نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟


فایل پاورپوینت قیمت : 94000 تومان

نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟

تأمین منابع مالی

ارکان نظام مالی

راه های تأمین مالی

راه های تأمین مالی بانک ها

بخش دوم : کلیات

تعریف بازار بین بانکی

پیشینه بازار بین بانکی

هدف بازار بین بانکی

کاربرد بازار بین بانکی

مزایای بازار بین بانکی

جایگاه بازار بین بانکی

ریسک های بازار بین بانکی

نهاد ناظر بازار بین بانکی

ابزارهای بازار بین بانکی

بخش سوم : ابزارهای مالی بازار بین بانکی

ویژگی های ابزارهای مالی بازار بین بانکی

سپرده دلار اروپایی

سپرده بانک مرکزی

توافق نامه بازخرید

نرخ بهره بین بانکی

بخش چهارم : بازار بین بانکی ریالی

ابزار مالی سپرده

ابزار مالی اوراق مشارکت و گواهی سپرده

ابزار مالی خرید و فروش دین

سایر ابزارهای مالی مورد وفاق بانک مرکزی

سرفصل های بازار بین بانکی چیست

بخش اول : مقدمه

تأمین منابع مالی

ارکان نظام مالی

راه های تأمین مالی

راه های تأمین مالی بانک ها

بخش دوم : کلیات

تعریف بازار بین بانکی

پیشینه بازار بین بانکی

هدف بازار بین بانکی

کاربرد بازار بین بانکی

مزایای بازار بین بانکی

جایگاه بازار بین بانکی

ریسک های بازار بین بانکی

نهاد ناظر بازار بین بانکی

ابزارهای بازار بین بانکی

بخش سوم : ابزارهای مالی بازار بین بانکی

ویژگی های ابزارهای مالی بازار بین بانکی

سپرده دلار اروپایی

سپرده بانک مرکزی

توافق نامه بازخرید

نرخ بهره بین بانکی

بخش چهارم : بازار بین بانکی ریالی

ابزار مالی سپرده

ابزار مالی اوراق مشارکت و گواهی سپرده

ابزار مالی خرید و فروش دین

سایر ابزارهای مالی مورد وفاق بانک مرکزی

مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

 • تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار
 • موضوع ریسک و سرمایه گذاری , سایر مباحث ,
 • نوع فایل pdf , pptx , word ,

هدیه دارد

خرید محصول

مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان

فایل پاورپوینت قیمت : 47000 تومان

فایل ورد قیمت : 54000 تومان

سرفصل مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

تعریف مفاهیم

تعریف مدیریت
تعریف دارایی
انواع دارایی و محاسبه دارایی کل
تعریف بدهی

کلیات دارایی ها و بدهی ها

نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
تعریف مدیریت دارایی و بدهی
کاربردهای مدیریت دارایی و بدهی
اهداف مدیریت دارایی و بدهی
وظایف مدیریت دارایی و بدهی
چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی
ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی
الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی
تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی
استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی
ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی
اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی
کمیته مدیریت دارایی و بدهی
مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی
رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM)

سرفصل های مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

تعریف مفاهیم

تعریف مدیریت
تعریف دارایی
انواع دارایی و محاسبه دارایی کل
تعریف بدهی

کلیات دارایی ها و بدهی ها

نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
تعریف مدیریت دارایی و بدهی
کاربردهای مدیریت دارایی و بدهی
اهداف مدیریت دارایی و بدهی
وظایف مدیریت دارایی و بدهی
چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی
ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی
الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی
تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی
استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی
ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی
اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی
کمیته مدیریت دارایی و بدهی
مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی
رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM)

نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

 • تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار
 • موضوع ریسک و سرمایه گذاری , مالی و حسابداری ,
 • نوع فایل pdf , pptx ,

هدیه دارد

خرید محصول

نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان

فایل پاورپوینت قیمت : 94000 تومان

خلاصه صوتی نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

مرورگر شما منقرض شده است

سرفصل نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

مقدمه

سیر تحولات مدیریت مالی
روش های تخمین بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی
بازده
ریسک
تعاریف ریسک
انواع ریسک

 • ریسک پویا و ریسک ایستا
 • ریسک سوداگرانه و ریسک خالص
 • ريسك ويژه (خاص) و ريسك بنيادي (عام)
 • ريسك ملی و بين المللي
 • ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك
 • ريسك مالي و غيرمالي
 • ریسک های مالی
  ريسك نقدینگی
  ريسك کمبود نقدينگي
  ريسك عدم نقدشوندگي
  ريسك بازار
  ريسك نرخ ارز
  ريسك تورمي
  ریسک نرخ بهره
  ريسك سرمایه‌گذاری مجدد
  ريسك اعتباری (نوکول)
 • ریسک های غیر مالی
  ريسك عملياتي
  ريسك قوانين و مقررات
  ریسک رویداد
  ریسک شهرت
  ريسك مديريت
  ریسک پروژه
  ريسك سياسي
  ريسك صنعت
  ريسك نيروي انساني

سیر تحول و تطور محاسبه ریسک

تخمین بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی با مدل های مدرن

تخمین بازده مورد انتظار براساس مالی مدرن
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM
مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
نقد هاگن بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مدل قیمت گذاری آربیتراژ
نقد هاگن بر مدل قیمت گذاری آربیتراژ

تخمین بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی با مدل های عاملی

تخمین ریسک و بازده مورد انتظار با مدلهای عاملی موردی
مدل های عاملی ریسک

 • عوامل اثر گذار بر ریسک
 • عوامل کلان اثر گذار در محاسبه ریسک
 • محاسبه ریسک بازده
 • نحوه محاسبه ریسک سیستماتیک نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ براساس مدل عاملی
 • مقایسه محاسبه ریسک به روش مدرن و نوین (مطالعات مارک فدینیا)

مدل های عاملی بازده

 • مراحل ایجاد یک مدل عاملی
 • گام اول : تعیین لیست عوامل
 • گام دوم : محاسبه عایدات عوامل با رگرسیون چند متغیره
 • گام سوم : محاسبه رگرسیون ها برای تعدادی از ماه های گذشته به عنوان عایدات تاریخی عامل های مختلف در مدل.
 • گام چهارم : تعیین عایدات مورد انتظار آتی
 • گام پنجم : پیش بینی عایدات
 • گام ششم : نحوه تخمین بازده مورد انتظار در مدل عاملی
 • روش تخمین بازده مورد انتظار با یک مدل عاملی
 • انواع عوامل موثر در مدل بازده مورد انتظار
 • عوامل ریسک
 • عوامل نقد شوندگی
 • معیارهای ارزانی
 • معیارهای سودآوری
 • عوامل تکنیکی
 • عوامل بخشی

اریب های مطرح شده به نظریه هاگن
مثال عملی برآورد ریسک و بازده مورد انتظار به روش مدل عاملی هاگن

نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟

تأمین منابع مالی

ارکان نظام مالی

راه های تأمین مالی

راه های تأمین مالی بانک ها

بخش دوم : کلیات

تعریف بازار بین بانکی

پیشینه بازار بین بانکی

هدف بازار بین بانکی

کاربرد بازار بین بانکی

مزایای بازار بین بانکی

جایگاه بازار بین بانکی

ریسک های بازار بین بانکی

نهاد ناظر بازار بین بانکی

ابزارهای بازار بین بانکی

بخش سوم : ابزارهای مالی بازار بین بانکی

ویژگی های ابزارهای مالی بازار بین بانکی

سپرده دلار اروپایی

سپرده بانک مرکزی

توافق نامه بازخرید

نرخ بهره بین بانکی

بخش چهارم : بازار بین بانکی ریالی

ابزار مالی سپرده

ابزار مالی اوراق مشارکت و گواهی سپرده

ابزار مالی خرید و فروش دین

سایر ابزارهای مالی مورد وفاق بانک مرکزی

سرفصل های بازار بین بانکی چیست

بخش اول : مقدمه

تأمین منابع مالی

ارکان نظام مالی

راه های تأمین مالی

راه های تأمین مالی بانک ها

بخش دوم : کلیات

تعریف بازار بین بانکی

پیشینه بازار بین بانکی

هدف بازار بین بانکی

کاربرد بازار بین بانکی

مزایای بازار بین بانکی

جایگاه بازار بین بانکی

ریسک های بازار بین بانکی

نهاد ناظر بازار بین بانکی

ابزارهای بازار بین بانکی

بخش سوم : ابزارهای مالی بازار بین بانکی

ویژگی های ابزارهای مالی بازار بین بانکی

سپرده دلار اروپایی

سپرده بانک مرکزی

توافق نامه بازخرید

نرخ بهره بین بانکی

بخش چهارم : بازار بین بانکی ریالی

ابزار مالی سپرده

ابزار مالی اوراق مشارکت و گواهی سپرده

ابزار مالی خرید و فروش دین

سایر ابزارهای مالی مورد وفاق بانک مرکزی

مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

 • تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار
 • موضوع ریسک و سرمایه گذاری , سایر مباحث ,
 • نوع فایل pdf , pptx , word ,

هدیه دارد

خرید محصول

مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان

فایل پاورپوینت قیمت : 47000 تومان

فایل ورد قیمت : 54000 تومان

سرفصل مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

تعریف مفاهیم

تعریف مدیریت
تعریف دارایی
انواع دارایی و محاسبه دارایی کل
تعریف بدهی

کلیات دارایی ها و بدهی ها

نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
تعریف مدیریت دارایی و بدهی
کاربردهای مدیریت دارایی و بدهی
اهداف مدیریت دارایی و بدهی
وظایف مدیریت دارایی و بدهی
چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی
ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی
الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی
تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی
استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی
ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی
اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی
کمیته مدیریت دارایی و بدهی
مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی
رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM)

سرفصل های مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

تعریف مفاهیم

تعریف مدیریت
تعریف دارایی
انواع دارایی و محاسبه دارایی کل
تعریف بدهی

کلیات دارایی ها و بدهی ها

نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
تعریف مدیریت دارایی و بدهی
کاربردهای مدیریت دارایی و بدهی
اهداف مدیریت دارایی و بدهی
وظایف مدیریت دارایی و بدهی
چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی
ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی
الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی
تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی
استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی
ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی
اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی
کمیته مدیریت دارایی و بدهی
مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی
رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM)

نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

 • تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار
 • موضوع ریسک و سرمایه گذاری , مالی و حسابداری ,
 • نوع فایل pdf , pptx ,

هدیه دارد

خرید محصول

نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان

فایل پاورپوینت قیمت : 94000 تومان

خلاصه صوتی نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

مرورگر شما منقرض شده است

سرفصل نظریه های نوین مالی رابرت هاگن

مقدمه

سیر تحولات مدیریت مالی
روش های تخمین بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی
بازده
ریسک
تعاریف ریسک
انواع ریسک

 • ریسک پویا و ریسک ایستا
 • ریسک سوداگرانه و ریسک خالص
 • ريسك ويژه (خاص) و ريسك بنيادي (عام)
 • ريسك ملی و بين المللي
 • ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك
 • ريسك مالي و غيرمالي
 • ریسک های مالی
  ريسك نقدینگی
  ريسك کمبود نقدينگي
  ريسك عدم نقدشوندگي
  ريسك بازار
  ريسك نرخ ارز
  ريسك تورمي
  ریسک نرخ بهره
  ريسك سرمایه‌گذاری مجدد
  ريسك اعتباری (نوکول)
 • ریسک های غیر مالی
  ريسك عملياتي
  ريسك قوانين و مقررات
  ریسک رویداد
  ریسک شهرت
  ريسك مديريت
  ریسک پروژه
  ريسك سياسي
  ريسك صنعت
  ريسك نيروي انساني

سیر تحول و تطور محاسبه ریسک

تخمین بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی با مدل های مدرن

تخمین بازده مورد انتظار براساس مالی مدرن
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM
مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
نقد هاگن بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مدل قیمت گذاری آربیتراژ
نقد هاگن بر مدل قیمت گذاری آربیتراژ

تخمین بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی با مدل های عاملی

تخمین ریسک و بازده مورد انتظار با مدلهای عاملی موردی
مدل های عاملی ریسک

 • عوامل اثر گذار بر ریسک
 • عوامل کلان اثر گذار در محاسبه ریسک
 • محاسبه ریسک بازده
 • نحوه محاسبه ریسک سیستماتیک براساس مدل عاملی
 • مقایسه محاسبه ریسک به روش مدرن و نوین (مطالعات مارک فدینیا)

مدل های عاملی بازده

 • مراحل ایجاد یک مدل عاملی
 • گام اول : تعیین لیست عوامل
 • گام دوم : محاسبه عایدات عوامل با رگرسیون چند متغیره
 • گام سوم : محاسبه رگرسیون ها برای تعدادی از ماه های گذشته به عنوان عایدات تاریخی عامل های مختلف در مدل.
 • گام چهارم : تعیین عایدات مورد انتظار آتی
 • گام پنجم : پیش بینی عایدات
 • گام ششم : نحوه تخمین بازده مورد انتظار در مدل عاملی
 • روش تخمین بازده مورد انتظار با یک مدل عاملی
 • انواع عوامل موثر در مدل بازده مورد انتظار
 • عوامل ریسک
 • عوامل نقد شوندگی
 • معیارهای ارزانی
 • معیارهای سودآوری
 • عوامل تکنیکی
 • عوامل بخشی

اریب های مطرح شده به نظریه هاگن
مثال عملی برآورد ریسک و بازده مورد انتظار به روش مدل عاملی هاگن

حرکت نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ گله‌ای چیست؟

نظریه‌های اقتصادی در مورد اقتصاد مالی روی این مفهوم تکیه دارند که سرمایه گذاران و افراد، در داد و ستد و معاملاتشان به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. اما در بازار‌های مالی اتفاقات دیگری هم شکل می‌گیرد. از جمله اینکه به دلیل رفتار گله‌ای معامله گران، یک سهم یا کالای خاصی دچار حباب قیمتی شده و پس از مدتی دچار ریزش شدید قیمت‌ها شده است.

مهم‌ترین رفتار مخرب معامله گران در بازار سرمایه را می‌توان حرکت گله‌ای آن‌ها دانست. شناسایی و شناخت این اشتباهات و هیجانات سرمایه گذاران در رفتار معاملاتی آن‌ها، می‌تواند زمانی کمک کننده باشد که از آن درس گرفت و در مواقع مشابه گرفتار این سوگیری اقتصادی نشد.

منشا رفتار گله‌ای

انسان همیشه در جامعه بوده است. در واقع انسانها هستند که جامعه را می‌سازند و به تبع این ویژگی اجتماعی بودن انسان، آدم‌های یک جامعه می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. خیلی از اوقات، این اثرگذاری انسان‌ها بر یکدیگر از طریق رفتارهای افراد اتفاق خواهد افتاد. یک انسان بر حسب ویژگی اجتماعی بودن خود هم بر انسان‌های دیگر اثر می‌گذارد و هم خود بر سایرین قابلیت اثرگذاری را دارد. این رفتارهای انسانی ممکن است بر حسب شرایط موجود، اصلا منطقی و بر پایه‌ی تصمیم‌گیری‌های عقلانی صورت نگرفته باشند.

حرکت گله‌ای به چه معناست؟

انسان‌ها در بیشتر کارها و فعالیت‌های خود با منطق برخورد خواهند کرد و برای انجام کارهای روزانه و اجتماعی خود قطعا برنامه‌ریزی‌های خاصی را دارند. انسانها قبل از انجام این فعالیت‌ها از قوه تفکر خود استفاده خواهند کرد. اما گاهی اوقات بر اثر عصبانیت و نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ یا تشنج‌های اجتماعی کارهایی را انجام خواهند داد که به دور از منطق است.

از جمله این فعالیت‌ها، رفتارهای مالی انسانها است. گاهی اوقات انسان‌ها بدون برنامه و منطق وارد معاملات می‌شوند. به زبان ساده دچار رفتار گله‌ای می‌شوند. به گونه‌ای که سرمایه گذاران برای انجام معاملات خود از برنامه‌ریزی و منطق علمی بهره نبرده و همسو با اکثریت جمعیت معامله‌ای را انجام می‌دهند. این همسویی بدون منطق و برنامه در واقع نشان از رفتار گله‌ای یک انسان هوشمند است.

ایران نیز در این مورد مستثنی نیست. در بازارهای مالی ایران نیز حرکات گله‌ای یافت می‌شود. این رفتار به وضوح نشان دهنده عدم آگاهی و دانش مالی افراد است.

به عنوان مثال، فرض کنید یک شخصی بصورت معمولی و با استفاده از علم و دانش و آگاهی مالی در یک بازار مالی در حال معامله است. اما در یک لحظه خاص یکی از سهم‌هایی که معامله کرده است در یک بازه زمانی کوتاه دچار صف خرید شود. به دلیل این صف خرید سایر سرمایه گذاران تمایل پیدا خواهند کرد که در آن سهم بخصوص ورود کنند. با ورود تعداد زیادی سرمایه گذار باعث رشد بیشتر و بیشتر قیمت آن خواهد شد و افراد برای آن که بتوانند آن سهم را خرید کنند در بالاترین قیمت ثبت سفارش خواهند کرد. این کار به وضوح رفتار گله‌ای سرمایه گذاران و تاثیر آن ها بر یکدیگر را نشان می‌دهد.

چگونگی رخ داد حرکت گله‌ای

رفتار گله‌ای افراد عموما تحت تاثیر تبلیغات و یا راهنمایی های غلط سایر افراد به یک معامله گر بازار اتفاق می‌افتد. یا اینکه این افراد تحت تاثیر افزایش قیمت یک سهم و تابلو خوانی دچار این توهم می‌شوند که این سهم حتما رشد دوباره خواهد داشت. پس رفتار گله‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌های زیادی بصورت مداوم وارد سهمی شود.

این افزایش ورود جریان نقدینگی به یک سهم باعث افزایش تقاضا برای خرید آن سهم می‌شود. این افزایش تقاضا موجب می‌شود که افراد دارای این سهم، از فروش سهم خودداری کنند و این کار باعث می‌شود که خریداران در صف خرید قرار بگیرند. اما به زمانی که جریان ورود سرمایه به این سهم قطع شود، قیمت این سهم به یکباره ریزش خواهد کرد.

دلیل این ریزش این است که افراد بدون آگاهی و سواد مالی، تحت تاثیر نظرات افراد دیگر و بصورت گله‌ای وارد این سهم شده‌اند و اگر روزی این مازاد تقاضا از بین رود سهم ریزش خواهد کرد.

حرکت گله‌ای در کجا اتفاق می‌افتد

حرکت گله‌ای اکثرا در جاهایی اتفاق می‌افتد که ارزش ذاتی می‌تواند به راحتی از ارزش اسمی آن فاصله بگیرد. با فاصله گرفتن ارزش اسمی از ارزش ذاتی موجب به وجود آمدن حباب خواهد شد. مثلا نرخ ارز، به دلیل اینکه نقد شوندگی بالایی دارد و در زمان کوتاهی می‌تواند قیمت آن رشد کند منجر به این اتفاق خواهد شد که با یک خبر سیاسی قیمت آن دچار نوسان و رشد قیمتی شده و گرفتار حباب شود.

چگونه گرفتار حرکت گله‌ای نشویم

گاهی اوقات افراد به دلیل داشتن دانش کافی از بازار سرمایه و معامله گری به درستی سهمی را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند با خرید این سهم موفق بوده و کسب سود کنند. اما این فرد بصورت ناگهانی می‌بیند که سهم مورد نظرش پس از مدتی در صف فروش قرار گرفته است.

اگر این معامله‌گر همسو با سایر معامله‌گران که بدون دانش بصورت جمعی شروع به فروش سهم کرده و در صف فروش ایستاده‌اند، نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ شروع به فروش سهم خود کند، قطعا این شخص دچار رفتار گله‌ای شده است. اما اگر به علم و آگاهی خود اطمینان داشته تا رسیدن به نتیجه صبر کند، در دام رفتار گله‌ای نیافتاده است.

اگر سرمایه‌گذاری با تحلیل تکنیکال و سپس تابلوخوانی در بورس به قیمت مورد نظر برسد قاعدتا با صف فروش شدن و رسیدن به حد ضرر سهم را می‌فروشد. اما اگر با تحلیل بنیادی باشد معمولا اسیر نوسانات کوتاه مدت نشده و صبر می‌کند تا به هدف قیمتی برسد چرا که تحلیلگران بنیادی معمولا همراه با ارائه گزارش‌های مالی شرکت در خصوص سهم تصمیم‌گیری می‌کنند.

ریسک به چه معنیست ؟

ریسک به چه معنیست ؟

ریسک عدم اطمینان و آگاهی در مورد نتیجه یک عمل است. ریسک یکی از مفاهیم اولیه، پایه ای و بسیار مهم در مدیریت مالی است که اغلب افراد حتی دانش آموختگان مدیریت مالی نیز برداشت درستی از آن ندارند. افراد در زندگی روزمره از کلمه ریسک برای بیان مفاهیم متفاوت استفاده می‌کنند و یکی از علل برداشت نادرست از ریسک در مدیریت مالی هم همین کاربرد چند منظوره این کلمه است.

ریسک در مباحث مالی و اقتصادی

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همهٔ کوشش‌های بشری دربردارندهٔ درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آن‌ها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به‌طور کلی می‌توان به دو دسته ‘ریسک‌های تجاری’ و ‘ریسک‌های غیرتجاری’ تقسیم کرد.

ریسک تجاری

در ریسک تجاری به این موضوع توجه می‌شود که آیا شرکت قادر به فروش محصولات و تامین هزینه‌های عملیاتی خود است یا خیر؟ به عبارتی، ریسک تجاری کلیه هزینه‌های یک کسب و کار برای عملیاتی ماندن را در نظر می‌گیرد. این هزینه‌ها شامل حقوق، هزینه تولید، اجاره تسهیلات، دفتر و هزینه‌های اداری می‌شود. سطح ریسک تجاری یک شرکت تحت تأثیر عواملی مانند هزینه کالاها، حاشیه سود، رقابت و سطح کلی تقاضا برای محصولات یا خدماتی است که می‌فروشد، می‌باشد.

معیارهای نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ سنجش انواع ریسک سرمایه گذاری

برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری معیارهای متفاوتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ‌انحراف معیار بازده تاریخی یا میانگین یک سرمایه‌گذاری است. بالا بودن انحراف معیار محاسبه شده نشان‌دهنده بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. شرکت‌‌های بسیاری زمان و منابع مالی خود را صرف شناسایی ریسک‌های متفاوتی که در معرض آن هستند قرار داده تا بتوانند ریسک خود را ارزیابی و مدیریت کنند. عموماً ریسک‌های سرمایه‌گذاری، به دو نوع اساسی تقسیم می‌شود:

ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید.

طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه‌سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه‌گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار یا شاخصی برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک است.

ریسک عملیاتی در مهندسی ایمنی

به احتمال به وجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، ریسک گویند. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببنند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود. رانندگی در جاده یا راه رفتن روی زمین روغنی، ریسک است. آسیب دیدن کمر در اثر بلند کردن بار، ریسک است. کار کردن روی یک داربست در ارتفاع یک ریسک محسوب می‌گردد. در استاندارد 1999 OHSAS 1800۱:، ریسک، ترکیب یا تابعی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می‌باشد.

ارزیابی ریسک

به فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم‌گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می‌شود. به ریسک که میزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کاهش یافته باشد، ریسک قابل تحمل گویند. ارزیابی ریسک به‌طور سیستماتیک تعیین می‌کند چه خطراتی در محیط کار هستند و احتمال رخدادن خطر چقدر است و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن است، به وجود آید، که خود باعث می‌شود راه حل‌های کنترلی شناسایی می‌شوند و در نتیجه باعث کاهش ریسک و اثراتش می‌شود؛ لذا ارزیابی ریسک، اطلاعاتی را جهت ایجاد یک سیستم ایمن کار فراهم می‌کند.

ارزیابی ریسک، مرکز ثقل اهداف مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای است که بر روی حذف و به حداقل رسانیدن ریسک تمرکز دارد.

ارزیابی ریسک مطابق الگوی سازمان HSE انگلستان شامل پنج مرحله است

شناسایی خطرات
چه کسی ممکن است آسیب ببیند و چگونه آسیب می‌بیند
ارزیابی ریسک ناشی از خطر
ثبت یافته‌ها
بازنگری ارزیابی

مدیریت ریسک

کرزنر: مدیریت ریسک را به صورت فرایند مقابله با ریسک تعریف کرده و آن را شامل مراحل چهارگانه زیر می‌داند: ۱) برنامه‌ریزی ریسک، ۲) ارزیابی (شناسایی و تحلیل) ریسک، ۳) توسعه روش‌های مقابله با ریسک و ۴) نظارت بر وضعیت ریسکها. ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها بهترین راه مبارزه با حوادث ناگوار سر راه پروژه است. با ارزیابی برنامه برای مشکلات بالقوه و راهبردهایی برای رفع آنها، شانس موفقیت تیم بهبود خواهد یافت.

مالی رفتاری چیست؟

مالی رفتاری - روانشناسی معامله گر

مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود. به ویژه پس از ترکیدن «حباب قیمتی سهام شرکت های تکنولوژی» در مارس ۲۰۰۰، به یک موضوع روز تبدیل شده است. علی رغم اینکه واژه «مالی رفتاری» در کتاب ها و نشریات تخصصی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، تاکنون مفهوم درست آن به روشنی درک نشده است.

شاید یکی از دلایل این موضوع، تشابه اسمی واژه‌هایی نظیر موارد زیر باشد.

 • علوم رفتاری (Behavioral science)
 • روانشناسی سرمایه‌گذار (Investor Psychology)
 • روانشناسی شناختی (Cognitive Psychology)
 • اقتصاد تجربی (Experimental Economics)
 • علوم شناختی (Cognitive science)

افزون برآن بسیاری از کتاب ها که اخیراً با عنوان روانشناسی سرمایه گذاری منتشر شده است. اگرچه به ابعادی از دانش مالی رفتاری اشاره می‌کند. اما در معرفی جامع و روشن آن چندان موفق نبوده‌اند.

مالی رفتاری - روانشناسی معامله گر

فلسفه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک بر اصل عقلایی رفتار کردن افراد و همچنین بنگاه‌ها در اقتصاد مبتنی است.

در این میان اگر پدیده‌ای با این اصل ناسازگار باشد از آن به عنوان سوگیری یا تورش یاد می‌شود. نظریه مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، اصل بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده. سعی دارد پدیده‌های روانشناختی انسان در کل بازار در سطح فردی را شناسایی نماید (بدری،۱۳۹۴).

مالی رفتاری - روانشناسی معامله گر

روانشناسان معتقدند که انسان اقتصادی تعارضات درونی افراد را نادیده می‌گیرد. مثلاً در مدل عقلایی اهداف و اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در تصمیم‌گیری افراد با تطبیق ناسازگاری‌های موجود بین اهداف فردی و ارزش اجتماعی برای آن‌ها نادیده انگاشته می‌شود. و در تعریف مدل عقلایی و انسان اقتصادی جایگاهی ندارد. در واقع بروز و ظهور چنین تعارضاتی است که می‌تواند بوجود آمدن مدل‌های غیر عقلایی و یا رفتاری را موجب شود.

مالی رفتاری - روانشناسی معامله گر

مدیریت مالی رفتاری به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه مدیران اطلاعات را گردآوری، تعبیر و مورد پردازش قرار می‌دهند.

علی الخصوص این حوزه از دانش بر روی پیش داوری‌های شناختی و ادراکی تمرکز دارد. در این علم تصور می‌شود که مدل‌ها می‌توانند بر روی رفتار تاثیر گذاشته. و به تصمیمات شکل دهند. این پیش داوری‌ها می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری اختلال ایجاد کرده. و به نتایجی پایین‌تر از سطح بهینه منجر شوند. زیرا عواطف بر کنترل شخصی فائق می‌آیند و به رفتار شکل می‌دهد. دانشمندان علوم رفتاری و تصمیم‌گیری دریافته‌اند که تحت شرایط معین افراد در قضاوت‌هایشان دچار خطاهای ذهنی می‌شوند. این اشتباهات می‌تواند به انتظارهای نادرست منجر شود (پراست و وور، ۲۰۰۵).

در نظریه سنتی پرتفوی سرمایه گذاران تنها به بازده اوراق بهادار توجه می‌کردند.

بدین ترتیب سرمایه گذاران اوراقی را انتخاب می‌کردند که بازده بالاتری داشته باشند. بروز بحران‌های مالی برای این سرمایه گذاران موجب شد که آن‌ها علاوه بر مخاطره به دنبال عوامل دیگری نیز باشند (جمالی،۱۳۸۷).

اولین کار منتشر شده در بازارهای کارامد توسط باچیلر در سال ۱۹۰۰ انجام شد. پیشنهاد داد که در یک معامله منصفانه که انتظار سود می‌رود گمانه زنی‌های سفته بازان باید صفر باشد. از دهه ۱۹۵۰ بود که با توجه به این رویکرد محققان به بررسی رابطه بین ریسک و بازده و توجه همزمان به این دو عامل برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری پرداختند. این دوره را آغاز دوره مالی نوین (New Finance) خواندند.

مالی رفتاری - روانشناسی معامله گر

پس از جنگ جهانی دوم، مجموعه‌ای از نظریه‌های پیشرفته مالی را به خود گرفت. دیدگاه‌های ارائه شده در چارچوب این نظریات با آنچه قبل از آن ارائه گردیده بود تفاوت اساسی داشت. از آن زمان مورد استفاده وسیع دست اندرکاران بازارهای سرمایه قرار گرفت (جمالی، ۱۳۸۷).

بازار گاوی و خرسی

یکی از پایه‌های اساسی نظریه پیشرفت مالی طی سال‌های ۱۹۵۰ نظریه بازار کارا است. همان گونه که در اکثر متون مالی و سرمایه گذاری اشاره شده است، بازار کارا بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد.

مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد.

در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار عادلانه بوده و به ارزش ذاتی آن نزدیک است. مفهوم بازار کارا یک ادعا یا توقع نیست. بلکه تغییرات کاملی است که در اثر انتشار اطلاعات جدید در قیمت سهام صورت می‌گیرد (شمس و همکاران،۱۳۸۹).

دنیل کانمن کیست

دنیل کانمن (Daniel Kahneman) و ایموس تورسکی (Amos Tversky) چگونگی وقوع، علل و اثرات خطای انسان در منطق اقتصادی را روشن کردند. این دو محقق در سال ۱۹۷۹ مقاله با عنوان «تئوری چشم انداز(Prospect Theory): تجزیه و تحلیل تصمیم تحت شرایط ریسکی» منتشر کردند. امروزه از آن به عنوان اولین اثر مدون در «مالی رفتاری» یاد می‌شود.

دانش مالی رفتاری در دو سطح مالی رفتاری خرد (Behavioral Finance Micro) و مالی رفتاری کلان (Behavioral Finance Macro) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مالی رفتاری - روانشناسی معامله گر

در سطح کلان، بازارهای مالی و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. رویارویی مالی رفتار با نظریه‌های مالی کلاسیک به ویژه تئوری بازار کارای سرمایه را در بر می‌گیرد.

در سطح خرد، مالی رفتاری یکی از مفروضات بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک و مالی کلاسیک یعنی فرض عقلایی بودن سرمایه گذاران را به چالش می‌گیرد. جایی که مالی رفتاری می‌خواهد نشان دهد در دنیای واقعی، رفتار سرمایه‌گذاران با عقلایی بودن اقتصاد نئوکلاسیک سازگاری ندارد.

روانشناسی معامله گر

سوگیری‌های رفتاری

در فرهنگ لغت، تعاریف متعددی برای واژه «سوگیری» ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خطایی در نمونه‌گیری یا آزمون‌های آماری رخ می‌دهد و ناشی از ارجح دانستن سیستماتیک یک پیامد بر دیگری است.
 • تبعیض یا تمایل جانبدارانه‌ای که مانع از قضاوت منصفانه می‌شود.
 • گرایش متعصبانه به یک دیدگاه خاص، یک میل ذاتی یا چشم داشتی که قضاوت شخصی و گاهاً نامعقول را به دنبال دارد.

به طور خلاصه سوگیری های رفتاری به عنوان «اشتباهات سیستماتیک» در قضاوت تعریف شده است.

محققین فهرست بلندی از انواع سوگیری های رفتاری را شناسایی و ارائه نموده‌اند. مطالعات اخیر بیش از ۵۰ نوع سوگیری های رفتاری شناخته شده در مورد سرمایه گذاران را معرفی کرده است. این در حالی است که بسیاری از تمایلات رفتاری هنوز به روشنی مورد شناسایی قرار نگرفته است.

برخی دانش پژوهان سوگیری ها را در دو دسته طبقه‌بندی می‌کنند:

سوگیری های شناختی

سوگیری های احساسی

تا کنون تئوری منسجمی در مورد چرایی سوگیری های رفتاری ارائه نشده است. اما به جای یک تئوری جهان شمول (Universal Theory)، تحقیقات مالی رفتار به مجموعه وسیعی از شواهد تکیه می‌کند. که بر بهینه نبودن تصمیمات افراد در شرایط مختلف تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، صحه می‌گذارد. (بدری،۱۳۹۴)

ایراد وارده بر مالی رفتاری

ایرادی که به نظریه مالی رفتاری وارد می‌شود، این است که مالی رفتاری، بنیان‌های فرضیه توضیح دهنده بازارهای کارا را به هم ریخت. اما خود به پارادایم مستقلی برای توضیح ناکارایی‌ها دست نیافت.

همچنین مسئله مذکور، این سوال بزرگ را برای مشاوران سرمایه گذاری ایجاد کرد که:

آیا توصیه به خرید، نگهداری یا فروش در یک سرمایه گذاری باید براساس تئوری ها صورت بگیرد یا براساس همان احساسات و خطاهای پیشگفته؟

برخی تحقیقات، نتایج مورد ادعای نظریه‌هایی از جمله تئوری چشم‌انداز و جنبه های وابسته به آن را اشتباه شمرده و آن‌ها را بر پایه مدل‌های ناصحیح می‌انگارند. ضمناً مدارکی براساس زیست شناسی عصبی وجود دارد که نشان می‌دهد فرآیند ذهنی و اعصاب انسان بر الگوهای تصمیم‌گیری او اثر می‌گذارد. این بر خلاف تئوری چشم انداز و چشم انداز انباشته است که در مالی رفتاری براساس آن‌ها پیش‌بینی‌ها صورت می‌گیرد.

در نظریه مالی رفتاری بسیاری از خطاها شناخته شدند و عواقب برخی از این خطاها نیز مشخص گردید؛ اما این مسئله که چرا فرد دچار خطاهای رفتاری است و چگونه باید بر این خطاها غلبه نماید، در این حوزه بحث نشد. این ایراد منجر به ایجاد شاخه‌ای به نام نورو فاینانس گردید.

نورو فاینانس (نورو اکونومیک) از تلفیق روانپزشکی و مالی (اقتصاد)، شکل می‌گیرد.

در این شاخه به شناخت بخش‌های مختلف و مسیرهای انتقال عصبی و تاثیر داروهای مختلف مورد استفاده فرد و حالات گوناگون وی بر شیوه تصمیم‌گیری، پرداخته می‌شود. در حقیقت نورو فاینانس پلی است میان دانش مغز و مالی (اقتصاد). تا به وسیله آن، درک بهتری از تصمیمات مالی و اقتصادی افراد به دست آید. در نورو فاینانس، پایه های نرولوژیک (علم اعصاب) تاثیر حالات روانی بر تصمیمات مالی بررسی می‌شود (بیدگلی و همکاران،۱۳۸۹).

دانش مالی رفتاری در تلاش برای توضیح و ارتقا درک الگوهای سرمایه گذاری است.

این الگوها شامل فرآیند احساسی و درجه ای که بر فرآیند تصمیم گیری تاثیر می‌گذارد، می‌شود. ضرورتا مالی رفتاری در تلاش برای توضیح چگونگی، چرایی و فرآیند مالی و سرمایه گذاری از دیدگاه انسانی است. به طور کلی مالی رفتاری پدیده های متغیر را در طیف وسیعی از رفتار سرمایه گذاران از سطح انفرادی تا پیامدهایی در سطح کل بازار، مدل سازی و تفسیر می‌کند. (یوسفی و شهرآبادی، ۱۳۸۸).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.