی که آمادگی آموختن از آنها را داشته باشیم.

۹- انعطاف‌پذیری: منبع استقامت در بورس

افراد انعطاف پذیر قادرند به دیگر انسان ها روی آورند و از کمک دیگران بهره گیرند. بحران‌ها را حل شدنی می‌پندارند و اصولاً خوشبین هستند. تغییر را نه یک تهدید، که به عنوان عنصری اساسی برای رشد می بینند.

برای خود اهدافی بر می گزینند و در تصمیم گیری قدرتی بیش از متوسط دارند. توانایی زیادی در خود بازنگری دارند. اعتماد به نفس بالا و تصویر مثبتی از خود دارند. در واقع بینند و نسبت به خود هوشیارند.

۱۰- باور های زائد در بورس

یکی از باور های غاط که در کتاب ذهن زیبا در بورس به آن اشاره شده، به شرح زیر است:

هیچ یک از ما نمی توانیم بر بازار و شرایط فعلی آن اثر بگذاریم. اما گاهی احساس می کنیم که اصلا هیچ کاری از ما ساخته نیست و فقط می‌توانیم به عنوان تماشاگر از بیرون گود، بازی را تماشا کنیم.

نکته این است که ما خود بخشی از این بازی هستیم. بالاخره باید روزی نقش خود را بپذیریم و پیامدهای اعمال خود را مورد بازبینی قرار دهیم. اما این باور های لعنتی که ما با خود حمل می کنیم هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. از اینها جز نمک پاشیدن روی زخم کاری ساخته نیست.

۱۱- خوشایند همه نباش

به خود اعتماد کنید. هرگز از نه گفتن به بازارها واهمه نداشته باشید. وقتی حس خوبی نسبت به معامله ندارید دست نگه دارید. لازم نیست به هر چیزی که تکان خورد، عکس العمل نشان دهید! بیشتر در کمین بنشینید و صبر کنید تا اوضاع بر وفق مراد شود.

مسلماً نباید معطل کنید تا فرصت‌ها بسوزند. اعتراف می‌کنم که یافتن وجه تمایز بین صبر و تعلل یک هنر است. اما به تجربه و به مرور زمان خواهید فهمید که کی وقت صبر کردن و انتظار کشیدن و کی فرصت مناسب برای عمل پیش آمده است و تعلل جایز نیست.

کتاب ذهن زیبا در بورس

۱۲- مثالی از باور بد

والدین دائماً به بچه هایشان گوشزد می کنند که ثروتمندان آدم های پلیدی هستند و در پس هر ثروت گزاف، لااقل یک دزدی یا بزهکاری نهفته است. یا اینکه پول شخصیت انسان‌ها را معامله گر حسی یا شهودی فاسد می‌کند و ابدا موجب خوشبختی نمی شود. طبیعی است که دریافت این پیام‌ها طی سالیان متمادی ذهن ما را شکل می‌دهد و باورهای ناخودآگاهی را می‌سازد که مبنای طرز فکر، ارزش ها و افکار و احساسات ما در این زمینه خواهد گردید. کتاب ذهن زیبا در بورس معتقد است که باید این طرز بینش و تفکر را اصلاح کنید

۱۳- مداومت در بورس

متاسفانه یقین داریم که تنها ۱۰ درصد از خوانندگان این کتاب، توصیه های آن را به کار می گیرند و با این کار معاملات بورس و شئون دیگر زندگی خود را برای همیشه دگرگون می کنند. آیا شما هم می خواهید جز این دسته باشید؟ پس بفرمایید: این گوی و این میدان! اگر خودتان به خودتان کمکی نکنید، کس دیگری به یاری شما نخواهد آمد. اگر جز این ۱۰ درصد قرار گرفتید، پیشاپیش موفقیتتان در بورس را تبریک می گویم. به ۹۰ درصد بقیه کاری نداریم.

۱۴- ارزش ها

ارزش ها، اعتقادات خدشه ناپذیری اند که اجزای سازنده درون ما را تشکیل می‌دهند و به مرور زمان از طریق سیستم آموزش و پرورش، محیط، خانواده، اجتماع و تجارب شخصی در ما نهادینه شده اند. یک اعتقاد را زمانی ارزش می نامید که یورش ناپذیر باشد. یعنی وقتی کسی سعی می‌کند با آن حمله کند یا پا روی آن بگذارد با حالت تدافعی شدید از سوی ما مواجه می‌گردد.

۱۵- انگیزه

بزرگترین انگیزه من برای معامله گر شدن این بود که این سبک زندگی را خیلی می پسندیدم: کاملا در اختیار خود، بدون رئیس، بدون دفتر کار و فارغ از هرگونه قرارداد. بگذریم از اینکه گاهی می پرسند: ” ببخشید گفتید شما چه کاره اید؟ معامله‌گر؟ معامله گر دیگر چیست؟! ” من به این حرف‌ها کاری ندارم.

من شغلم را می‌شناسم و آن را دوست دارم. اما این را به خوبی می دانم که در کنار آزادی، معامله‌گری “منضبط بودن” را می‌طلبد، آن هم در تمام ارکان زندگی.

۱۶- تعادل در زندگی

در کتاب ذهن زیبا در بورس می خوانیم:

بورس کاران برای موفقیت در بازار نیاز به تعادل دارند. هر کس بتواند شئون مختلف زندگی خود را در تعادل نگه دارد، نه تنها لطف بزرگی در حق جسم و روان خود کرده است، بلکه به توانایی و استقامتی دست پیدا می‌کند. که می‌تواند پس از بحران‌ها و چالش‌های بزرگ دوباره به قوت سابق خود بازگردد. تعادل پایه و اساس انعطاف پذیری است.

۱۷- ناتوانی ناآگاهانه

در ابتدا یک حرکت جدید، مثل فراگیری معامله‌گری و کار در بورس، وضعیت تان شبیه زنبور عسل است. می دانید که زنبور عسل حشره ای است نسبتا چاق و سنگین که نسبت به جثه اش، بال های کوچکی دارد که از لحاظ تئوری قاعدتاً نباید بتواند پرواز کند. ولی زنبور این را نمی داند و پرواز می کند!

بارها از افراد موفق زیادی که الان کار و بارشان سکه است شنیده ام که: “اگر می دانستم چه داستانهای قرار است پیش بیاید اصلا از اول این کار را شروع نمی کردم!” یعنی انگار آگاهی از بزرگی یک چالش از ابتدای امر منجر به تصمیم اشتباه “عدم انجام آن کار” می‌شود.

به عبارت دیگر انگار آگاهی کامل تبعات یک مسئله خود عاملی می‌شود بر عدم موفقیت در آن، چرا که با تفکر بسیار در مورد جزئیات آن مسئله، بهانه ها آنقدر زیاد می شوند که آدم اصولا زیر بار شروع آن نیز نمی‌رود. مثلاً بورس نیز به خاطر وسعت بسیار و غیرقابل تسلط بودنش، امکانات بسیاری را برای بهانه دادن و فراری دادن معامله‌گران از خود مهیا می کند.

۱۸- ضمیر ناخودآگاه و نیمه خودآگاه

مسلما مجموعه تجاربی که از معاملات گذشته خود در بورس داریم نیز در ضمیر معامله گر حسی یا شهودی نیمه خودآگاه ما ذخیره شده است. لذا گاهی تصور می‌کنیم که داریم بی‌طرفانه تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی در واقع تجارب قبلی ما ناخودآگاه مشغول ارزیابی، محاسبه، مقایسه و تصمیم گیری هستند.

کلید موفقیت در بازارهای مالی چیست؟

1۹- فرمول موفقیت

همیشه با معامله‌گرهایی مواجه می‌شوم که ابتدا در آتش شوق سرگرمی جدیدشان در بورس هستند و می‌خواهند فوراً در یکی از سمینارهایم شرکت کنند. یا در یک روز تعطیل، به دنبال رمز عبور برای استفاده از مطالب آموزشی وبسایتم هستند. انگار از قافله جا ماندند! اما اغلب پس از چند هفته به طرز عجیبی آن آتش عشق و علاقه ناپدید می شود. اما چرا؟ چون در فرمول موفقیت

موفقیت = اراده × باور × مقاومت

یکی از متغیرها بی سر و صدا به سمت صفر میل می‌کند و آن متغیر باور است. اول باور ناپدید می شود و بعد از مدت کوتاهی اراده صفر می‌شود. به تبع این دو مداومت نیز حذف می‌شود و کل هیجان گذرای کار در بورس بدون هیچ نتیجه خاتمه می یابد. اما چرا؟

۲۰- هزار ساعت تمرین مداوم

تقریبا هیچ گاه کسی یک شبه ره صد ساله را نمی پیماید. اگر گاهی به کسانی بر می خوریم که به نظر می‌رسد یک شبه مثلاً ستاره ی سینما شده اند. به این دلیل است سال‌های قبل آنها را ندیده ایم. البته در برخی حوزه‌ها مثل ورزش های حرفه ای مشاهده سال‌هایی که شخص برای موفقیت در تقلا بوده است را با سهولت بیشتری نسبت به سال‌هایی که مثلاً یک معامله‌گر صرف رسیدن به موفقیت کرده است، می‌توان دید.

۲۱- آرمیدگی کلید ارتقای عملکرد

راز اصلی در دسترسی به ضمیر نیمه خودآگاه در آرمیدگی نهفته است. منظورم از آرمیدگی خواب یا خلسه نیست. بلکه نوعی آرامش درونی همزمان با کارایی بالا است. تنها با فرآیندهای آگاهانه می توانیم در ضمیر ناخودآگاه خود تغییر ایجاد کنیم.

با این کار قادر خواهیم بود فرمول شناخته شده موفقیت را در عمل برای خود قابل استفاده کنیم. با توجه، تمرکز و آرامش می توانیم به ظرفیت ها و شهود خفته در ضمیر نیمه خودآگاه دسترسی داشته باشیم.

دانلود رایگان کتاب ذهن زیبا در بورس

اگر از آن دسته از معامله گرانی هستید که با وجود، شرکت در دوره های آموزش بورس، هنوز به اهدافتان در کسب سود از بازار نرسیدید. به احتمال زیاد درگیر احساسات و تصمیمات هیجانی در معاملات خود شدی اید.

کتاب ذهن زیبا در بورس به تألیف توماس ویتنر و آندریاس فریچ، که هر دوی آنها از معامله گران موفق بازار های مالی هستند. روش برخورد منطقی با پول و غلبه بر احساسات را به شما می آموزد و از یکی از محرمانه ترین راز های موفقیت در بازار های مالی پرده برداری می کند.

پروتیم کالج تی بورس خلاصه ای از مهترین نکات کتاب ذهن زیبا در بورس را برای شما گردآوری کرده است. شما عزیزان می توانید همین حالا به صورت کاملا رایگان این مجموعه از مطالب مفید را در قالب فایل pdf دانلود کنید.

تجارت روزانه با Fairdesk - قابل اعتماد، شهودی و مقرون به صرفه

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال با پذیرش بیشتر در سراسر جهان به بلوغ خود ادامه می دهد، نیاز فوری به یک پلت فرم معاملاتی رمزنگاری وجود دارد که بتواند نیازهای یک صنعت چند تریلیون دلاری را برآورده کند و در عین حال از منافع مالی کاربران محافظت کند.

وارد میز نمایشگاه ، یک پلتفرم تجارت رمزنگاری جدید و بصری که تجارت دارایی های دیجیتال را در حال حرکت برای همه علاقه مندان به ارزهای دیجیتال آسان تر می کند.

Fairdesk چیست؟

به عبارت ساده، Fairdesk یک پلتفرم معاملاتی مشتقات ارزهای دیجیتال پیشرو و قابل اعتماد است که به کاربران اجازه می‌دهد یک دارایی دیجیتال را هم کوتاه و هم طولانی کنند. این صرافی اهرمی به اندازه 125 برابر ارائه می دهد که معامله گران را قادر می سازد با حداقل سرمایه یا سرمایه گذاری به سودهای بزرگی دست یابند.

Fairdesk همچنین قابلیت اطمینان و اعتماد بی‌نظیری را به همه کاربران خود ارائه می‌کند، زیرا هدف آن این است که خود را به عنوان قابل اعتمادترین، آسان‌ترین و قابل‌استفاده‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان تثبیت کند. در حال حاضر، Fairdesk طیف گسترده ای از محصولات مشتقات دارایی های رمزنگاری شده را ارائه می دهد. شما می توانید تمام کریپتوهایی را که می خواهید معامله کنید.

چرا Fairdesk را برای تجارت انتخاب کنید؟

اولین قدمی که معامله گران باید بردارند این است که تصمیم بگیرند از کدام پلتفرم استفاده کنند.

هنگام انتخاب یک پلت فرم مناسب برای معامله گران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، نقدینگی دارایی و کارمزدها ملاحظات اولیه برای معامله گران است.

هنگام تصمیم گیری برای انجام تراکنش های رمزنگاری، اولین انتخاب همیشه بهترین انتخاب نیست. برای معامله‌گران نوپا در روز ارزهای دیجیتال، انتخاب‌ها و تفاوت‌ها بین بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد.

مزایای اصلی Fairdesk به شرح زیر است:

عملکرد: موتور معاملاتی اختصاصی ما می‌تواند 450,000 سفارش را در ثانیه انجام دهد که 99.9% آن در 1 میلی‌ثانیه انجام می‌شود.

قابلیت اطمینان: زیرساخت معاملاتی به گونه‌ای طراحی شده است که قوی باشد و Fairdesk در مورد آن جدی است - Fairdesk در صورت قطعی سیستم، موقعیت‌های باز را به مشتریان جبران می‌کند.

هزینه: همه صرافی‌های ارزهای دیجیتال از کاربران کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند، Fairdesk نرخ کمیسیون نسبتاً پایین‌تری را در معاملات نسبت به صرافی‌های دیگر مانند Binance، bybit، OKEx و غیره دریافت می‌کند.

نقدینگی: Fairdesk به کاربران خود وعده نقدینگی عمیق با حداقل معامله گر حسی یا شهودی لغزش را می دهد تا اطمینان حاصل کند که سرمایه خود را به دلیل بازارهای غیر نقدشونده از دست نمی دهند. به این معنی که Fairdesk تقریباً بلافاصله می تواند دارایی ها را خریداری و بفروشد و تفاوت بین قیمت خرید و فروش حداقل است.

Fairdesk برو

در چند ماه گذشته، Fairdesk بهبودهای زیادی را در سیستم پشتیبانی مشتری خود انجام داده است، در حالی که صفحات وب و برنامه های خود را بهینه کرده است. در این مدت، پایگاه کاربر فعال Fairdesk ده برابر شده است که با درخواست های پشتیبانی مشتری همبستگی مثبت دارد.

Fairdesk Go برنامه تجاری Fairdesk است که هم در فروشگاه App Apple و هم در Google Play در دسترس است. Fairdesk Go از Google Authenticator استفاده می کند تا یک لایه امنیتی اضافی برای همه کاربران خود فراهم کند و همچنین از پشتیبانی چند زنجیره ای برخوردار است تا کاربران را قادر سازد تا دارایی های دیجیتال خود را به طور یکپارچه جابجا کنند.

این برنامه یک رابط کاربری بصری و شیک ارائه می دهد که به کاربران امکان می دهد از آخرین تحولات در بازار ارزهای دیجیتال مطلع شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی‌های نوآورانه و نسل بعدی Fairdesk Go، ویدیوی زیر را ببینید.

با حمایت Industry Heavyweights برای ارائه عملکرد به یاد ماندنی

Fairdesk توسط شش مدیر سابق بایننس و سه معمار نرم‌افزار سابق مورگان استنلی راه‌اندازی شد تا یک صرافی امن، قابل اعتماد و با کارایی بالا برای معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان ارائه دهد.

علاوه بر این، Fairdesk همچنین با Colibi Group و Clickia TURKIYE، شرکای روسی و ترکی خود، شریک شده است.

Fairdesk امنیت پلتفرم بی‌رقیب را وعده می‌دهد زیرا تمام وجوه کاربران در صرافی در کیف پول‌های سرد چند سطحی نگهداری می‌شوند. علاوه بر این، هر تراکنش انجام شده در Fairdesk به صورت دستی بررسی و به صورت آفلاین امضا می شود.

Fairdesk همچنین تضمین می‌کند که این پلت‌فرم برای همه کاربرانش منصفانه است و بر این اساس، قیمت علامت، نرخ بودجه، و فرآیند انحلال پلکانی را با دقت طراحی کرده است که به محدود کردن مقیاس و دفعات انحلال کمک می‌کند. Fairdesk همچنین مراقب سود مشتریان خود است زیرا کمترین کمیسیون معاملاتی را در کل صنعت کریپتو دریافت می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.